Alleen elektrische trucks mogen straks 50 ton wegen in Vlaanderen

Vlaanderen wil in navolging van Nederland en Wallonië ook de maximum massa voor vrachtautocombinaties verhogen naar 50 ton. Wel worden hier strenge voorwaarden aan verbonden. Zo geldt deze hogere toegestane totale massa alleen voor elektrisch aangedreven vrachtwagens. Een ontwerp-wijzigingsvoorstel is door de Vlaamse Regering al formeel goedgekeurd, zegt TLN.

De toegestane afmetingen en massa’s voor vrachtwagens en zware aanhangwagens worden door Europa bepaald, maar de lidstaten mogen daarvan afwijken op hun grondgebied. Nederland kent al vele tientallen jaren een maximum gewicht van 50 ton. In België ligt het maximum op 44 ton. De Gewesten hebben de bevoegdheid om hogere gewichten toe te staan. Wallonië heeft al in 2018 ervoor gekozen ook voertuigcombinaties tot 50 ton toe te laten. In overleg met de transportsector heeft Vlaanderen nu ook besloten het maximum gewicht te verhogen.
Men hoopt met deze maatregel de transportefficiency te verbeteren en de impact op het verkeer en milieu te verminderen. Om de infrastructuur te beschermen en de verkeersveiligheid te garanderen komen er wel strenge voorwaarden om met de hogere massa’s te mogen rijden.

Onderscheid 48/50 ton


Als eerste komt er een onderscheid tussen klassiek aangedreven voertuigen en emissievrije (elektrische) voertuigen. Voor de eerste categorie wordt het maximum gewicht verhoogd naar 48 ton. Voor elektrische combinaties wordt het maximum gewicht 50 ton. Volgens de regering een bewuste keuze om het transport verder te verduurzamen en te vergroenen. Het plan is ook om vanaf 2031 enkel nog voor emissievrije voertuigen een maximum gewicht van meer dan 44 ton toe te staan.


Om voor het maximum gewicht van 48 respectievelijk 50 ton in aanmerking te komen, moeten combinaties aan de volgende voorwaarden voldoen:

Alle assen van de aanhangwagen/oplegger moeten beschikken over luchtvering (of een gelijkwaardig vering)

Minimale asafstand van 1,30 meter

Verhoging geldt niet voor middenasaanhangwagens

Motorvoertuig moet beschikken over Adaptive Cruise Control (ACC)

Combinatie moet aan de brugformule voldoen om gewicht zoveel mogelijk te spreiden. Dit betekent dat er een bepaalde asafstand moet zijn tussen de voorste en achterste as. Korte, zware bulkopleggers zullen hier in de regel niet aan kunnen voldoen

Emissievrije voertuigen (max. 50 ton) mogen niet ouder zijn dan 8 jaar (datum eerste toelating)

Niet-emissievrije voertuigen (max. 48 ton) mogen niet ouder zijn dan 4 jaar (datum eerste toelating)

Chauffeur moet op kunstwerken een minimale afstand van 15 meter aanhouden tot voorliggers die zwaarder zijn dan 3,5 ton. Ook in een file moet deze afstand worden gerespecteerd


Proefproject LZV’s


De komende gewichtsverhoging in Vlaanderen staat los van het proefproject met LZV’s. Deze combinaties mogen tot 25,25 meter lang zijn en maximaal 60 ton zijn. De LZV’s hebben een ontheffing nodig en mogen alleen op bepaalde goedgekeurde trajecten rijden. Dat blijft zo.Het wetsontwerp wordt nu voorgelegd voor advies aan de raadgevende commissie administratie-nijverheid, de MORA en de Raad van State. Na het verwerken van het advies kan de Vlaamse Regering het ontwerp definitief goedkeuren. Een mogelijke ingangsdatum is nog niet bekend.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3520 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *