‘Zero-emissiezones in 2025 onhaalbaar’

70 procent van de bedrijven die regelmatig binnensteden bevoorraden acht het onhaalbaar om bij de invoering van zero-emissiezones vanaf 2025 een wagenpark van bestel- en vrachtauto’s te hebben zonder CO₂-uitstoot. 11 procent geeft aan dat dit wél gaat lukken en 19 procent weet nog niet of ze het halen.

Dat blijkt uit het rapport Zero-emissie Onderzoek van Techniek Nederland en evofenedex. Als redenen waarom die invoering niet haalbaar is, wordt vooral gewezen op te dure voertuigen. De beperkte actieradius van de voertuigen wordt ook veelgenoemd. Ook zou het aanbod van geschikte voertuigen te klein zijn.

Bijgevolg denkt 62 procent dan ook niet dat de overheidsplanning van de invoering van de zero-emissiezones vanaf 2025 wordt gehaald.

Niet geïnformeerd

Behalve scepsis over de haalbaarheid van de invoering van zero-emissiezones in Nederlandse gemeenten per 2025 blijkt dat überhaupt veel bedrijven door gemeenten nog niet zijn geïnformeerd over de invoering daarvan. Slechts 8 procent van de ondervraagden geeft aan door een gemeente op de hoogte te zijn gesteld en dat de informatie duidelijk was. Ruim 60 procent van de bedrijven zegt in het geheel nog niet geïnformeerd te zijn. Wel zegt 65 procent van de ondervraagden ervan op de hoogte te zijn dat gemeenten per 2025 een zero-emissiezone kunnen invoeren. 35 procent gaf aan hiervan niet op de hoogte te zijn.

Er is bovendien een negatief sentiment over de invoering van zero-emissiezones. Slechts 31 procent is positief over de invoering ervan. Bijna de helft is hier negatief over. 14 procent is neutraal.

Kennis

Gevraagd naar wat de bedrijven nodig hebben om zich te kunnen voorbereiden op de invoering van de zero-emissiezones vanaf 2025 zegt meer dan de helft van de ondervraagden meer kennis te willen hebben over stimulerende maatregelen. Ook de behoefte aan meer kennis over de aanstaande regelgeving en de emissieloze voertuigen is groot.

Kortom: er is werk aan de winkel. Techniek Nederland wijst vooral richting de gemeenten, die de bedrijven beter moeten informeren, maar natuurlijk ligt hier ook een verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Emil Peeters has 662 posts and counting. See all posts by Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *