Vrachtwagenheffing komt pas in 2027

De Wet Vrachtwagenheffing voorziet erin dat binnen- en buitenlandse vrachtwagens gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen (voornamelijk de rijkswegen en een aantal provinciale wegen). Deze wet wordt in 2027 ingevoerd.

Daar staat tegenover dat het Eurovignet wordt afgeschaft en dat de Motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens zoveel als mogelijk is binnen de Europese wetgeving wordt verlaagd. Tenslotte wordt de netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing teruggesluisd naar de vervoerssector, om deze opbrengsten vervolgens daar in te zetten voor innovatie en verduurzaming. De Tweede Kamer heeft de Wet Vrachtwagenheffing met een ruime meerderheid aangenomen.

Pas in 2027

Punt van zorg is dat de wet veel later wordt ingevoerd (2027), dan vooraf was voorzien. Oorspronkelijk stond de invoering gepland voor 2024. Hierdoor ontstaat er een financieringsgat voor de sector, die al veel eerder aan de slag wil en moet gaan om in 2030 binnenstedelijk volledig overgeschakeld te zijn op zero emissie vrachtwagens. Naar aanleiding van een ingediende motie gaat Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) onderzoeken hoe dit tijdelijke financieringstekort kan worden opgevangen. Met name de verduurzaming van de transportsector is erbij gebaat als er tijdig afdoende opbrengsten van de vrachtwagenheffing beschikbaar komen.

12.000 trucks

Om de 40 grootste steden in ons land vanaf 2025 te bevoorraden met vrachtwagens die op elektriciteit of waterstof rijden, moet er een enorme transitie plaatsvinden, zegt TLN in een reactie. “Berekend is dat hiervoor zo’n 12.000 zero emissie vrachtwagens nodig zijn. Bovendien is er tijdig voldoende laadinfrastructuur nodig. Ook voor dat belangrijke thema werd via een motie aandacht gevraagd. De regering zal moeten gaan zorgen voor een specifieke aanpak voor en proactieve planning van laadlocaties voor vrachtwagens.”

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3314 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.