Werken aan betere instroom technici

Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende jongeren voor de bedrijfswagentechniek kiezen? Jacques Neefs wil met de Coöperatie Nextechnician Mobiliteitstechniek Amsterdam een antwoord bieden.

“Willen we de werkplaatsen in de toekomst met voldoende technici rendabel kunnen laten draaien”, aldus Erik Landzaat en Jacques Neefs, “dan moeten we er zelf intensief aan blijven werken en er voor zorgen dat Mobiliteitstechniek op de shortlist van vervolgopleidingen van de leerling komt te staan.”

Eén op de vijf werkende mensen in ons land heeft een technisch beroep. Het lukt echter steeds minder goed om technische vacatures in te vullen. Hierbij is vooral de vraag naar middelbaar opgeleide vakmensen groot. In Nederland wordt een krimp verwacht voor wat betreft het aantal vmbo-leerlingen. Dit geldt met name voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. Een combinatie van twee ontwikkelingen zorgt hiervoor. Allereerst de dalende geboortecijfers die leiden tot zogenaamde krimpregio’s. Ten tweede is er de opwaartse druk: leerlingen gaan vaker naar havo/vwo/vmbo-tl dan naar vmbo-basis en -kaderberoeps.

Het aantal leerlingen zal volgens cijfers van Platform Talent voor Technologie-2020 per 2033 waarschijnlijk het meest afnemen in Friesland en Overijssel. Beide zien daarmee een daling van 25 procent ten opzichte van 2019. Ook wordt een flinke daling van 24 procent voorzien in Drenthe en Groningen (21 procent). In sommige provincies wordt een minder sterke daling verwacht, zoals in Utrecht (12 procent) en Noord-Holland (13 procent). In Zuid-Holland wordt met 8 procent de minste leerling-krimp verwacht.

Voorzitter van Truckacademy Noord-Holland, Erik Landzaat, weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het werven van jong talent is. Als vestigingsmanager is hij verantwoordelijk voor drie vestigingen van Volvo Group Truck Center (VGTC). “Trucktechniek is een ondergeschoven kindje en dat betekent in dit geval echt: onbekend maakt onbemind. Je hoort heel vaak dat mensen geen saaie kantoorbaan willen, maar dat ze zoeken naar veel variatie in hun werk en tevens eigen verantwoordelijkheid willen hebben. Wij technische bedrijven kunnen dit aan onze mensen bieden!”

Win-win

Daarnaast houdt Erik zich vol passie bezig met de werving van jongeren voor het technisch bedrijfsleven. Dit betreft in feite een win-winsituatie, zegt Erik: “Als bedrijf zijn we altijd op zoek naar nieuwe werknemers om onze vacatures in te vullen. Jongeren die bij ons hun opleidingstraject volgen, krijgen de kans om opgeleid te worden tot hoogwaardige technische specialisten.

Binnen ons bedrijf zijn monteurs een soort eigen ondernemers. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de klus en maken zelf een plan van aanpak. Hier worden ze wel in begeleid. Ieder jaar maken we samen met hen een individueel opleidingsplan, waarbij gekeken wordt naar wat ze willen leren en hoe dat het best aangepakt kan worden.”

De leermeesters die VGTC in dienst heeft hebben goede pedagogische, didactische en technische vaardigheden. “Zij helpen hun collega’s in opleiding bij het behalen van hun doelen. Dit tot grote tevredenheid van een ieder. Voordeel is dat men in de praktijk leert, snel feedback krijgt of vragen kan stellen. Het geeft veel voldoening als de jonge technici merken dat het werk dat ze doen er daadwerkelijk toe doet!’’

Dat alles begint echter met werving en promotie: “Om andere jongeren te verbinden aan ons bedrijf en aan onze mensen moet je als bedrijf zelf actief contact zoeken. Hiervoor is het van belang dat je met passie over je eigen bedrijf en werk vertelt. Het plezier dat wij zelf iedere dag ervaren in ons werk, de voldoening die we eruit halen en de relevantie van ons werk voor de maatschappij kunnen we alleen zelf goed overbrengen. Door kinderen en jongeren actief te benaderen, te laten zien welke mogelijkheden er binnen ons bedrijf zijn en welke uitdagende dingen ze mogen doen als ze bij ons werken, zorgen we ervoor dat ze enthousiast worden voor een baan binnen het technisch bedrijfsleven.”

Vanaf welke leeftijd begin je daarmee? “Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen! Aan het eind van de basisschool, maar zeker ook aan het begin van het voortgezet onderwijs, gaan kinderen steeds meer nadenken over hun toekomst en de richting die ze willen inslaan. Het is van belang om het technisch vuurtje al vroeg aan te wakkeren. Jongeren moeten immers op jonge leeftijd al keuzes maken die van invloed zijn op hun beroepsleven. Als ze horen dat de techniek veel interessante mogelijkheden biedt, dat er gewerkt wordt met hoogwaardig technische ICT en dat er goede salarissen te verdienen zijn dan wek je hun interesse. Ook bij de jongeren die eerder voor een theoretische opleiding zoals havo, vwo of vmbo-tl hebben gekozen. Een doelgroep die zeer interessant is om in te stromen en de complexere uitdagingen in de truckwerkplaats het hoofd te bieden. Ouders zijn ook een belangrijke doelgroep om hierbij te betrekken. Zij moeten weten dat er veel werkgelegenheid is binnen onze tak van sport. Zij willen immers dat hun kinderen later een gelukkig leven hebben en een leuke en goed betaalde baan.”

Aansluiting

Dankzij samenwerking met NexTechnician wordt aansluiting op het onderwijs geborgd: Jacques Neefs, programmadirecteur van NexTechnician: “Het onderwijs is voor de meeste bedrijven een ingewikkelde wereld waarop moeilijk valt aan te sluiten. NexTechnician Mobiliteitstechniek is ontstaan om daarbij hulp te bieden en de aansluiting te verbeteren.”

Sinds 2016 trekken Truckacademy Noord-Holland en NexTechnician actief met elkaar op, waarbij NexTechnician voor alle mobiliteitsbedrijven in de regio werkt aan verbeterde aansluiting op het onderwijs. “Niet alleen aansluiting op het mbo, waarmee de Truckacademy jaarlijks viermaal intensief spreekt om de opleiding van de studenten bedrijfswagentechniek te verbeteren. NexTechnician werkt ook aan de toestroom naar de opleiding in het mbo en heeft een groot netwerk van VO en zelfs basisscholen waarmee loopbaan oriëntatieprogramma’s worden ontwikkeld en gepland”, zegt Jacques.

Alle scholen hebben traditioneel elk een eigen lesprogramma en hanteren een rooster met weinig flexibiliteit voor spelers van buitenaf. “Alleen door vooraf goede afspraken te maken van wat mogelijk én gewenst is, met een planning per schooljaar, lukt het de truckdealers om het bereik onder de leerlingen van de scholen te verbeteren. NexTechnician zorgt ervoor dat de truckdealers uit het samenwerkingsverband al vanaf groep zes in het basisonderwijs een duidelijke rol kunnen spelen in het verbeteren van de beeldvorming over bedrijfswagentechniek. En dat is, zoals Erik al aangaf, hard nodig. En niet alleen in Noord-Holland!”

Barend Luiting

Hoofdredacteur Aftersales Magazine. Branchekenner annex bladenmaker. Houdt van vintage designs en dito single malts. Lijfspreuk: zonder wrijving geen glans.

Barend Luiting has 321 posts and counting. See all posts by Barend Luiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.