Schiphol moet van diesel af

De Arbeidsinspectie heeft besloten dat alle door diesel aangedreven voertuigen en overige arbeidsmiddelen op Schiphol uiterlijk eind december 2023 zijn vervangen, voor zover technisch uitvoerbaar, door een uitvoering met alternatieve aandrijving.

Dit is het resultaat van een handhavingsverzoek van de FNV en tv-programma Zembla. Klachten van platformmedewerkers vormden daarvoor de aanleiding. De Arbeidsinspectie heeft nu negen besluiten genomen, waarvan de ban op diesel aangedreven arbeidsmiddelen er een is.

DME

Naar aanleiding van de inspectie blijkt dat dieselmotorenemissie (DME) al jaren een onderwerp van aandacht is en dat er al maatregelen zijn genomen om blootstelling te verminderen. Die maatregelen zijn echter niet voldoende naar het oordeel van de Arbeidsinspectie. Sinds 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde van 10 µg EC per kubieke meter. Voor kankerverwekkende stoffen geldt de verplichting voor de werkgever om de blootstelling voor werknemers zo ver als mogelijk te verlagen tot onder de grenswaarde.

Elektriciteit

Bij de technische uitvoerbaarheid van het besluit moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de stroomvoorziening, omdat met name elektrisch aangedreven voertuigen opgeladen moeten kunnen worden. De stroomvoorziening op Schiphol is naar verwachting eind 2025 voldoende om aan deze eis te kunnen voldoen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Emil Peeters has 665 posts and counting. See all posts by Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *