Nijhof-Wassink Groep richt NijwaZero op


Vanuit twee perspectieven komt De Nijhof-Wassink Groep in aanraking met de hedendaagse uitdagingen van energietransitie, nasleep van corona en structureel gebrek aan onderdelen en aan technici. Een nieuw bedrijf speelt in op de energietransitie en de komende markt voor elektrische trucks en LCV’s.

De Nijhof-Wassink Groep bestaat onder andere uit een vrachtwagendealerbedrijf Nijwa Groep en uit de transportbedrijven Nijhof-Wassink en Ecotrans Logistics. Erik Schiphorst, CEO van de Nijhof Wassink Groep, blikt terug op de roerige afgelopen maanden. “In drie maanden tijd van crisis naar hoogconjunctuur. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Waar iedereen had verwacht dat de economie na corona wel af zou remmen, is er juist een grote inhaalslag gaande. Een truck is ineens een schaars product geworden. Zoals de vlag er nu bij hangt, zal de beschikbaarheid van trucks de marktomvang voor 2021 bepalen, vrees ik. Dat maakt het inschatten van de markt voor dit jaar onmogelijk.”

Entreeticket

Schiphorst ziet de verkoop van een truck aan een klant als diens ‘entreeticket’. “Is hij of zij eenmaal klant, dan opent zich de wereld van Nijwa.” Daarmee doelt hij op het aftersalestraject. “Dat kan bestaan uit financiering, leasing, schade afhandelen en na verloop van tijd weer inruilen.” Maar wanneer een bedrijf als Nijwa zich vertrouwd heeft gemaakt met processen en de daarbij horende opbrengsten, dan is het volgens Schiphorst moeilijk om processen van vernieuwing te ontwikkelen. “Daarom hebben we daarvoor een apart bedrijf, NijwaZero opgericht. We hebben daartoe enkele bestaande routiniers uit ons bedrijf aangesteld: algemene kartrekker Jeroen Vaessen en technische kartrekker Wijnand Derkman.”

Genoemde personen onderzoeken hoe de menukaart van Nijwa, zoals Schiphorst die noemt, groter kan worden. “Wanneer het bestaande menu ontoereikend blijkt om de urenfabrieken die dealerbedrijven toch zijn, te vullen, moeten we het menu verbreden, zodat alles toch rendabel blijft functioneren.” Jeroen Vaessen vult aan: “We hebben ervoor gekozen om dit nu te doen, nu we ruimte hebben om te leren en om vertrouwd te raken met nieuwe processen.” Schiphorst vult aan dat klanten nu nog afwachtend zijn en dat hij er daarnaast naar streeft om als Nijwa interessant te blijven voor jongeren die aan het werk willen. “Dan moet je zaken bieden, die als uitdagend worden ervaren. En we willen natuurlijk klanten inspireren, wanneer ze zoekende zijn naar emissievrije mobiliteit.”

Multibranding

Schiphorst erkent dat het alleen verkopen en servicen van trucks van Volvo en Renault in de komende tijd wellicht niet volstaat om alle mogelijkheden en capaciteiten af te dekken die de dealerbedrijven van Nijwa kunnen bieden. “Om die reden zijn we alvast een overeenkomst aangegaan met Maxus. De Chinese, elektrische bestelauto is ook bij Nijwa te koop en kan in onze dealerwerkplaatsen geserviced worden. Met NijwaZero bekijken we hoe we ons verder kunnen ontwikkelen”, zegt Schiphorst. “Er doen zich meer mogelijkheden voor op de truckmarkt. In eerste instantie zal batterij-elektrisch meer mainstream worden en enkele jaren later ook waterstof. Er melden zich nieuwe marktpartijen zoals Hyzon en Hyundai. Die realiseren zich heus wel dat succes op een markt staat of valt met de ruggensteun van een sluitend aftersalesnetwerk”, aldus Schiphorst, die zegt dat hij met zijn team onderzoekt of nieuwkomers wat kunnen toevoegen aan het aanbod van Nijwa. “Wij staan bekend als een nuchter bedrijf waarbij we eigenlijk nooit nee verkopen aan klanten. Daarmee wil ik zeggen dat mogelijke nieuwe partners in kwaliteit en in type voertuig wel bij ons moeten passen en een aanvulling moeten zijn.”

‘Iedere dag zijn we
bezig om interessant
te blijven voor klanten
en werknemers.’

Erik Schiphorst,
CEO van de Nijhof -Wassink Groep

Andere gesprekken

De beide ‘kartrekkers’ van NijwaZero, Jeroen Vaessen en Wijnand Derkman, zeggen dat ze met klanten heel andere gesprekken voeren dan voorheen. “Zij willen informatie, mogelijkheden, wat en wanneer onze verschillende merken te bieden hebben. Voorheen gingen zulke gesprekken voornamelijk over geld, maar nu zijn we in feite met onze klanten begonnen aan een ontdekkingsreis”, zegt Vaessen, doelend op de komst van tal van nieuwe technieken waarvan betrokkenen nog niet precies kunnen overzien wat de kosten zullen zijn, waar besparingen zitten en hoe hiermee moet worden omgesprongen op bijvoorbeeld de planning van een transportbedrijf. “Daarom zorgen we nu dat we aan die eisen voldoen, die als maatstaf dienen en waaraan we al kunnen voldoen”, zegt Derkman. “Denk dan in eerste instantie aan de veiligheid in de werkplaatsen. Technici die een NEN 9140 certificaat hebben. Tegelijkertijd moeten we ons richten op het inwerken van nieuwe technici, om te zorgen dat we voldoende werkkrachten op de vloer hebben. Overigens staan we daartoe in contact met diverse Truck Academies en regionale scholen. Dat we bij al die veranderingen ook nog een aantrekkelijke werkgever moeten blijven, moge voor zich spreken.”

Het is de directie van Nijwa niet ontgaan dat een truckfabrikant als Volvo een nieuw bedrijf heeft opgericht, Volvo Energy. “Met NijwaZero bieden we natuurlijk laadinfra aan, maar we zijn geen energiebedrijf. Dat is aan de klant. Maar we denken natuurlijk mee met alle facetten rond de omschakeling naar elektrisch, of dat nu batterij-elektrisch is of via waterstof”, zegt Vaessen. Wijnand Derkman zegt dat hij zich niet wil wagen aan een óf-óf strategie. “Dat het óf batterij-elektrisch wordt, óf elektriciteit uit waterstof. Wij denken dat het allebei wordt met uiteenlopende regelingen die wij ons eigen moeten maken, zodat we onze klanten het juiste voertuig met de juiste inzet met de juiste aandrijflijn kunnen adviseren.”

Derkman vervolgt met te zeggen dat hij verwacht dat mobiele service een grotere rol gaat spelen in het wegvervoer. “Dat zie je al veel bij bouwmachines. Daar is het de gewoonste zaak van de wereld dat de dealer of leverancier met een compleet uitgeruste servicebus naar het te servicen voertuig toe komt, inclusief reserve-onderdelen. Tegelijkertijd verwachten wij dat de servicebehoefte af zal nemen ten opzichte van wat het nu is. In een elektrische aandrijflijn zitten nu eenmaal minder bewegende onderdelen.”

Continuïteit

“Wat het ook wordt, het is aan een directie om continuïteit ven de onderneming te garanderen. Wanneer we nu kijken naar wat er gebeurt, is er volop dynamiek. Kijk naar de truckmarkt. Daar zijn de afgelopen twintig jaar geen grote verschuivingen geweest, maar nu komen er toch serieus nieuwe merken bij. Denk aan Ford, Hyundai en Hyzon. Tegelijkertijd moeten we de services die klanten van ons kennen, gewoon blijven verlenen. NijwaZero hebben we opgericht om te bekijken wat ons te wachten staat en hoe onze klanten hierover denken. De bedoeling is dat we over drie jaar een voor de hand liggende partner zijn in de race naar emissievrije mobiliteit. Dat zal rond die tijd een vereiste zijn in de stad, en nog niet zozeer in regionaal, nationaal laat staan internationaal transport. Maar over tien jaar zijn alle Nijwa-vestigingen klaar om met alle dan geldende aandrijvingen om te kunnen gaan. In hoeverre we dan meer onderhoud en service op locatie bij klanten uitvoeren, is nog niet precies te zeggen.”

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3316 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.