Staat sector op kantelpunt naar meer samenwerking?

Dat marges flinterdun zijn weten we wel. Tegelijkertijd ziet de sector zich geconfronteerd met forse kostenverhogingen, nu en in de nabije toekomst. Schaalvergroting en de daarmee gepaard gaande verwachte voordelen zijn een mogelijkheid, maar samenwerking zou hoger op de agenda moeten. Dat is de rode draad van het vierde CEO Diner, dat Bricklog organiseerde tijdens Transport Compleet.

Verder lezen