Gevolgen coronacrisis voor apk

De apk-dienstverlening draait op dit moment als normaal. Dit houdt in dat, wanneer een erkenninghouder open is, de apk gewoon kan worden uitgevoerd. Nederland heeft veel erkende apk-keuringsstations waar eigenaren met hun voertuigen voor een keuring terecht kunnen. Er zijn op dit moment geen problemen bekend over een verminderde capaciteit door sluiting van dealers of werkplaatsen. Dat moet zo blijven, stelt TLN. Uitgangspunt is dat de continuïteit voor het onderhoud en de apk in deze crisistijd is gewaarborgd.

Bedrijfsbezoeken

Bedrijfsbezoeken van de RDW gaan gewoon door, maar wel beperkter dan normaal. De RDW moet zijn taken goed blijven verdelen over het nog beschikbare personeel en rekening houdend met de maatregelen die zij nemen vanwege het coronavirus.

Vanwege de capaciteitsproblemen hanteert de RDW vanaf 17 maart 2020 een beperkter keuringsaanbod op de keuringsstations. Ook is een aantal keuringsstations gesloten. Momenteel zijn negen van de zestien keuringsstations geopend. Hier worden alleen cruciale keuringen voor de transport- en landbouwsector uitgevoerd. Het gaat hierbij om: periodieke keuringen van autobussen en gevaarlijke stoffen voertuigen aangevuld met de eerste opnames van de bedrijfsvoertuigen (licht en zwaar), keuringen voor het vervoer van levende dieren, LZV en keuringen van taxi’s.

De administratieve diensten export en overschrijvingen kunnen tot nader order niet worden afgenomen op de keuringsstations. Hiervoor kun je wel terecht bij door de RDW erkende bedrijven en de RDW-balies in Zoetermeer en Veendam.

Schorsingsbeleid

Door de coronacrisis staan veel voertuigen in de verhuur-, taxi- en transportbranche momenteel stil. Om tegemoet te komen aan de vragen vanuit de sector hanteert de RDW vanaf donderdagmiddag 26 maart 2020 een aangepast schorsingsbeleid. Vanaf deze datum is het mogelijk om voor de eerste vijf voertuigen het reguliere schorsingstarief te betalen, waarna voor elk volgend voertuig een 0-tarief zal gelden.

Examens

Het IBKI, het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche, heeft op 15 maart 2020 besloten al zijn apk-examens te annuleren om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle geboekte deelnemers ontvangen hierover een persoonlijk bericht of worden hiervoor benaderd. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020.

IBKI stelt alles in het werk om te voorkomen dat apk-keurmeesters hinder ondervinden voor het tijdig verlengen van hun apk-bevoegdheid. In overleg met de RDW is afgesproken dat, daar waar dat nodig, maatwerk wordt geleverd ter voorkoming dat een apk-keurmeester zijn bevoegdheid hierdoor zou verliezen.

Wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, worden de maatregelen hierop aangepast.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 2690 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *