TLN wil uitstel terugkeerplicht naar herkomstland

Transport & Logistiek Nederland komt in het geweer tegen de terugkeerplicht naar het land van inschrijving die geldt voor vrachtwagens die in het buitenland actief zijn. Die regel is opgenomen in het Mobiliteitspakket omdat is aangetoond dat tal van voornamelijk Oost-Europese vervoerders hun trucks structureel laten rijden in het westen, zonder ooit terug te keren naar het land waar de truck ingeschreven staat. Een typisch voorbeeld zijn de honderden trucks die Waberer’s tijdens de kerstdagen op een groot terrein bij Eersel twee weken lang parkeerde. Al die trucks stonden gewoon op Hongaars kenteken.  

Volgens nieuwe Europese wetgeving moeten alle vrachtwagens vanaf 21 februari 2022 eens in de acht weken verplicht terug naar het land waar het voertuig staat ingeschreven. Een maatregel die grote gevolgen heeft voor Nederlandse logistieke dienstverleners, zegt TLN. “Toch,” zegt TLN, “zijn lang niet alle Europese lidstaten zijn klaar voor invoering, laat staan de handhaving op de nieuwe wet. Bovendien”, en hier heeft TLN weer wel een punt,  “kan deze nog worden teruggedraaid door het Europese Hof van Justitie. In een brief aan Adina Valean, EU-commissaris voor transport, roept TLN de Europese Commissie daarom op om de maatregel uit te stellen.”

“De nieuwe wetgeving is onderdeel van het Mobiliteitspakket en heeft grote gevolgen voor internationale transportbedrijven met vestigingen in Centraal- en Oost-Europa”, zegt TLN niet geheel onterecht. “Omdat het aanbod van vracht richting het oosten gering is, zullen veel vrachtwagens veelal leeg terug moeten keren naar het land waar ze ingeschreven staan.”

TLN-voorzitter Elisabeth Post: ‘Door deze maatregel staan onze leden voor enorme strategische keuzes. Een van de opties die bedrijven overwegen is verplaatsing van hun bedrijven naar West-Europa. Maar dan moeten ze wel 100 procent zekerheid hebben dat ze die investeringen achteraf niet voor niets doen. Dat weten we pas zeker als het Hof uitspraak heeft gedaan en dat gebeurt op zijn vroegst eind volgend jaar. Tot die tijd is uitstel noodzakelijk,’ vindt TLN.

Oneerlijke concurrentie

TLN: “Veel Oost-Europese lidstaten zijn het niet eens met deze nieuwe wetgeving en hebben eerder al een zaak bij het Europese Hof van Justitie aangespannen om de regeling te schrappen. Dit leidde overigens niet tot verandering van het Mobiliteitspakket. De animo om deze maatregel al in februari in te voeren en te gaan handhaven lijkt in die landen zeer gering. Als lidstaten niet tegelijk deze maatregel invoeren en handhaven ontstaat een ongelijk speelveld en oneerlijke concurrentie tussen verschillende landen.”

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3348 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.