Profile: Het meest complete dienstenpakket voor uw banden

Profile Truck Europe is niet meer weg te denken wanneer het om banden gaat in het beroepsgoederenvervoer. Dat is niet vanzelf gekomen. Keer op keer blijkt opnieuw dat Profile Truck Europe erin slaagt om aan klanten een nuttige bijdrage te leveren op het gebied van bandenmanagement. Met het 100% Uptime concept is alles erop is gericht om kosten en uitstoot te beperken zonder dat de veiligheid ook maar een moment in gevaar komt.

Partnercontent

Wanneer het om bandenmanagement gaat, komen alle benodigde diensten en de daaruit voortvloeiende voordelen, samen bij Profile Truck Europe. “Dit gaat van banden en fleetchecks tot Code 95 trainingen en Tymacon. We zijn een merkonafhankelijke aanbieder die in de afgelopen decennia een unieke, want merkloze expertise heeft ontwikkeld”, zegt Jen De Clerck, commercieel directeur van Profile. “Daardoor weten we als geen ander welke band voor welke inzet het meest geschikt is en welke band het beste rendement oplevert. Daarin het juiste advies geven, levert onze klanten vaak al meteen de eerste besparing op.” 

“Van belang is dat daarbij de fleetowner of transportmanager altijd weet wat de staat is van de banden in zijn wagenpark. Met Tymacon, wat staat voor Tyre Management Contracts, voeren we de banden van het wagenpark in in ons systeem. De klant krijgt via een online portal toegang tot alle benodigde info. Op basis daarvan wordt bekeken of en zo ja wanneer een band vervangen of vernieuwd moet worden”, legt De Clerck uit. “Daarbij speelt een visuele controle, al dan niet in combinatie met een bandendrukcontrole (Fleetcheck), een belangrijke rol. Daar stappen we nooit vanaf. Zelf bezien wat de toestand is van een band garandeert dat er maximale kans is om de juiste beslissing te nemen. Door deze benadering kunnen we de klanten proactief adviseren over de slijtage van de banden en dus de verwachte bandenkosten. 

Klanten kunnen volgens De Clerck via hun Tymacon-account 24/7 de status opvragen van hun wagenpark. “Daarnaast spreken we minimaal eens per jaar de gang van zaken persoonlijk door met de klant. Want hoeveel elektronica ook, het persoonlijke contact en advies blijven cruciaal.” Volgens De Clerck kunnen klanten ook grotendeels zelf de samenwerking met Tymacon invullen. “We zien nu dat veel klanten kiezen voor pay per use. Dat kan, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Wanneer klanten ervoor kiezen om volledig ontzorgd te worden, dan raden we een abonnement-opzet aan. Dat werkt naar beide kanten toe niet alleen het beste, maar is ook het meest efficiënt.”

Vernieuwen & duurzaamheid

De Clerck zegt dat het vernieuwen van banden weer in toenemende mate in de belangstelling staat. “Het gaat er daarbij om of de kwaliteit van het karkas dit toelaat en of bij de constructie van de band rekening is gehouden met de mogelijkheid van vernieuwen. Vast staat in elk geval dat met behulp van vernieuwen, het milieu een dienst wordt bewezen en dat het een van de geijkte manieren is die wij waar mogelijk aan onze klanten adviseren. In de praktijk blijkt dat vernieuwen niet altijd haalbaar is, dus het lukt niet altijd om de besparing dan te behalen. ” 

Overigens reikt Profile al enkele jaren het ‘Duurzaam op de weg-certificaat’ uit aan bedrijven die zich committeren aan de hoge eisen van duurzaam bandenbeleid. Het certificaat is een bewijs dat de vlooteigenaar zich actief inzet voor minder brandstofverbruik, CO2-uitstoot en kosten.

Connected, TPMS

Profile Truck Europe volgt de ontwikkelingen in het beroepsgoederenvervoer op de voet. “We zien dat er steeds meer trucks ‘connected’ zijn, al dan niet via 5G. Dat is mooi, zeker wanneer straks een TPMS-systeem, waarbij de bandenspanning doorlopend gecontroleerd wordt, wettelijk verplicht wordt gesteld. “We denken dat daardoor het aantal pechgevallen niet zozeer zal afnemen, maar wel dat er minder nieuwe banden nodig zullen zijn”, zegt Dirk van Genechten, directeur van Profile Euroservice NV, een van de grootste Europees opererende bedrijven in pechservice. Profile Euroservice is inmiddels actief in 34 landen in Europa en werkt samen met 9000 regionale bandenspecialisten en met 12000 regionale leveranciers. “Met zo’n netwerk zetten we ons dagelijks in om de uptime van het wagenpark van onze klanten te optimaliseren”, aldus Van Genechten.  Daarvoor hebben we alles in huis. Maar het begint bij een sterk netwerk.” 

“Wanneer iedereen met Tymacon zou werken, zouden wij minder te doen hebben, zou je denken. Maar dat is zeker niet zo. Het is wel zo dat steeds meer klanten met Tymacon werken en dat er daardoor veel minder klapbanden zijn vergeleken met enkele jaren geleden. Het aantal klapbanden neemt echt af”, zegt Van Genechten. Maar hij kan niet bevestigen of het aantal pechgevallen afneemt. “Tijdens corona was dat wel zo, maar nu zien we dat we toch weer vaker gebeld worden.” Van Genechten benadrukt dat Profile Euroservice geen callcenter is. “Een callcenter neemt de telefoon aan en noteert het probleem. We zijn van meet af aan oplossingsgericht. We proberen altijd in contact te komen met de chauffeur en we geven wanneer we de situatie ingeschat hebben, een ETA, estimated time of arrival.”

Minder dan twee uur

Van Genechten zegt dat in de meeste standaard gevallen, de chauffeur en zijn voertuig binnen twee uur na de melding hun rit weer kunnen hervatten. “Alles staat of valt met de juiste info. Dat vergroot de zekerheid dat we met de juiste nieuwe band aan komen. We hebben hier al decennia ervaring mee. We zien nu dat het aantal pechgevallen per gereden kilometer wel wat afneemt. De oorzaken daarvan zijn dat de kwaliteit van de banden beduidend is verbeterd en dat ook de wegen stukken beter zijn geworden.” De Clerck vult aan: “Maar we hebben ook meer en meer klanten in bouw- en afvalsectoren. In die sectoren is er de laatste jaren sterk ingezet op de propere werven en terreinen, met als gevolg dat de kans op het beschadigen van banden flink kleiner is geworden. Dat is een mooie ontwikkeling.” Van Genechten noemt nog een ontwikkeling: “We zien de laatste jaren ook dat het aandeel C-banden weer afneemt. Fleetowners kiezen toch weer vaker voor de betere bandenmerken.”   

Het kan nog beter

De Clerck benadrukt dat Tymacon niet alleen diensten verleent aan grote vloten. “Integendeel, er zijn juist heel veel middelgrote en kleinere bedrijven. Die hebben het vaak veel te druk met het bedienen van hun klanten. Juist voor hen kunnen wij ook een positief verschil maken en de inzet van hun wagenpark optimaliseren. Tymacon is er voor iedereen die de banden in zijn wagenpark optimaal wil laten functioneren.”  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.