Prijzen gebruikte trailers stijgen

Na een verrassend goed jaar waarbij TIP zegt even veel gebruikte trailers te hebben verkocht als in 2019, ziet het bedrijf nu dat de prijzen van gebruikte trailers stijgen. Ook andere partijen uit de wereld van gebruikte trucks zien de markt dit jaar herstellen.

David Coupar is vice-president remarketing & asset management bij TIP. Vanuit die functie overziet hij de Europese markt van gebruikte trailers. Hij zegt dat het hem heeft verrast hoeveel gebruikte trailers TIP nog wist te verkopen het afgelopen jaar. “Daardoor kwamen we qua doorverkocht volume uit op hetzelfde niveau als in 2019. En dat was een erg goed jaar.” Maar Coupar constateerde ook dat de prijzen van schuifzeiltrailers flink daalden. “Dat was op zich vreemd, want prijzen van andere trailertypen, met name koeltrailers, bleven relatief stabiel.”

In het nieuwe jaar ziet Coupar de voorraden gebruikte trailers al snel afnemen: “Daardoor stijgt de prijs weer.” Opmerkelijk is dat TIP is afgestapt van de gewoonte om trailers voor een vaste periode, bijvoorbeeld zeven jaar, in de vloot te houden. “Nu kijken we naar een aantal factoren zoals de inzet van de betreffende trailer in onze vloot. Ook kijken we hoe aantrekkelijk het voor ons is om in nieuw te investeren, hoe de markt van gebruikte trailers zich gedraagt. Dus wanneer er erg veel vraag is dan is dat een argument om misschien eerder afscheid te nemen. Maar toen de prijzen daalden, bestond bij ons juist de neiging om nog even met bestaand materieel door te rijden.” 

Conservatieve houding

Coupar zegt dat partijen in de wereld van gebruikte koeltrailers een wat conservatieve houding hebben. “We zien wel dat er enige variatie is als gevolg van de exportmarkt. Dus dan verandert het assenmerk van voorkeur nog wel eens en ook het type remsysteem dat de voorkeur heeft. Zo willen Afrikaanse landen bijvoorbeeld nog altijd liever trommelremmen dan schijfremmen.” Coupar zegt niet te verwachten dat de assen die Schmitz en Krone nu onder eigen naam produceren, als minder gunstig in de markt van gebruikte trailers te boek zullen komen te staan dan de twee bekende merken van oudsher, SAF en BPW. “Data over het gebruik en de betrouwbaarheid worden leidend wanneer het om het vaststellen van de restwaarde gaat. Het zou me verbazen wanneer de eigen assen van Krone en Schmitz daarbij ongunstiger zouden afsteken dan die van de bekende merken.” 

Het is nu 3,5 jaar geleden sinds Rusland eiste dat er geen gebruikte trailers ouder dan drie jaar meer geïmporteerd mogen worden. Voor Coupar en zijn team ontstond hierdoor een nieuwe uitdaging. “We moesten verder kijken dan we gewend waren, maar dat is prima gelukt. Het afgelopen jaar hebben we gebruikte trailers geëxporteerd naar 45 landen. Allemaal landen waar we zelf ook actief zijn. De grote bulk blijft overigens in West-Europa, een deel in Oost-Europa en de oudere trailers vinden nog steeds aftrek in Afrika en het Midden-Oosten.” Coupar geeft aan dat de markt veel transparanter is dan voorheen en dat de prijsniveaus niet slecht zijn. 

“Langere leadtimes, toegenomen schaarste aan basisonderdelen, en minder gebruikte trailers in voorraden van handelaren leiden tot hogere prijzen”, concludeert David Coupar, vice-president remarketing & asset management bij TIP.

Stijgende prijzen

Coupar geeft enkele redenen om te concluderen dat prijzen dit jaar omhoog zullen gaan, ook van nieuwe trailers. “Langere leadtimes, toegenomen schaarste aan basis-onderdelen, en minder gebruikte trailers in voorraden van handelaren leiden tot hogere prijzen”, zegt hij. “Interessant hierbij is dat jongere gebruikte trailers duurder zullen worden en dat de oudere exemplaren minder in prijs zullen stijgen.” Dit komt doordat bij de verkoop van gebruikt materieel de beschikbaarheid van invloed is op de prijs. De omvang van de voorraad speelt een rol. Daardoor werkt het spel tussen leverancier en klant anders dan bij nieuwverkopen.”Brexit

Een factor die nog van enige negatieve invloed kan zijn, is de Brexit. Die leidt voorlopig tot minder handel en minder aanbod van gebruikte trailers. Toch is de pijn in de trailerwereld minder ernstig dan in de truckwereld, wordt ons verteld. “Al in het vierde kwartaal van 2019 zag iedereen dat fleets, zoals de verhuurders, minder snel van trailers wisselden. Daardoor zag je vooral de verkopen van schuifzeiltrailers flink dalen, terwijl van andere typen de verkopen redelijk stabiel bleven, denk aan koelers. Bij containerchassis ligt dat weer anders. Die gaan lang mee en dragen daardoor sowieso minder bij aan het marktvolume.”

Jong gebruikte trucks

Uit de wereld van gebruikte trucks horen we dat veel ondernemers een jong gebruikte truck zochten, omdat daar de grootste afschrijving al vanaf is. Dus een lagere investering, maar de prijzen van dit soort trucks steeg juist weer doordat iedereen er eentje wilde. Verder vernemen we dat in dit nieuwe jaar de markt weer aantrekt. “Zodanig, dat er bij de truckindustrie levertijden zijn ontstaan, ook al omdat er nog wel een tekort is aan onderdelen. Die levertijden dragen er weer toe bij, dat de instroom in de markt voor gebruikte trucks, andermaal vertraagt.

Maar met de omloopsnelheid in de markt voor gebruikte trucks is nu niks mis. Uitgestelde investeringen van 2020 worden nu alsnog gedaan, lijkt het. Daarbij is het aannemelijk dat het op gang komen van de vaccinaties er ook toe heeft geleid dat ondernemers weer meer durven te investeren.

Partijen tonen zich optimistisch over het verloop van dit jaar. We horen dat er meer geïnvesteerd wordt. Dat jaagt de markt voor gebruikte trucks ook weer aan waardoor verwacht wordt dat het aanbod rond de zomer weer stabiel zal zijn, op een acceptabel prijsniveau. In tegenstelling tot de situatie in 2008, is er nu geen sprake van grote overschotten aan voertuigen. Dat leidde in 2008 tot bodemprijzen en dat effect is er nu natuurlijk niet. Alles wijst erop dat de markt zich de komende maanden stabiel zal ontwikkelen. Dat geldt ook voor de landen om ons heen. 

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3351 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.