‘Bedrijven slecht geïnformeerd over zero-emissiezones’

Ruim 60 procent van de bedrijven met bestel- en/of vrachtauto’s is nog niet door gemeenten geïnformeerd over de invoering van zero-emissiezones per 2025. Dit blijkt uit een onderzoek van evofenedex en Techniek Nederland onder hun leden die dagelijks ondernemen in een of meer van deze steden. Bedrijven hebben aangegeven aangeven veel behoefte te hebben aan informatie over deze toekomstige zero-emissiezones.

Slechts 8 procent van de respondenten geeft aan door een gemeente op de hoogte te zijn gesteld en dat de informatie duidelijk was. 65 procent gaf aan wel ervan op de hoogte te zijn dat gemeenten per 2025 een zero-emissiezone kunnen invoeren; 35 procent gaf aan hiervan niet op de hoogte te zijn. Bedrijven laten weten behoefte te hebben aan meer informatie over regelgeving, stimulerende maatregelen en zero-emissievoertuigen. Opvallend is verder dat maar liefst 62 procent van de respondenten denkt dat de overheidsplanning voor de invoering van de zones in 2025 niet wordt gehaald.

Privileges

Sommige gemeenten in Nederland kennen voorafgaand aan de invoering van een zero-emissiezone bepaalde privileges toe aan bedrijven die rijden met een zero-emissievoertuig, zegt evofenedex. Bij lokale ondernemers is er een sterke voorkeur voor bepaalde privileges. 42 procent geeft aan interesse te hebben in een verruiming van laad- en lostijden voor zero-emissievoertuigen. Ruim 32 procent ziet het rijden over de busbaan wel zitten. Ook een speciale losplaats voor zero-emissievoertuigen en de verruiming van gratis parkeren worden gezien als interessante opties. Een dergelijk overzicht van voordelen vanuit gemeenten ontbreekt, terwijl dat voor bedrijven die in een regio of landelijk actief zijn, juist handig is.

Duidelijkheid en doorpakken

De uitkomsten van het onderzoek laten volgens ondernemersverenigingen evofenedex en Techniek Nederland zien dat er werk aan de winkel is. Gemeenten moeten volgens de organisaties zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de datum van invoering van de zero-emissiezones en de grootte hiervan. Het tijdig benaderen en informeren van ondernemers over de plannen is een gezamenlijke opgave voor gemeenten en ondernemersverenigingen.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3315 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.