‘We moeten nog meer doen om personeel te werven’

Met de snel herstellende economie is gebrek aan personeel, ook buiten de auto- en truckbranche, actueler dan ooit geworden. Medio augustus verkondigde het CBS dat er in één kwartaal nog nooit zoveel nieuwe vacatures bij waren gekomen. Aad Verkade, manager Truckdealers bij Bovag, is ook een van de initiatiefnemers van de Truck Academy. Die liet onlangs veelbelovende cijfers zien.

De Nederlandse truckdealers die een merk vertegenwoordigen exploiteren nu zo’n 300 vestigingen. Volgens Aad Verkade is er op jaarbasis gemiddeld een gezamenlijke instroom nodig van zo’n 400 nieuwe leerling-monteurs. Verkade nam met enkele betrokkenen zeven jaar geleden het initiatief om met Regionale Opleidings Centra (ROC) de Truck Academy op te zetten. “Na een bescheiden begin, zijn we hiermee nu in alle twaalf provincies van ons land actief. Dit jaar zijn er 1626 leerlingen ingeschreven en in lijn met de ontwikkelingen die het CBS registreert, kunnen er nog meer leerlingen bij”, zegt Verkade. In een toelichting laat hij zien dat er in de niveaus drie en vier sprake is van een lichte toename van het aantal studenten vergeleken met voorgaande jaren. 

BBL of BOL

Studenten kunnen in de regel kiezen uit een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) of een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). “We zien dat driekwart van de leerlingen voor eerstgenoemde vorm kiest”, zegt Verkade. “Daarbij spendeert de leerling 80% van de tijd in een bedrijf en twintig procent in de schoolbanken. Bij BOL is dat precies andersom. Volgens Verkade is het daarbij niet de bedoeling dat de BBL-er wanneer hij op de werkvloer is, als fulltime monteur voor het bedrijf wordt ingezet. “Ook niet in tijden van schaarste. Ja, er is sprake van een arbeidsovereenkomst en de leerling-monteur kan de nodige ervaring op doen, maar hier komen functie en status nog niet overeen zolang de leerling nog niet is afgestudeerd.” Het doel van de Truck Academy is niet alleen om de leerlingen op te leiden voor een diploma, maar vooral om ze op te leiden tot vakbekwame monteurs. En de laatste jaren werken we ook erg veel aan behoud van deze mensen voor de branche. 

Volgens Verkade lukt dat bij BBL-ers beter dan bij BOL-leerlingen. “Die laatste groep wordt meer algemeen opgeleid, want bevindt zich meer in het studielokaal dan op de werkvloer. Daardoor kan op een laat moment alsnog worden besloten om voor een technisch georiënteerde baan buiten de truckbranche te kiezen. We hebben verder gezien dat de sleutelvaardigheid van de BOL-studenten wanneer ze de overstap naar de branche maken, achter blijft bij die van BBL-studenten die al meer praktijkervaring hebben. De verwachting is wel dat BOL-studenten op termijn ook tot hogere niveaus kunnen doorstromen. Dat vergt dus extra begeleiding.” 

Merkdealer of universeel?

Het succes van de Truckacademy is nu dusdanig en de nood in de sector zo hoog, dat Verkade hardop nadenkt over uitbreiding van het werkgebied. “We zijn er voor en door de merkdealers. Maar ook al zijn er in de truckwereld minder universele bedrijven dan merkdealers, toch groeien we naar een situatie toe waarbij het beter zou zijn om ook met universele bedrijven samen te gaan werken. Als Bovag hebben we tachtig leden die een universeel truckbedrijf runnen. Dat betekent dat ze als lid aan bepaalde eisen voldoen. Het is denkbaar dat we ook hun studenten kunnen toelaten tot de Truckacademy. In een aantal regio’s wordt al gesproken met werkplaatsen van zelfreparerende klanten van de truckdealers over deelname.

Onderzoek OOMT

Een probleem waar Verkade met zijn collega’s tegenaan liep, is dat niet alle leerlingen in de branche blijven. In veel gevallen vertrekken ze na een paar jaar naar een andere branche. “Zeker nu de vacaturegraad in tal van branches in ons land zo hoog is, moeten we ons inspannen om ervoor te zorgen dat we de leerlingen die we hebben opgeleid, lang voor onze sector kunnen behouden.” Bovag vroeg sectorinstituut OOMT onderzoek te doen naar de oorzaken van de als te groot ervaren voortijdige uitstroom van jongeren uit de branche. Daaruit kwam naar voren dat jongeren vinden dat hun werkgevers teveel op de korte termijn denken en er daardoor soms te weinig ruimte is voor hun ontwikkeling. “Concreter gezegd: om fouten te mogen maken. Jongeren zouden juist graag zien dat er, naast het maar dagen door blijven werken, meer gesprekken met leidinggevenden zouden zijn om het werk te evalueren en om de kans te krijgen meer over het bedrijf te leren.” 


Dit jaar zijn er 1626 leerlingen ingeschreven en in lijn met de ontwikkelingen die het CBS registreert, kunnen er nog meer leerlingen bij.


Verrassend bleek ook uit het onderzoek dat mensen de branche verlaten omdat ze gehoopt hadden nog meer met technisch sleutelwerk bezig te zijn dan in werkelijkheid het geval is. “En omdat wij juist in de werving de digitale kant van het vak promoten, is dit wel iets waarover we moeten nadenken. Ook bleek dat veel instromers moeite hebben met de bedrijfscultuur, wat natuurlijk een breed en moeilijk te interpreteren begrip is. Samengevat kunnen we stellen dat werkgevers moeten meebewegen met de manier waarop jonge mensen hun arbeid willen leveren.” Verkade is blij dat de Truckdealers de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in verdere professionalisering van de HR-rol in de bedrijven. “Hierdoor zijn we klaar om de volgende stap te zetten waarbij we de collectieve structuur van de Truckacademy goed kunnen inzetten.”

Verkade wijst erop, dat de Truckacademy niet de enige instantie is die monteurs opleidt. “Defensie doet dit ook, en ook daar hebben we contact mee. We proberen elkaar te ondersteunen in het aan boord houden van leerlingen die voor een of andere vaardigheid niet goed genoeg zijn. Zo proberen we met iedereen ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk personeel aan boord houden.” 

Transitie

Uiteraard zien leerlingen en merkdealers een transitie naar elektrisch op zich af komen. “Dit was een van de punten die in het OOMT-onderzoek naar voren kwamen. Dat vanwege de aankomende elektrificatie leerlingen de branche minder aantrekkelijk zouden vinden”, zegt Verkade. Hij zegt dat de verwachting is dat trucks en bussen met een vol-elektrische aandrijflijn, tot 65% minder onderhoud nodig zullen hebben. Hij ziet dit vooralsnog als een positief gegeven. “Het zou de druk van de ketel halen bij tal van bedrijven die nu het werk niet tot nauwelijks aan kunnen. De druk in de branche is heel hoog op dit ogenblik. Met nieuwe typen voertuigen en met nieuwe manieren van transport, met name op korte afstanden, ontstaat de behoefte aan andere vormen van onderhoud. We actualiseren op dit moment ook het onderzoek naar de elektrificatie in de truck- en busbranche om bijtijds op de toekomst voorbereid te zijn.” 

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3316 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.