Diagnosestellen bij emissiegerelateerde problemen (Euro 5 en 6)

Het uitlaatgasnabehandelingssysteem zorgt ervoor dat de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals roetpartikels (PM) en stikstofoxiden (NOx), onder de gestelde emissiegrenswaarden blijven. Maar dan moeten de systemen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot, van motormanagement tot uitlaatgasnabehandeling, wel goed werken en geen storingen bevatten. Nagenoeg elke vrachtwagen die je tegenwoordig in de werkplaats krijgt, is voorzien van zo’n Euro 5 of 6 systeem.

Verder lezen