Scania positief over milieueffect BEV

Als eerste speler in de zware bedrijfsvoertuigenindustrie, naar eigen zeggen, publiceert Scania een levenscyclusanalyse van distributievoertuigen. Deze LCA concludeert dat het milieueffect van batterij-elektrische voertuigen aanzienlijk lager is dan dat van een voertuig met een interne verbrandingsmotor.

Life Cycle Assessment is een ISO 14040/44-methode om de milieueffecten van producten te berekenen. De hele levenscyclus wordt hierbij van wieg tot graf (verder dus dan well-to-wheel) bestreken, beginnend bij de winning en raffinage van grondstoffen en eindigend bij de terugwinning van, in dit geval, de voertuigen.

Totale milieu-impact

“Nu de zware bedrijfsvoertuigenindustrie overschakelt op een groter aandeel elektrische voertuigen met batterijen, moeten we ons afvragen of elektrische voertuigen met batterijen echt goed zijn voor het milieu als we kijken naar de volledige levenscyclus. De impact komt niet van de uitlaatemissies, dus de industrie moet opnieuw nadenken over wat we onder milieu-impact verstaan. Met dit onderzoek hebben we de duidelijke antwoorden”, zegt Andreas Follér, hoofd Duurzaamheid bij Scania.

De productie van het batterij-elektrisch voertuig heeft een grotere impact op het milieu, vooral door de energie-intensieve productie van batterijcellen. Ondanks de hogere productielast is het totale effect van de levenscyclus op de klimaatverandering veel beter voor de batterij-elektrische voertuigen, dankzij de veel lagere koolstofimpact van de gebruiksfase.

Koolstofemissiereductie

Voor vrachtwagens die in de EU rijden, vermindert de koolstofuitstoot volgens het rapport tijdens de levenscyclus met 38% (EU-mix 2016) tot 63% (verwachte EU-mix 2030). Als we overschakelen op groene elektriciteit, bereikt de koolstofemissiereductie over de levenscyclus zelfs 86%. Het batterij-elektrisch voertuig heeft het potentieel om al binnen één of twee jaar na ingebruikname minder impact op het klimaat te hebben dan het voertuig met verbrandingsmotor. Dit geldt voor alle onderzochte elektriciteitsmixen in het rapport.

De batterijcellen zijn verantwoordelijk voor iets meer dan 40% van de koolstofemissies die ontstaan bij de productie van batterij-elektrische voertuigen. Er is echter een groot potentieel voor verbetering van de emissieniveaus van de productie van batterij-elektrische voertuigen naarmate de batterij-industrie steeds koolstofarmer wordt en het gebruik van groene elektriciteit steeds toeneemt.

Koolstofvrije productie

“Wij verwachten dat de totale bedrijfskosten voor de meeste van onze klanten in dit decennium positief zullen zijn voor batterij-elektrische voertuigen en dat de helft van onze volumes tegen 2030 misschien wel een elektrische aandrijflijn zal hebben. De race naar nulemissie zal gaan over het koolstofvrij maken van de processen en materialen die nodig zijn om de vrachtwagens en bussen van de toekomst te assembleren,” zegt Follér.

Samenwerkingsverbanden zijn essentieel voor het realiseren van de koolstofverminderingen die nodig zijn om de op wetenschap gebaseerde doelen te bereiken waar Scania zich aan heeft verbonden. Bijvoorbeeld de samenwerking met Northvolt, die tot doel heeft ’s werelds groenste accu te produceren. Staal is een ander groot onderdeel van de koolstofvoetafdruk van vrachtwagens, vanwege de grote fossiele afhankelijkheid in de productiefase. Het partnerschap met H2 Green Steel is erop gericht dit probleem op te lossen en zet Scania op het spoor van een truck zonder uitstoot, die het bedrijf in 2030 wil leveren.

Barend Luiting

Hoofdredacteur Aftersales Magazine. Branchekenner annex bladenmaker. Houdt van vintage designs en dito single malts. Lijfspreuk: zonder wrijving geen glans.

Barend Luiting has 321 posts and counting. See all posts by Barend Luiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.