‘Autonoom vrachtvervoer vanaf 2037 rendabel’

Het Automotive Center of Expertise (ACE) heeft in het kader van het onderzoeksproject IMIAT (Innovation Mobility Implementation Automated Transport) door Capgemini Invent een onderzoek laten verrichten naar de kansen voor autonoom goederenvervoer over de weg. Daaruit blijkt dat dit vanaf 2037 zeer rendabel zal zijn.

Autonoom goederenvervoer in Nederland vraagt een investering van zo’n 6,5 miljard euro, voornamelijk in de aanpassing van de infrastructuur en de ontwikkeling van speciale vrachtwagens. Daar staat duidelijke baten tegenover: vrachtwagens kunnen meer uren rijden, leeg terugrijden kan sterk gereduceerd worden en en er kan met hetzelfde personeel meer vervoerscapaciteit geleverd worden. Tegelijkertijd is het een oplossing voor het chauffeurstekort. Doordat transportkosten sterk afnemen, wordt autonoom goederenvervoer vanaf 2037 rendabel, aldus het onderzoek.

Andere voordelen

Daarnaast levert autonoom goederenvervoer een significante reductie op van de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden. Dat is nog los van de reductie door de elektrische aandrijving van vrachtwagens.

Ook de verkeersveiligheid is gebaat bij autonoom goederenvervoer, doordat het menselijke fouten, oorzaak van 95 procent van alle verkeersongelukken, uitschakelt. Omdat ongelukken met vrachtwagens onevenredig veel slachtoffers maken is de positieve impact van autonome vrachtwagens groter en zorgt dit voor een reductie van 6,2 procent in het aantal gewonden en het aantal doden in het verkeer, aldus het onderzoek.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Emil Peeters has 555 posts and counting. See all posts by Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.