ICCT: Euro 7 maakt nieuwe trucks schoner en duurder

Ook al worden her en der al enkele elektrische trucks verkocht, het overgrote merendeel van de trucks dat de komende jaren verkocht gaat worden, heeft nog een dieselmotor. Om die reden bereidt Europa een Euro 7 emissie-eis voor. Langzaam wordt duidelijk wat die inhoudt.  

Er kan natuurlijk nog wel wat verbeterd worden aan de nu geldende norm Euro 6-D. De ACEA, de vertegenwoordiging van de truck-industrie, waarschuwde al eerder dat er nog maar kleine stapje genomen kunnen worden en dat die stapjes veel geld kosten. De milieulobby stelt juist dat er een exit-strategie voor dieselmotoren moet komen om de omschakeling naar emissievrij wegtransport te versnellen. In de loop van dit jaar wordt precies duidelijk wat we onder Euro 7 moeten verstaan. De bedoeling is om de nieuwe norm in 2025 in te voeren.

De International Council of Clean Transportation (ICCT) zegt dat de luchtkwaliteit in elk geval zal verbeteren wanneer er een nog strengere uitlaatgasnorm voor diesels gaat gelden. Dat willen partijen bereiken door te gaan werken met cilinderuitschakeling, een bypass bij EGR-systemen om de koude motor sneller op te warmen, het sneller laten opwarmen van de katalysator en voorverwarmde, dubbele AdBlue-inspuiting. Dit zijn allemaal al beschikbare technieken, of technieken die bijna gereed zijn voor serieproductie. Al deze nieuwe techniek verhoogt de aanschafprijs van een nieuwe generatie Euro 7 trucks met tussen de 1400 en 4700 euro in 2025, verwacht het ICCT. In 2030 zal de prijsverhoging wat gunstiger uitvallen is de verwachting, omdat dan de serieproductie van genoemde onderdelen goedkoper uit zal pakken.  

Diagnose

Bij Euro 6 is het nog zo, dat de betreffende dieselmotor, de norm tot 700.000 kilometer moet kunnen opbrengen. In de nieuwe eis zal dit 970.000 kilometer worden. Eigenlijk een vreemde redenering, omdat een looptijd van anderhalf miljoen kilometer eerder regel is dan uitzondering in Europa. In Aftersales Truck Magazine staat een een artikel over de komst van Euro 7.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3316 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.