Kabinet implementeert detacheringsrichtlijn

De regering heeft een document gepubliceerd waaruit blijkt dat de detacheringsrichtlijn voor internationaal wegvervoer, onderdeel van het Mobiliteitspakket, vrijwel in zijn geheel in Nederlandse wetgeving wordt overgenomen.

In het concept wetsvoorstel wordt op grond van de richtlijn onder meer bepaald in welke wegtransportsituaties er sprake is van detachering. Hierbij is de mate van verbondenheid met de lidstaat van ontvangst bepalend, zegt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieruit volgt:

– dat vervoer binnen de lidstaat van ontvangst door een buitenlandse vervoerder, na een internationaal transport (cabotage) als detachering wordt beschouwd;

– dat het doorkruisen van een lidstaat zonder te laden en te lossen (transitovervoer) niet als detachering wordt beschouwd;

– dat de meeste vormen van ritten tussen de lidstaat van vestiging van de vervoersonderneming en lidstaat van ontvangst en v.v. (bilateraal vervoer) niet worden beschouwd als detachering.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel controle- en administratieve maatregelen specifiek voor de wegvervoersector. Het doel is om deze maatregelen zoveel mogelijk te harmoniseren binnen de EU en de administratieve lasten van vervoersondernemingen te verminderen. Met betrekking tot de meldingsplicht voor gedetacheerde chauffeurs zal de Europese Commissie een nieuwe module van het Informatiesysteem Interne Markt (IMI) ontwikkelen waarin toezichthouders ook documenten kunnen opvragen bij de onderneming en toezichthouders elkaar wederzijdse bijstand kunnen verlenen. Daarnaast moet de chauffeur digitaal of op papier een beperkt aantal documenten in de cabine hebben.

Gelijke beloning

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de Europese mobiliteitsrichtlijn, die regels stelt voor de detachering van bestuurders in het wegvervoer. Doel is een gelijke beloning voor gelijke arbeid in dezelfde lidstaat. De mobiliteitsrichtlijn is onderdeel van het Europese Mobiliteitspakket, dat beoogt de regelgeving voor het goederen- en personenvervoer te verbeteren en bij te dragen aan een veilige, efficiënte en sociaal verantwoordelijke wegvervoersector.

Nog net voor kerst zou Nederland dan de wettelijke aansluiting met deze detacheringsrichtlijn moeten maken, zo is het plan.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3347 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.