Moderne dieselvoertuigen beschikken over een roetfilter (DPF). Tijdens het verbrandingsproces in de dieselmotor komen gassen vrij, die vervolgens via de uitlaat worden uitgestoten. Het filter in het uitlaatsysteem haalt het overgrote deel van schadelijk roet en fijnstof uit de uitlaatgassen van deze motoren. Dit voorkomt dat er te veel van deze schadelijke stoffen in de lucht komen.

Partnercontent

Roetfilters zijn aan slijtage onderhevig. Ook het dichtslibben van roetfilters is een veel voorkomende oorzaak van storingen, die weer de rijeigenschappen sterk beïnvloeden en het verbruik doen toenemen. Functioneert een roetfilter niet goed, of is het zelfs verwijderd, dan stijgt de uitstoot van schadelijke stoffen sterk.

APK-deeltjestest

Vanaf 1 juli 2022 dient bij Euro 5 en 6 dieselmotoren de uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes uit de uitlaat geteld te worden volgens de APK1 en APK2 wetgeving. Met de deeltjesteller, waarmee de zogenaamde deeltjestest wordt uitgevoerd, wordt de aanwezigheid en werking van het roetfilter gecontroleerd. Worden er teveel deeltjes geteld, dan komt het voertuig niet meer door de APK. Wat nu?

Te hoge roetuitstoot, van oorzaak naar oplossing

Wat veroorzaakt dat de roetuitstoot te hoog is, en hoe kan dit worden opgelost?
Enkele oorzaken voor een te hoge roetuitstoot kunnen zijn:
• Geen roetfilter aanwezig
• Roetfilter gemanipuleerd (bijv. binnenkern eruit gehaald)
• Roetfilter verzadigd of dicht
• Motorstoring

De eerste twee oorzaken kunnen we relatief eenvoudig aanpakken. Monteer een juist roetfilter en programmeer de software in
het voertuig weer zoals het hoort.

Stellen van de juiste diagnose

Bij de andere twee oorzaken, een roetfilterverzadiging of een motorstoring, is meer onderzoek nodig om vast te stellen wat er aan de hand is. Hier start het diagnosestellen.

Bij een motorstoring is het zaak te onderzoeken waardoor de roetuitstoot te hoog is. Een lekke injector of een EGR-klep die vervuild is? Of werkt het uitlaatgasnabehandelingssysteem niet naar behoren? Allemaal zaken waardoor er een verkeerde waarde kan worden gemeten.

Continental DX280 DC Advanced
De deeltjestest (fijnstofmeting) voer je snel en efficiënt uit met de Continental DC Advanced deeltjesteller. De Continental-deeltjesteller is NMi goedgekeurd (goedkeuringsnummer T8987) voor de APK1 en APK2. Continental ontwikkelde een geavanceerde DC-techniek, die zo nauwkeurig is dat het de CPC-resultaten benadert voor de prijs van een DC-tester, met ook nog eens een techniek dat niet snel vervuild raakt.
De Continental deeltjesteller is nu verkrijgbaar bij AA-Equipment Support en wordt ondersteund door het CLEVER DiagnostiX supportteam. Gedurende het gehele jaar en bij de jaarlijkse kalibratie & onderhoud.

Wanneer een EGR-klep vervuild is en open blijft staan, resulteert dit in een onvolledige verbranding wat inhoudt dat er onherroepelijk een te hoge roetuitstoot volgt wat meer roetdeeltjes tot gevolgd heeft. Een hoge roetuitstoot kan ook komen doordat het mengsel niet juist is; te veel diesel of te weinig zuurstof. Dus het kan zomaar zijn dat dit door slecht of geen onderhoud wordt veroorzaakt, waardoor het filter te veel weerstand biedt en sterk vervuild is.

Al met al zaken waarbij je de deeltjesteller in kunt zetten om te bepalen wat er gebeurt in het roetuitstootverloop van de motor. Samen met de diagnosetester, gezond verstand en informatie is de deeltjesteller een apparaat dat zeker thuishoort in het rijtje ‘diagnoseapparatuur’.

Hulp op afroep

Het CLEVER DiagnostiX supportteam van AA-Equipment Support kan helpen om de oorzaak in de motor te achterhalen wanneer deze een te hoge deeltjeswaarde heeft. CLEVER DiagnostiX kan technische informatie verzorgen en je bijstaan tijdens de diagnose met advies en kennis. Vaak is er dan meer aan de hand dan alleen een slecht roetfilter.

Meer weten? Neem contact op met AA-Equipment Support.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken
Recente Reacties