Voorrang voor trucks in Rotterdamse Waalhaven

Samen met Gemeente Rotterdam en een aantal bedrijven is Havenbedrijf Rotterdam deze week een praktijkproef gestart waarbij vrachtwagens voorrang krijgen bij slimme verkeerslichten. Naast vermindering van uitstoot en besparing op brandstof, levert dit volgens betrokken partijen tijdwinst en meer comfort voor de chauffeur op. De proef, die onderdeel uitmaakt van de landelijke ‘Connected Transport Corridor’-samenwerking, loopt drie maanden op een drietal kruisingen op de Reeweg, bij de Waalhaven.

De proef is mogelijk geworden door de introductie van zogenoemde ‘intelligente verkeersregelinstallaties’ (iVRI’s) in Rotterdam. Deze slimme verkeerslichten zijn met elkaar verbonden en in staat om via apps en boordcomputers te communiceren met verkeer, waaronder met vrachtauto’s. Op afstand wordt vanuit de truck een prioriteitsverzoek ingediend, zodat remmen en optrekken in veel gevallen niet nodig is.

Vrachtprioriteit

Aan de proef nemen trucks deel van Neele-Vat Logistics, Kamps Transport en K. Overdevest Transport. Zij rijden dagelijks ritten via de Reeweg. Deze weg, die onderdeel uitmaakt van een belangrijke transportroute in de Waalhaven, is bewust gekozen omdat deze in een gemengd industrieel en stedelijk gebied ligt.

Met de verzamelde data uit de vrachtwagens en verkeerslichten, onderzoeken de partijen wat de effecten zijn op brandstofverbruik, emissies, doorstroming en reistijd. Ook de beleving van de chauffeurs en de effecten op ander verkeer worden in het onderzoek betrokken.

Wanneer de uitkomsten positief zijn, wordt samen met de gemeente Rotterdam een plan gemaakt om ook op andere locaties waar dat zinvol is ‘vrachtprioriteit’ toe te passen. Dit geldt zowel voor het havengebied als in de stad. Dit omdat schone en efficiënte logistiek steeds belangrijker wordt. Zo voert Rotterdam in 2025, net als tientallen andere steden in Nederland, de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) in. Binnen die zone moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s uitstootvrij zijn en moet de logistiek zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.

Talking Traffic

De eerste IVRI’s zijn enkele jaren geleden al geïntroduceerd vanuit het landelijke samenwerkingsverband ‘Talking Traffic’. Verspreid over Nederland zijn inmiddels al ruim duizend van dergelijke slimme verkeerslichten te vinden, die overigens niet alleen vrachtverkeer, maar bijvoorbeeld ook fietsers en openbaar vervoer voorrang kunnen geven. Nood- en hulpdiensten krijgen bij gebruik van sirene en zwaailicht overigens absolute prioriteit en daarmee dus altijd groen licht, aldus de initiatiefnemers.

De basis van Talking Traffic ligt in een voortdurende uitwisseling van informatie tussen omgeving en weggebruiker. Zo krijgen weggebruikers tijdig informatie over de actuele situatie op hun route, zoals files, wegwerkzaamheden, ongevallen en omleidingsroutes. Zelfs de beschikbaarheid van parkeerplekken met de mogelijkheid tot reserveren en betalen is op basis van real-time data en op maat beschikbaar. Daarnaast geven de data overheden actueel inzicht in wat er in hun beheergebied gebeurt en biedt zo concrete handvaten om te sturen. Zo kan het verkeer in een stad of specifiek deelgebied daarvan in de toekomst veel meer in samenhang worden geregeld, zeggen de initiatiefnemers van dit project.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3525 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *