Informatieportaal ElaadNL in aantocht

In de branche heerst twijfel over de elektrificatie van het wagenpark en of het gewenste tempo gehaald wordt. We spraken met Paul Broos van Elaad over de stand van zaken nu, en het perspectief voor het komende decennium.

Het trekken van extra kabels naar bedrijventerreinen zou gehinderd worden door jaren durende vergunningstrajecten. “Het is zeker niet zo dat elk traject jaren duurt”, zegt Paul Broos van Elaad. “Dit hangt helemaal van de situatie af. Als de netbeheerder alleen maar een nieuwe kabel hoeft te leggen tussen het onderstation en de klant is de doorlooptijd slechts enkele weken tot maanden. Maar als de netbeheerder het achterliggende net moet verzwaren, bijvoorbeeld door een transformatorstation uit te breiden of een nieuw station te bouwen, of door kabels op hoger liggende netvlakken te verzwaren, kan dat veel meer tijd kosten. Soms inderdaad jaren.”

Als netbeheerders hun netten moeten uitbreiden of verzwaren zijn daar vergunningen voor nodig, bijvoorbeeld graaf- en bouwvergunningen, zegt Broos. “Hiervoor zijn ze afhankelijk van gemeentes, provincies, waterschappen en andere instanties zoals ProRail. Soms moet ook grond aangekocht worden. In het ene geval kosten al die procedures meer tijd dan in het andere. Wat vooral veel tijd kost is als mensen bezwaar gaan maken tegen bijvoorbeeld een stationsuitbreiding.
Sommige mensen willen tot aan de Raad van State doorprocederen. Dat duurt jaren en al die tijd kan de netbeheerder de realisatie niet opstarten”, aldus Broos.

Hij gaat graag in op het verhaal dat sommige transportbedrijven die veel zonnepanelen hebben, tussenbatterijen moeten kopen omdat ze niet (meer) kunnen terugleveren. “ElaadNL werkt nu aan een outlook specifiek voor bedrijventerreinen waarbij de gestapelde laadvraag van personen-, bestel- en vrachtwagens in kaart wordt gebracht. Echter, de grootte en impact van de aangekondigde dertig tot veertig zero-emissiezones in steden is tot op heden nog niet volledig helder. Dus de netbeheerders weten nog steeds niet precies hoeveel vermogen er straks op welke locaties nodig zal zijn.”

Oproep

De netbeheerders en ElaadNL doen volgens Broos al enkele maanden de oproep aan de logistieke sector om de plannen voor elektrificatie tijdig bekend te maken. “Je kunt immers niet van de netbeheerders verlangen dat ze zonder duidelijke vraagprognose heel Nederland vol leggen met dikke kabels en transformatoren; dat zou onbetaalbaar worden en uiteindelijk moet iedereen daar aan meebetalen. Een netbeheerder kan pas gaan investeren als hij weet waar en wanneer hoeveel vermogen nodig is”, zegt Broos.

Die vijfduizend trucks zullen voor een deel bakwagens zijn (die alleen ’s nachts met 22 kW laden) en voor een deel trekkers (die ’s nachts met 50 kW laden). “Laten we uitgaan van een gemiddelde van 35 kW per wagen en aannemen dat eventuele snelladers op eigen terrein niet meer vermogen vragen dan nodig is voor depot charging. Dan heb je dus landelijk 175 MW vermogen nodig. Dat is maar een paar promille van de huidige landelijke capaciteit. Dus die ruimte is er landelijk gezien zeker. De crux is natuurlijk: is voor een specifieke transportondernemer ook de netcapaciteit beschikbaar die hij op een bepaalde locatie nodig heeft? En is dat dan op tijd gerealiseerd? Op macroniveau is het antwoord dus: vijfduizend e-trucks is geen probleem; maar op microniveau kan dat voor de individuele ondernemer anders zijn”, verduidelijkt Broos.

Zestig locaties

“Een deel van de e-trucks zal onderweg moeten bijladen, bijv. tijdens de pauze van de chauffeur. Voor een landelijk dekkend netwerk van snelladers zijn ongeveer zestig locaties nodig”, verwacht Broos. Dit wordt uitgewerkt binnen de werkgroep Logistiek van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. ElaadNL bouwt op dit moment een internetportaal waar transportondernemers een indicatie kunnen krijgen van de benodigde netaansluiting en de kosten en doorlooptijd voor realisatie. De ondernemer vult dan in hoeveel elektrische trucks hij in 2025, 2030 en 2035 denkt te hebben, aangevuld met informatie over bedrijfstijd en rittenpatroon. Op basis hiervan berekent ElaadNL het benodigde laadvermogen. Vervolgens wordt de betreffende netbeheerder gevraagd een indicatie van kosten en doorlooptijd af te geven. Dit portaal biedt volgens Broos voordelen voor beide partijen: de netbeheerder krijgt informatie over de ontwikkeling van de vermogensvraag, en de klant krijgt een eerste indicatie van kosten en doorlooptijd zonder dat hij daarvoor een formele offerte moet aanvragen. Het portaal zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 live gaan”, aldus Broos. “Het klinkt allemaal een beetje als ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’; maar onder aan de streep zullen netbeheerders en transportondernemers elkaar moeten helpen om de wederzijdse plannen concreet te maken.”

Foto boven: Volgens Elaad kan het stroomnet 5.000 e-trucks in 2025 gewoon aan.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3310 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.