SRA ziet omzet wegvervoer stijgen, winst wat minder

Een netwerkorganisatie van 375 zelfstandige accountskantoren, SRA, heeft vanochtend een brancherapport over de sector transport en logistiek gepubliceerd. Zij concludeert een fiks omzetherstel over 2021, na coronajaar 2020. Maar de winsten blijven nog achter.

De omzetgroei over 2021 bedroeg 12 procent en is daarmee de sterkste in jaren en ook beter dan het mkb-gemiddelde van ongeveer 10%, schrijft SRA. Niet alleen het sterke herstel van de wereldeconomie speelde de branche in de kaart, ook de hogere prijzen voor het vervoer van goederen droegen bij. Inmiddels zorgen de hogere loonkosten en sterk opgelopen brandstof- en materieelkosten echter voor bredere prijsdruk in de branche.

Winst

Ook de ontwikkeling van de winst en de brutomarge waren in 2021 duidelijk positief, al bleef de groei achter bij het mkb-gemiddelde. De brutomarge is met ruim 7% aangetrokken, tegenover een daling van bijna 3% een jaar eerder. Voor het mkb komt een gemiddelde groei van bijna 11% uit de bus. Het gewone resultaat voor belastingen komt voor de logistieke branche ruim 17% hoger uit, ten opzichte van een groei van bijna 6% in het voorgaande jaar. Het mkb-gemiddelde bedraagt bijna +38%.

In vergelijking met 2019 laat de winstontwikkeling een plus van ruim 8% zien. De brutomarge is in deze vergelijking met 6% aangetrokken.

Verschillen

Binnen de logistieke branche waren de verschillen in 2021 opnieuw groot. Het goederenvervoer over de weg heeft een omzetgroei van gemiddeld ruim 11% en een winstgroei van maar liefst ruim 19% laten optekenen. Ook bij bedrijven actief in de opslag en dienstverlening voor vervoer laat zowel de omzet als de winst een positieve ontwikkeling zien. De binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) kende daarentegen een moeilijk jaar. De omzet en de winst komen in deze deelbranche lager uit dan een jaar eerder, maar ten opzichte van 2019 zijn de cijfers voor de binnenvaart wel sterk positief. 

Hogere kosten

De bedrijfskosten zijn in de branche als geheel in 2021 per saldo met bijna 7% gestegen, versus een daling van bijna 4% een jaar eerder. De personeelskosten (een belangrijke kostenpost in de logistiek) stegen met ongeveer 3%, waar in 2020 nog een daling van ruim 3% te zien was. Toch blijft de stijging in vergelijking met de jaren voor de coronacrisis en met het mkb-gemiddelde (bijna 8%) bescheiden. De NOW-regeling kon weliswaar op deze post in mindering worden gebracht, maar het idee is dat transporteurs en logistieke ondernemers relatief weinig van deze steun gebruik hebben gemaakt. De loonkosten zijn met bijna 3% gestegen, tegenover een daling van ruim 4% een jaar eerder. 

 Lichte verbetering

De financiële positie van bedrijven in de logistiek is iets verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating <1 procent), is uitgekomen op bijna 85. Dit betekent een kleine verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. De branche doet het iets minder goed dan het mkb-gemiddelde.

Het SRA-Rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’ bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb en is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 360.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). 

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3316 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.