Convenant om fysieke overbelasting aan te pakken

Vandaag ondertekenen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex het convenant ‘TOP-coach aanpak’, waarmee beide partijen afspraken maken over een integrale en duurzame aanpak van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak heeft als doel om sectoren en bedrijven te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het duurzaam aanpakken van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak stelt hiertoe gidsen beschikbaar die expertise en begeleiding op maat kunnen bieden aan de TOP- coaches van de sectoren en bedrijven. Dit varieert van hulp bij een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) tot aan het invoeren en borgen van oplossingen.

Verder lezen