Wetsvoorstel kilometerheffing vanaf 2026

Vrachtwagens gaan naar verwachting in de loop van 2026 op de Nederlandse snelwegen en een aantal lokale en regionale wegen een heffing per kilometer betalen. De opbrengsten zouden ten goede moeten komen aan verduurzaming en innovatie in de vervoerssector.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) op 15 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De heffing op lokale en regionale wegen is bedoeld om uitwijkend vrachtverkeer tegen te gaan. Invoering van de kilometerheffing kan pas ongeveer vier jaar na aanname van het wetsvoorstel door het parlement worden ingevoerd. Het gemiddelde tarief per kilometer zal ongeveer cent bedragen. Volgens het ministerie sluit de Nederlandse vrachtwagenheffing daarmee aan bij de systemen van vrachtwagenheffing in Duitsland en België.

Eurovignet

Met de invoering van een vrachtwagenheffing verdwijnt in Nederland de belasting zware motorvoertuigen (het Eurovignet) en wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens tot ongeveer het Europese minimum verlaagd. De netto-opbrengst van de heffing gaat naar verduurzaming en innovatie van de transportsector en zal naar verwachting ongeveer 250 miljoen euro per jaar bedragen.

De eenmalige invoeringskosten van de vrachtwagenheffing lijken significant hoger uit te komen op ongeveer 400 miljoen euro.  Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat een aanpak wordt gekozen waarbij een groter deel van de kosten al wordt gemaakt in de realisatiefase, en enkele andere kostenposten flink hoger lijken uit te pakken. Het ministerie laat extern onderzoek uitvoeren om de kostentoename te verifiëren en te bekijken of de gekozen wijze van uitvoering nog aansluit op het uitgangspunt dat de systeemkosten laag moeten blijven, zodat zoveel mogelijk financiële middelen beschikbaar blijven voor de terugsluis. De vervoerssector zal hier bij betrokken worden, aldus het ministerie.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Emil Peeters has 554 posts and counting. See all posts by Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.