Uw tachograafdata eenvoudig managen

Bent u een transporteur of eigenaar van een vrachtwagen, dan weet u dat het bijhouden van tachograafdata onontkomelijk is. Bij zakelijk gebruik van zware bedrijfswagens en toekomstig ook lichtere bedrijfswagens, moet u namelijk een tachograaf gebruiken en de bijbehorende data op orde hebben. Is dit niet op orde? Dan kan het boetes van duizenden euro’s opleveren. Dit niet alleen als gevolg van het overschrijden van de rij- en rusttijden. Ook bij misbruik of verkeerd gebruik van de tachograaf, of dit nu wel of niet bewust is.

Verder lezen

Transporteur connected met verkeerslichten Tilburg

GVT Transport & Logistics is de eerste transporteur die ‘connected’ is met de slimme verkeerslichten (iVRI’s) op de randwegen van Tilburg. Aan de Burgemeester Letschertweg (N260) en de Burgemeester Bechtweg (N261) staan 21 slimme verkeerslichten, die onderling en met voertuigen communiceren.

Verder lezen