‘Toelaten Super Eco Combi bittere noodzaak’

Met Ton Bertens (Van Eck) en Karel Kural (HAN Auto­motive) sprak Aftersales Truck Magazine over de kansen en mogelijkheden van een Super Eco Combi in ons land en in Europa.

Eerder dit jaar bleek dat RDW de Super Eco Combi, zoals die ter keuring werd aangeboden, ongeschikt achtte voor toepassing, ook op enkele speciale trajecten, voor het Nederlandse wegennet. Sommige betrokkenen, zoals Van Eck Trailers, proberen het project nieuw leven in te blazen, door gericht techniek toe te passen die niet nieuw is, maar al langer bestaat.

Het Aeroflex-project beoogde de noodzaak te onderstrepen om met langere en zware combinaties de in Europa gestelde uitstootdoelen te halen in zowel 2025 als in 2030.

Bestreken baan

Bertens concentreerde zich de afgelopen tijd op berekeningen van wielbases, gestuurde assen op zowel de trailer als op de dolly en in hoeverre daarmee een baandiameter van 12,5 meter, dan wel van 14,5 meter gereden kan worden, zonder in de problemen te komen. “Die 14,5 meter is een Nederlandse richtlijn, en bij de eerste test lukte het niet om die veilig te kunnen nemen. Met de nodige techniek en berekening is het zelfs mogelijk om een combinatie bestaande uit een trekker en twee trailers die met een dolly gekoppeld zijn, de internationaal geldende bestreken baan van 12,5 meter te halen”, concludeert Bertens na simulaties en berekeningen die hij graag met Rijkswaterstaat en RDW wil delen.

Ton Bertens, tweede van rechts, met enkele collega’s zoals Aysenur Nuhoglu (midden), algemeen directeur van Van Eck Trailers.

Aeroflex

Bij zijn werk startte Bertens waar hij met het internationale Aeroflex-project gebleven was: de noodzaak tot grootschalige acceptatie van langere en zware combinaties om in Europa de gestelde uitstootdoelen te halen in zowel 2025 als in 2030. Bij het Aeroflex-project werkte Bertens samen met diverse collega’s van andere toonaangevende trailerfabrikanten. Ook de truckindustrie was hierbij aan boord. De hoofdconclusie was dat de uitstootdoelen gehaald kunnen worden, mits langere en zwaardere combinaties grootschalig op Europese wegen worden toegestaan. Een andere conclusie was dat trailers zoveel mogelijk geschikt voor de trein uitgevoerd zouden moeten worden. “Elke trailer die in Europa rijdt zou in theorie op de trein gezet moeten kunnen worden. Dat vergroot de veelzijdigheid en vergroot de kans op verdere uitstootreductie doordat de trein in dat opzicht nu eenmaal gunstiger scoort.”


‘De Super Eco Combi beperkt CO2-uitstoot en biedt een antwoord op het chauffeurstekort’


Bertens onderzocht de bestreken baan van meerdere lange en zware combinatievarianten. Daarbij kwam hij al snel tot de conclusie dat wanneer er ten minste één traileras gestuurd dan wel gelift wordt, de 14,5 meter bestreken baan gehaald wordt. Wanneer er nog een as op de dolly gestuurd wordt, is ook de 12,5 meter bestreken baan geen probleem. “De 14,5 meter baan is typisch Nederlands, daarmee mag je niet grensoverschrijdend te werk gaan. De 12,5 meter bestreken baan is juist internationaal.” Hij wijst erop, dat het bouwen van een dolly met een sturende as niet moeilijk is. “Ook asliften zijn er voldoende in de markt, waarmee we aantonen dat een Super Eco Combi uit componenten bestaat die er al zijn en die geen nadere onderzoek behoeven. Dat geldt alleen voor de voorgestelde combinatie als geheel.”

Zefes-project
Intussen staat een nieuw Europees onderzoeksproject in de steigers, dat als opvolger moet worden gezien van Aeroflex. Dit project is Zefes gedoopt, Zero Emission Freight Eco System. “De bedoeling van dit project is om de genoemde e-dolly verder door te ontwikkelen, maar om vooral ook te kijken naar de mogelijkheden van e-assen op trailers, hoeveel energie daar uit komt, in hoeverre die tijdelijk kan worden opgeslagen en in hoeverre je die energie weer terug kunt geven aan het trekkende voertuig. Een doel daarbij is om te onderzoeken wat ervoor nodig is om een lange en zware combinatie vol-elektrisch 600 kilometer te kunnen laten rijden. Daarbij willen we niet alleen naar de actieradius kijken, maar naar het hele plaatje van vereisten.”

Zichtbaarheid

Een punt waar Bertens met enkele collega’s van andere trailerfabrikanten op studeert, is het overzicht van de Super Eco Combi voor de chauffeur. “Bij een standaard LZV kun je, als de chauffeur enige moeite doet, de achterkant van het geheel in een bocht nog wel mee zien komen. Bij een Super Eco Combi kan dat niet. Dat betekent dat de chauffeur op camerabeelden moet kunnen vertrouwen waarmee hij in één oogopslag kan zien of het allemaal nog goed gaat.” Bertens weet niet in hoeverre zulke systemen al marktrijp zijn. “Wat ik maar wil zeggen; bij een eventuele nieuwe praktijkproef moeten betrokken partijen zich eerst goed afvragen wat het ideale concept is. Ga dan een praktijkproef opzetten.”

Karel Kural , Hoogleraar
‘Kijk naar landen waar de SEC al rijdt’
Hoogleraar Karel Kural, die doceert aan de HAN Automotive campus in Arnhem, houdt zich eveneens met het vraagstuk bezig. Hij zegt dat de lange en zware combinaties als SEC nu nog nauwelijks winstgevend zijn. Hij pleit daarom voor een geleidelijke benadering. “Kijken naar wat er in landen gebeurt waar de SEC al rond rijdt, is verstandig.” Zo zag hij hoe in Finland de problemen met de bestreken baan werden opgelost door bij beide trailers de achterste as stuurbaar te maken. Zoals gezegd bestaat de SEC in principe uit bestaande componenten. Maar dat geldt niet voor de e-dolly. Daarom pleit Kural voor en stapsgewijze benadering van eerst maar eens één as stuurbaar maken, dan elektrische tractie toevoegen en tot slot mogelijk komen tot vierwielaandrijving en -besturing.

Bij het Aeroflex-project was Van Eck Trailers al betrokken bij een deelproject waarbij werd bekeken in hoeverre die dolly een grotere rol kon gaan spelen. “Dus meer doen dan alleen de beide trailers bij elkaar houden. Een sturende functie is wenselijk, dat hebben we nu gezien. Maar een aandrijvende functie is eveneens wenselijk en komt de stabiliteit van de gehele combinatie ten goede. We hebben daarom een elektrisch aangedreven dolly ontwikkeld met vierwielaandrijving en met een gestuurde as in het kader van het Aeroflex-project. Die ontwikkelden we zo ver door, dat we daarmee de tweede trailer autonoom voor het dock bij de klant zouden kunnen zetten. Grote logistieke bedrijven proberen wachttijden bij hun logistieke centra te verkorten en juist zoveel mogelijk vrachtwagens te laden en te lossen. Snel manoeuvreren met twee zojuist aangevoerde trailers is dan een vereiste.”

Zo ziet de bestreken baan eruit voor een Super Eco Combi.
Liftbare assen op beide trailers en een gestuurde voorste dolly-as.

Super Euro Combi

Geen Super Eco Combi, maar een Super Euro Combi, dat is de visie van Ton Bertens van Van Eck Trailers. “We hebben flinke uitdagingen als wegvervoersector wanneer het gaat om reductie van CO2-uitstoot. De snelste winst kan worden gerealiseerd wanneer we langere en zwaardere combinaties op onze wegen toelaten. De trailers die we gebruiken dienen ook intermodaal ingezet te kunnen worden. Grote uitwisselbaarheid van componenten, dat is wat planningsafdelingen van onze klanten willen.” Bertens wijst ook hier op voordelen ten aanzien van brandstofverbruik en de mogelijkheid om het chauffeurstekort te bestrijden.

Bart van Rens, Ewals:
‘Directe bijdrage aan CO2-doelstelling’
“Zoals aangegeven door van Eck zijn er technisch diverse oplossingen in de markt om de SEC te laten voldoen aan de regelgeving binnen NL of de EU. Het belangrijkste wat we voor ogen moeten houden zijn de uiteindelijke doelstellingen. We hebben met elkaar afgesproken 30 procent CO2 te besparen in de transportsector voor 2030 (Parijs klimaatakkoord). Om dit doel te halen is de SEC niet enkel een kans maar een wezenlijk onderdeel van de oplossing vanuit de transportsector”, aldus Bart van Rens, manager Fleetcontrol bij Ewals. “Door inzet van de SEC op het hoofdwegennet, draag je onmiddellijk bij aan die doelstelling. Daarnaast investeren we verder in veilig, duurzaam, slim en efficiënt transport.”
Verder draagt dit in zijn ogen bij aan het reduceren van congestie op de Nederlandse wegen en aan het oplossen van het chauffeurstekort. “Ook het vak ‘chauffeur’ krijgt meer kleur. Dit doordat de SEC een technisch indrukwekkende combinatie is én de nodige vakexpertise van een chauffeur nog beter tot zijn recht komt. Tal van chauffeurs willen in zo’n prachtige combinatie rijden. Ewals Cargo Care bereidt met onze Duo Trailer (SEC) momenteel diverse trajecten voor in Spanje en Zweden. Daarnaast testen wij samen met VW Duitsland voor de inzet van de SEC op hun routes tussen de verschillende productielocaties.”

Foto boven: Bij een standaard LZV kun je als de chauffeur enige moeite doet, de achterkant van het geheel in een bocht nog wel mee zien komen. Bij een Super Eco Combi kan dat niet en moet de chauffeur op camerabeelden vertrouwen.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3491 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *