Transport & Logistiek Nederland uit kritiek aan het adres van de Europese Commissie over wat zij ziet als een ‘te snelle’ invoering van het Mobiliteitspakket. Op 2 februari aanstaande gaat de eerste set maatregelen in.

Belangrijkste kritiekpunt van TLN is dat tal van Europese lidstaten de nationale wetgeving nog niet hebben aangepast. Daarom stelt TLN  dat de druk van de ketel moet en dat uitstel nodig is, maar minimaal coulance in naleving en controle.

Het gaat TLN met name om de nieuwe detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn regelt dat chauffeurs uit een ander EU-land dezelfde beloning krijgen voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. De organisatie constateert dat de Europese lidstaten nog niet klaar zijn om de richtlijn om te zetten in Nationale wetgeving. Gelijke monniken, gelijke kappen: de voorbereiding van ondernemers en overheden moet hand in hand gaan, vindt TLN.   

Gelijktijdige invoering

Juist met het veelvuldig grensoverschrijdend goederenvervoer is een gelijke invoering van wetten  van belang, stelt TLN. “Ze moeten allemaal duidelijkheid geven welk loon betaald moet worden. Anders dreigt een onmogelijke lappendeken aan regelingen. In veel lidstaten is onbekend wat een chauffeur aan loon per uur betaald moet krijgen. Ook is onduidelijk of bepaalde vergoedingen mogen worden meegeteld als loon.” Naar het oordeel van TLN moeten lidstaten klare wijn schenken en aangeven welk uurloon een chauffeur betaald moet krijgen.

Complex

De detacheringsregeling is volgens TLN complex in de uitvoering. “Het is goed dat het Mobility Package (de naam voor het pakket nieuwe Europese regels) hier duidelijkheid in probeert te scheppen. Uiteindelijk moet het zorgen voor een gelijker speelveld. Daar is TLN voorstander van. Maar zolang de lidstaten de richtlijnen nog niet geïmplementeerd hebben, de handhaving niet op orde is en er geen duidelijke looninformatie per land is te vinden, is het de vraag wat er in redelijkheid wordt verwacht van de nieuwe regels en de uitvoerbaarheid daarvan. Het systeem dat vanuit Europa ter beschikking is gekomen waarmee ondernemers de lonen van hun chauffeurs in de verschillende landen moeten registreren, is bijvoorbeeld pas eind januari beschikbaar gekomen”, aldus TLN.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Recente Reacties