Bovag: data en voertuiginfo zo eerlijk mogelijk delen

Het Passthru-verhaal ligt dicht tegen het dataverhaal aan. Daarom spraken we niet alleen met Aad Verkade over de stand van zaken, maar ook met zijn collega, dataspecialist Jan-Willem van der Linden.

Wil je als vervoerder dat je dealer en mogelijke handhavingsinstanties alles kunnen zien van wat er met je vrachtwagens gebeurt, of juist niet? En moet een OBD-uitgang nu afgesloten worden vanwege veiligheidsredenen zoals de kans dat je vrachtwagen gehackt wordt, of juist niet? Dit zijn de vragen die nu ter tafel liggen bij Aad Verkade, Manager Truckdealers bij Bovag, en Jan-Willem van der Linden, specialist in data en digitalisatie bij Bovag.

“Ze, en daarmee bedoel ik de truckfabrikanten, kunnen alles zien. Dus ook als je tijden geleden dat ene keertje overbeladen was. Inmiddels is voor iedereen duidelijk, dus ik herhaal het graag nog eens: de regie van de data ligt bij de gebruiker. Niet bij de leverancier van de vrachtwagen of bij welke instantie dan ook”, aldus Van der Linden.

OBD ja of nee

Dat de OBD moet worden afgesloten vanwege hackgevaar is inderdaad beargumenteerd, maar Brusselse wetgeving verbiedt dit”, zegt Van der Linden. “Diagnose is een onwrikbaar gegeven. Dat moeten naast de merkdealers, ook universelen kunnen doen en werkplaatsen van transportbedrijven. Bovendien moeten nieuwe onderdelen ingeprogrammeerd kunnen worden in de besturingssystemen van een voertuig. Bijvoorbeeld: van een bepaalde vrachtwagen vervang je de koplampen, waarvan je weet dat ze in bochten meesturen. Monteer je de juiste lampen, maar programmeer je ze niet, dan zul je zien dat bij de eerste de beste bocht de lamp wel blijft schijnen, maar zonder mee te draaien”, legt Van der Linden uit.


‘ De regie van de data ligt bij de gebruiker. Niet bij de leveran­cier van de vrachtwagen of van welke instan­tie dan ook.’Bovag zegt zich bij monde van Van der Linden en Verkade hard te maken voor een eerlijk speelveld. “Waarbij de gemachtigde partijen, die dus aan bepaalde criteria voldoen en voor de toegang een redelijke vergoeding betalen, over data kunnen beschikken. Dealer, universeel, fabrikant en klant. Dat is in het geval van een servicecontract cruciaal.”

SERMI

Er is meer, zoals het anti-diefstal aspect. Sinds kort is er volgens de Bovag-mannen een Security Related Repair and Maintenance Info (SERMI) System. “Daarin wordt de toegang geregeld tot antidiefstal of reparatie- en onderhoudsinformatie. Nu heeft elk merk natuurlijk nog een eigen certificaat, maar per augustus 2023 wordt dit voor het onafhankelijke kanaal (of vreemd merk) vervangen door één certificaat. Dat wordt dan het geijkte toegangsbewijs voor bedrijven die onderhoudsgegevens nodig hebben om antidiefstal-gerelateerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren en onderdelen hiervoor te bestellen. Zonder dat de beveiliging van het voertuig of data in gevaar komt. Het is zeer goed mogelijk dat dit certificaat uitgebreid wordt en de volledige toegang tot de data in het voertuig hiermee geregeld gaat worden. Dat is nodig om het hackgevaar van het voertuig aanzienlijk te verkleinen.”

Lobby

Verkade en Van der Linden zeggen dat de nieuwe, verjongde MVBER, dat onder andere de toegang tot voertuig gerelateerde data en passthru regelt, in juni 2023 in zal gaan en voor vijf jaar zal gelden. “Het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met diverse EU-koepelorganisaties ons ingezet om deze regeling te behouden. De autobranche heeft namelijk een aparte Block Exemption Regeling ten opzichte van de VBER, als enige branche in Europa. De diverse, volkomen begrijpelijke belangen die daarbij spelen, verdienen een separate en deskundige benadering. Daar maken wij ons in Brussel nu hard voor en de kans is groot dat Brussel een gewillig oor heeft en hiermee zal gaan instemmen. Dan is het belang van de retail gewaarborgd, hoeft de eindgebruiker, dus bijvoorbeeld de transporteur, zich geen zorgen te maken en kan hij voor onderhoud naast de merkdealer ook gewoon bij een universeel bedrijf terecht, of in zijn eigen werkplaats.”

Foto boven: Jan-Willem van de Linden wil dat het universele truckservicebedrijf en de werkplaats van de transporteur, gewoon aan het werk kunnen blijven met de juiste gegevens.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3408 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.