Na de introductie van HyTrucks in het voorjaar van 2020 en de bekendmaking van de ambitie om in 2025 minimaal 1000 vrachtwagens in Nederland, België en West-Duitsland op waterstof te laten rijden hebben steeds meer partijen te kennen geven aan te willen sluiten op dit initiatief en samen te willen werken aan vrachtvervoer op basis van waterstof. Het initiatief van Air Liquide en de Haven van Rotterdam, is inmiddels uitgebreid naar meer dan 60 partijen in drie landen, en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en Duisburg. Het gaat hier om waterstofleveranciers, truckproducenten, exploitanten van tankstations, vervoerders en verladers. Nog steeds komen er partijen bij die graag mee willen doen.

Naast elektrificatie en andere bestaande alternatieven is schone waterstof nodig in de energiemix om het zware wegtransport emissie-loos te laten plaatsvinden. Met de ontwikkelingen op het gebied van zowel de trucks als het netwerk wordt het mogelijk om lange afstanden af te leggen met een truck die rijdt op waterstof. Hiermee wordt het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen, en het invoeren en handhaven van zero emissie zones in steden haalbaar. De transitie naar volledig groene waterstof is hierbij een belangrijke voorwaarde waar, dankzij beleidsvoering en ondersteuning vanuit de overheid, gezamenlijk naartoe gewerkt wordt.

De transitie naar zero emissie transport is een van de grote opgaven waar de transport sector voor staat. Naast het feit dat Vos Logistics al jaren lang intensief werkt aan het terugdringen van emissies zal de sector als geheel hier nu ook echt toe over moeten gaan.  De toepassing van waterstof speelt hierin, naast batterij-elektrisch,  een belangrijke rol. Vanuit onze ervaring met de inzet van LNG,  12 jaar geleden,  weten we dat de inzet van een compleet nieuwe brandstof als waterstof complex is. Door die ervaring hebben we geleerd dat we deze ambitie alleen kunnen realiseren door intensief samen te werken met alle betrokken partijen in de keten. Dat is onze drijfveer om deel te nemen aan Hytrucks.’ – Frank Verhoeven, CEO Vos Logistics

HyTrucks is een van de grootste projecten in Europa voor de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof en de daarbij horende infrastructuur. Het project zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot van naar schatting meer dan 100.000 ton, het equivalent van 110 miljoen vrachtwagenkilometers. 

Zonder netwerk geen transport

Het tanken van waterstof is feitelijk niet nieuw. Vanuit diverse locaties in het land rijden al bussen en personenauto’s, taxi’s en ook enkele trucks op waterstof in Nederland. Belangrijk voor trucks is de snelheid waarmee getankt kan worden bij een grote hoeveelheid waterstof. Een truck verbruikt nu eenmaal meer dan een personenauto en truckrijders hebben strakke leverschema’s. Daarnaast kunnen trucks niet altijd op dezelfde plek tanken, omdat ze geen vaste routes afleggen vanuit één centraal punt.

25 tankstations in Nederland

Een goed en gedegen waterstof netwerk is essentieel om de inzet van waterstof in het zware wegtransport succesvol te maken voor bovengenoemde partijen. Ook op dit gebied zijn nu met HyTrucks een aantal cruciale stappen gezet om waterstof op de kaart te zetten waaronder zo’n vijfentwintig waterstoftankstations langs de belangrijkste transportcorridors tussen Nederland, België en het Ruhrgebied in Duitsland. Hiermee wordt waterstof een goed en serieus alternatief voor transporteurs. De Europese standaardisatie en de samenwerking met andere internationale truck-projecten, gaan het mogelijk maken om dit op grote schaal uit te rollen en niet te beperken tot Nederland, België en Duitsland.

Eerste trucks in 2024

De vraag naar duurzaam transport en de inzet van waterstof groeit gestaag en de verwachting is daerom dat de eerste trucks op waterstof in dit project in 2024 onderweg zijn. Ook grote verladers zoals bijvoorbeeld Albert Heijn hebben aangegeven de eerste concrete stappen te willen zetten om deze ambitie waar te maken. Dit bedrijf heeft al veel gedaan op het gebied van elektrisch rijden, en blijft dat doen, maar ziet ook heil in trucks op waterstof en zal deze optie gaan verkennen. Albert Heijn is niet het enige bedrijf dat zich hierop actief oriënteert.

Supermarkten

Albert Heijn is vastbesloten om snel grote stappen te zetten richting Zero Emissie transport. De afgelopen jaren hebben we vanuit die ambitie de Batterij Elektrische trucks intensief getest. We zijn positief over de toekomst van batterij-elektrisch transport, tegelijk zijn we vastbesloten om alweer verdergaande technische mogelijkheden te onderzoeken. Nu er werkbare oplossingen komen voor brandstofcellen op basis van groene waterstof is Albert Heijn dan ook zeer geïnteresseerd om hiermee te testen in ons intensieve 24/7 distributieproces. Waterstof kan een goede een oplossing zijn voor dit intensieve vervoer.” – Peter Leegtraten, Manager Transport Expertise, Albert Heijn.

Unieke samenwerking

Om de doelstelling van HyTrucks te behalen van 1000 waterstoftrucks op de weg in 2025, werken veel bedrijven intensief samen en worden bedrijfsbelangen in het licht van de klimaatdoelstellingen opzij gezet. Dit is een uniek samenwerkingsverband, dat het mogelijk moet maken om snel en gedegen op te schalen. Vanuit Europa worden dit soort samenwerkingen om de klimaatdoelstellingen te behalen toegejuicht en ondersteund. Alle ingrediënten om de ambitieuze doelstelling te behalen zijn voorhanden. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat het succesvol wordt.

Decarboniseren

De partners van het HyTrucks project hebben als missie om zwaar wegvervoer in Europa te decarboniseren door middel van schone waterstof. Dit vanuit de visie dat zwaar wegtransport operationeel en financieel haalbaar gemaakt moet worden voor transport ondernemingen door middel van een gefocust maar grootschalig kick-start project.

De partners van het HyTrucks project gaan daarom voor:

  • De uitrol van een netwerk van 25 waterstof tankstations voor zwaar wegvervoer langsheen de belangrijkste Europese TEN-T corridors in Nederland, België en Duitsland
  • De bouw van 1.000 trucks op waterstof
  • De inzet van deze trucks en tankstation in normale commerciële operaties vanaf 2024
  • De productie van 40 ton schone waterstof per dag om uit te leveren aan de waterstof tankstations.
  • Een netwerk van waterstof tankstations waarbij alle trucks op alle stations kunnen tanken

Resultaten

Deze eerste 1.000 trucks binnen het project vertegenwoordigen een vermindering van de CO2 uitstoot met 120.000 ton per jaar. In Europa rijden in totaal ongeveer 6,1 miljoen vrachtwagens rond, voor zwaar wegvervoer over langere afstanden. Indien deze op waterstof gaan rijden, wordt daarmee een reductie van CO2 uitstoot bereikt van 732 miljoen ton per jaar.

De eerste 1.000 trucks vertegenwoordigen een vermindering van het dieselverbruik met 37 miljoen liter diesel per jaar. Als alle 6,1 miljoen trucks niet meer op diesel zouden rijden, maar op waterstof, dan wordt hiermee een vermindering van het dieselverbruik in Europa bewerkstelligd van 227 miljard liter diesel op jaarbasis.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Recente Reacties