TBSN: Mogelijk bandenschaarste in 2e helft 2021

De 52 leden van het samenwerkingsverband Truck Banden Service Nederland (TBSN) hebben een goed eerste kwartaal achter de rug, na een moeilijk 2020. Toch is de bandenwereld volgens zegsman Ben Kasbergen, in het dagelijks leven actief met ABA Banden in Stolwijk, nog niet uit de problemen.

Ben Kasbergen: “Bandenwereld is nog niet uit de problemen.”

Het eerste kwartaal is dus goed afgesloten volgens Kasbergen. “En daar zijn we blij mee, maar tegelijkertijd houden we nog een dubbel gevoel. Krijgen we corona eindelijk een keer onder controle? En als dat goed gaat: hoe zal de grondstoffenmarkt zich ontwikkelen? Misschien nog belangrijker, hoe ziet de toekomst eruit voor de rubberboeren? Vooruitdenken past mij altijd wel in het ondernemen, maar dit is een uitdaging.”

Het coronavirus is goeddeels aan ABA Banden voorbij gegaan. “Zelf hebben wij één medewerker met corona gehad, die na quarantaine gelukkig weer aan het werk kon.”

Schaarste

Het bericht van lange levertijden op trucks en trailers heeft de leden van TBSN inmiddels ook bereikt. “De bandenfabrikanten hebben in het voorjaar van 2020 ongeveer een maand de productie vrijwel stilgelegd en zo een minimale voorraadpositie gecreëerd. De markt merkte hier destijds vrijwel niets van maar in de tweede helft van het jaar worden normaliter meer banden verkocht dan in de eerste helft, waardoor de producenten de minimale voorraad niet konden aanvullen. In 2021 worden de fabrikanten geconfronteerd met een groeiend aantal trucks en trailers en is het probleem van minimale voorraad nog niet opgelost. Hierdoor verwachten wij dat in de loop van dit jaar een schaarste zal ontstaan.”

Maar die schaarste staat niet op zich. Er zijn meer ontwikkelingen die een gezonde bedrijfsvoering van het bandenbedrijf bedreigen: “Grondstofprijzen stijgen en daarbij komt het probleem dat rubberbomen door een virus bedreigd worden, waardoor het risico bestaat dat niet aan de vraag naar rubber voldaan kan worden. Als je vervolgens meeneemt dat rubberboeren weinig betaald krijgen, waardoor ze investeringen in nieuwe bomen uitstellen, dan kun je verwachten dat het wereldwijde rubbertekort waarschijnlijk nog vele jaren zal voortduren. Het zal een interessante tijd worden”, zegt Kasbergen. 

Loopvlakvernieuwing

Hij verwacht dat door de onbalans in het wereldwijde containervervoer, waarover we in de vorige editie van Aftersales Truck schreven, Chinese producten duurder worden. Dat geldt ook voor Chinese truckbanden, blijkt: “De laatste maanden zijn de vrachtkosten enorm gestegen en zien we dat de A- merken zijn gestabiliseerd en de B-merken (de 2e lijn van A merken) groeien. De C-banden (budget en Chinees) groeien niet. Persoonlijk ben ik meer voorstander van A-merken omwille van de kwaliteit. Daar komt bij dat de goede merken ook geschikt zijn voor herprofilering en loopvlakvernieuwing, waardoor de transporteur een betrouwbare en renderende kostprijs heeft. Wat we zeker niet mogen vergeten is dat de A-merken door loopvlakvernieuwing een wezenlijke bijdrage leveren aan de CO2-besparing. Wij verwachten dat dit steeds meer van invloed zal zijn op de keuze van het bandenmerk. Als daarnaast de grondstofprijzen ook stijgen en de beschikbaarheid van banden onder druk komt te staan, dan lijkt mij dat loopvlakvernieuwing voor de toekomst een uitstekende oplossing biedt. Onze aanpak is de klant te adviseren over hun kostprijs en CO2-besparing. Vernieuwde banden horen hier dus zeker bij.”

De meeste klanten worden in de werkplaats geholpen…
…maar soms moet een klant op locatie geholpen worden.

TPMS-techniek beheersen

De aanstaande verplichting van TPMS-systemen op truck- en trailerbanden biedt volgens Kasbergen een mooie kans om zich als TBSN te onderscheiden: “De invloed voor de bandenbedrijven is dat wij de TPMS-techniek zullen moeten beheersen. Met het oog op de toekomst wilden wij vorig jaar al een training verzorgd zien, maar liepen we tegen het probleem aan dat er geen opleidingen beschikbaar waren. Met onze branchevereniging VACO hebben wij vervolgens besloten om dit zelf te gaan doen. Wat mij ook opviel is dat er bij de leveranciers van trucks en trailers onvoldoende kennis bestaat over de mogelijkheden van TPMS. Voor hen is het slechts een onderdeeltje, maar voor ons betekent het een uitdaging. Ik denk overigens dat de bandenspecialist hier een prima adviserende rol kan spelen bij de transporteur. Trainen om de juiste kennis ter beschikking te hebben is dan wel het advies.”

Groener worden

“We zien hier positieve ontwikkelingen. Zo zijn er leden die een persluchtterugwin-installatie hebben en steeds meer bedrijven schakelen over op led of gebruiken groene energie. Binnen TBSN hebben we zelfs een collega die zijn eigen windmolen en energiebedrijf heeft. Vanuit het TBSN-netwerk adviseren wij om anders, verantwoordelijker te ondernemen. Vergroening hoort daar zeker bij. In de toekomst zal dit dan ook duidelijk steeds meer een onderwerp op de agenda zijn.” 

Tot slot zegt Kasbergen dat de diverse TBSN-ondernemers verschillend aan kijken tegen RFiD-chips in banden en tegen uitlijnen. “Techniek als RFiD biedt veel voordelen. Als de transporteur met een combinatie over de drive-over-reader rijdt, is men in staat om de profieldiepte, aslast, bandenspanning, temperatuur en verwachte levensduur per bandpositie te monitoren. RFiD zal hierdoor bijdragen aan meer veiligheid en het maximaal presteren van de banden uitgedrukt in kilometers. Als de bandenspecialist de RFiD kan uitlezen, is hij of zij beter in staat om het voorraadbeheer op orde te houden.” 

Pechhulp bieden

TBSN is ontstaan door een aantal collega-truckbandenservicebedrijven dat elkaar wilde helpen bij pechgevallen. Toen we het aantal bedrijven dat mee wilde doen zagen groeien, ontstond de wens om, naast de pechservice, ook op andere vlakken samen te werken. Inmiddels heeft TBSN 52 leden en is er volgens Kasbergen nog steeds perspectief voor groei. “Er zijn nog steeds onafhankelijke truckbandenbedrijven die op eigen kracht werken en mogelijk dat in de toekomst enkele van hen zich ook bij ons aan willen sluiten. Ons motto is ‘wanneer zelfstandigheid tot samenwerking leidt’. Eenieder van ons bepaalt zelf zijn of haar koers, maar onderkent de noodzaak van samenwerking om bijvoorbeeld richting leveranciers een serieuze partij te blijven”, zegt Kasbergen, die schat dat de TBSN-bedrijven een gezamenlijk marktaandeel van zo’n 20 procent hebben. “TBSN is opgericht om het geheel als netwerk aan te sturen, het is een samenwerkingsverband. De locaties worden aangestuurd door de ondernemer/eigenaar zelf en op deze manier spreekt de lokale ondernemer met de transporteur in de regio. Op die manier blijft het persoonlijke contact gewaarborgd. Het blijft immers nog steeds people’s business, mensen doen zaken
met mensen.”

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3315 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.