Duitsland: Nog geen Mautplicht vanaf 3,5 ton GVW

In Duitsland heeft de Bondsraad, een hoog adviesorgaan van de overheid, afgeraden om de Duitse tol voor vrachtwagens al verplicht te stellen vanaf een totaalgewicht van 3,5 ton.

Daarmee gaat de raad in tegen een argument dat stelt dat de Poolse chassis-cabines waarvan er vele op Europese snelwegen rondrijden zonder aan de rij- en rusttijden te hoeven voldoen, ook hun tol zouden moeten betalen. Dergelijke voertuigen hebben ook al geen snelheidsbegrenzer en dragen bij aan de neiging om deelladingen mautvrij in zulke chassis-cabines te laden en zo tegen geringe kosten heel Europa door te rijden. Maar de Bondsraad, bestaande uit vertegenwoordigers van alle Duitse deelstaten of provincies, is vooralsnog tegen.

Intermodaal vervoer

De Duitse Bondsraad wil ook nog dat vrachtwagens die deel uitmaken van een intermodale logistieke keten, geen tol meer hoeven te betalen. Dit geldt dan over afstanden tot 50 km van het overslagstation waar de lading of trailer wordt overgeladen op een trein of schip. Het wekt de indruk dat de Bondsraad nog steeds probeert om zoveel mogelijk vracht van de weg over te hevelen naar spoor of rivier. Afgezien van de handhavingspraktijk die dit met zich meebrengt, is het in dit stadium moeilijk voor te stellen dat andere modaliteiten het wegvervoer te hulp kunnen komen, getuigen de problemen op het Duitse spoor van de laatste tijd.

Tot slot wil de Bondsraad graag dat er naar een inflatiecorrectie wordt gekeken van de huidige mauttarieven.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3347 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.