Diagnose op afstand nog geen gemeengoed

Het op afstand uitlezen van het geheugen van het motormanagement van een vrachtwagen op mogelijke opgeslagen storingscodes gebeurt inmiddels mondjesmaat. Maar het is zeker nog geen gemeengoed, blijkt uit een rondgang langs de truck-importeurs. 

De universele keten Top Truck bevestigt dit. “Een aantal van onze leden maakt hier zeker gebruik van. Dit is zeker een toegevoegde waarde voor het Top Truck bedrijf. Hiermee kan men de klant nog beter bedienen. Bovendien houdt men het werk in eigen huis. Als je het terugrekent in de uren en kosten om naar de dealer te gaan wordt dit snel terugverdiend”, zegt Frits Wernsen. 

Mercedes-Benz heeft flink campagne gevoerd over hun systematiek om de uptime, dus de effectieve inzet van de truck, zo hoog mogelijk te houden. Maar van remote diagnosis is vooralsnog geen sprake. “Met uptime zijn we al dichtbij remote diagnosis. Fleetboard is een begrip, het zit inmiddels opgebouwd op elke truck die de fabriek verlaat. Bij de reparatie- en onderhoudscontracten zien we vooral een toename bij de internationale contracten. Daardoor kunnen klanten ook bij Mercedes-dealers in het buitenland terecht. Mercedes voorziet verdere digitalisering van de vrachtwagentechniek. “We werken aan een online klantenportaal waarin klanten een overzicht kunnen vinden van alle diensten en werkplaatswerkzaamheden aan hun trucks. Dat verbetert de transparantie en daardoor wordt het nog eenvoudiger om onderhoud te plannen.” 

Mercedes zegt dat het afsluiten van onderhoudscontracten jaar op jaar groei laat zien. “Betere data maken het mogelijk om de truck efficiënter in te zetten. Ook het monitoren van de rijstijl heeft uiteindelijk invloed op de kilometerkosten en dat weer op de werkplaatsuren.” 

Scania zegt wel iets verder te zijn: “Remote diagnosis maakt voor ons al enige tijd standaard deel uit van onze dagelijkse werkplaatsbezigheden. Via onze Digital Dealer software kunnen wij pro-actief onderhoud gaan inplannen met onze klanten. Deze pro-actieve manier van werken zorgt voor meer uptime voor de klanten en de onvermijdelijke downtime kan veel beter ingepland worden in de activiteiten van onze klanten. Het aantal werkplaatsbezoeken zal hierdoor verminderen wat goed is voor de klant, maar dat zal minder invloed hebben op het aantal uren.” 

Ook Volvo is bezig met remote diagnosis: “We maken op onze onderhoudscontractvoertuigen al een geruime tijd gebruik van remote diagnosis en Truck Monitoring. Bij Truck Monitoring worden vitale functies en inzet van het voertuig real time gevolgd en wordt er actie ondernomen voordat dit leidt tot een ongeplande stop. Bij onze nieuwste generatie voertuigen zijn de mogelijkheden op remote gebied nog verder uitgebreid”, zegt Volvo. “Het aantal ongeplande werkplaatsbezoeken zal hierdoor afnemen en de geplande werkplaatsbezoeken kunnen efficiënter uitgevoerd worden omdat we op voorhand over data van het voertuig beschikken en omdat we, dankzij Truck Monitoring, op tijd actie kunnen nemen om erger te voorkomen.” 

Klantenbinder

Sinds enkele jaren biedt DAF het systeem Connect op zijn trucks. “Connected trucks worden gemeengoed. Het overgrote deel van de trucks die de fabriek verlaten, is met Connect uitgerust. Een eerste stap naar remote diagnosis is dat wij kunnen zien wanneer de auto een waarschuwing geeft aan zijn chauffeur. Zo willen we uiteindelijk alle signalen in kaart brengen.” Michiel Kuijs ziet overigens wel gevaar in het gebruik van universele diagnose-apparatuur, die door sommigen gebruikt wordt om foutcodes te wissen, zonder het achterliggende probleem op te lossen. “Wij zijn dan ook de historie kwijt.”

Iveco zegt dat zowel de S-Way als de Daily qua connectiviteit met de laatste stand van techniek zijn uitgerust. “Remote diagnosis is op de S-Way al realiteit”, zegt Dolf Lutterman. “Om toestemming te geven, moet de chauffeur dit bevestigen op zijn tweede scherm in het dashboard. Daardoor krijgt de fabriek steeds meer info over de inzet van de voertuigen. En de fabriek leert steeds meer over de klanten. Het merk is meer verbonden met de klant”. 

Renault Trucks heeft in september 2020 Predict geïntroduceerd. Deze dienst wordt nu standaard aangeboden bij een Start & Drive Excellence reparatie- en onderhoudscontract, op alle T-voertuigen. In de loop van 2021 ook op de D-voertuigen. Met Predict heeft de dealer volgens Renault inzicht in de status van belangrijke componenten zoals accu’s, koppelingsplaat, luchtdroger en remmen. Verder kunnen de foutcodes worden uitgelezen. Naast het inzicht voor de dealers worden de voertuigen gemonitord door de centrale afdeling Truck Monitoring in Gent. Hier wordt op basis van voertuiginformatie en foutcodes een voorspelling gemaakt op de meest vitale onderdelen van het voertuig. Indien noodzakelijk wordt de dealer geïnformeerd over te nemen (preventieve) vervangingen van onderdelen. 

We vroegen verder naar de invloed van deze ontwikkelingen op de verkoop van R&O contracten. “Als onafhankelijke adviseren wij vaak om heel goed te kijken naar een R&O contract. Ook dit is een rekensom. Je kunt de klant veel beter bedienen met inzicht in de te verwachten kosten en reparaties. Wil de klant elke maand een vast tarief en zich nergens zorgen over maken, dan kan een R&O een prima oplossing zijn. Mits men goed kijkt wat er in zit. Ook hier verschilt het enorm”, zegt Frits Wernsen van Top Truck. “Sommige leden krijgen klanten over de vloer die per se geen R&O contract willen omdat veel dingen er niet in meegenomen zijn en op den duur niet meer gedaan worden. Een aantal van onze leden heeft het wagenpark van hun klant keurig inzichtelijk en kan precies zien wat er gaat komen en wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Op deze basis kan je een raming maken van de kosten die elk jaar voor het wagenpark (specifiek per voertuig) te verwachten zijn.” 

Een à twee derde

Volvo zegt succesvol te zijn geweest met de verkoop van R&O contracten: “Ruim een derde van de afgeleverde voertuigen had een vorm van een R&O contract. Aangezien veel klanten ontzorgd willen worden en we daarnaast ook ons portfolio verder gaan uitbreiden, verwachten we minimaal hetzelfde niveau als 2020 maar dan in een grotere markt voor 2021.” Ook Renault rapporteert ruim 30 procent. Scania zegt dat twee derde inclusief R&O contract wordt afgeleverd. “Dit is een fantastisch resultaat. Wij gaan ervan uit dat we dit niveau op zijn minst kunnen aanhouden, maar vermoeden dat er nog een lichte groei mogelijk is.” 

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3316 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.