‘Drempels wegnemen op weg naar zero emissie’

Om de overgang naar zero-emissietransport te versnellen behoren het creëren van de juiste marktomstandigheden en het wegnemen van de bestaande knelpunten tot de essentiële randvoorwaarden.

Dat zegt Michiel Kuijs, voorzitter van de sectie zware bedrijfswagens van RAI Vereniging, in het Jaaroverzicht 2022 van de belangenorganisatie.

Drempels

RAI Vereniging onderscheidt een viertal drempels op de weg naar zero-emissietransport. Zo dient het beleid niet alleen gefocust te zijn op batterij-elektrische voertuigen, maar ook ruimte te bieden aan alternatieve aandrijftechnieken, zoals waterstof of hernieuwbare brandstoffen. De invoering van nieuwe technologieën heeft alleen kans van slagen bij een adequate laad- en tankinfra. Vervolgens is het van belang dat Nederland zich committeert aan Europees milieubeleid en niet op eigen houtje weer stringentere eisen formuleert. En tot slot is doelgerichte financiële stimulering noodzakelijk om de markt voor zero-emissiemobiliteit vlot te trekken.

RAI CarrosserieNL

Binnen de sectie RAI CarrosserieNL, die de belangen behartigt van de carrosseriebouwers, ging de aandacht in het jaaroverzicht voornamelijk uit naar de transitie naar elektrificatie en waterstofaangedreven voertuigen. Denk daarbij aan elektrisch aangestuurde autolaadkranen, huisvuilwagens en trailers voorzien van een energie-as. “Om de veiligheid die het werken aan hoogspanningscomponenten met zich meebrengt zo goed mogelijk te borgen, is RAI CarrosserieNL een samenwerking aangegaan met een externe partij om de achterban te faciliteren bij de EV-certificering van hun bedrijf”, aldus sectievoorzitter Steven Heersma.

Brancheonderzoek

Tot de ontwikkelingen die binnen de carrosseriebranche het afgelopen jaar domineerden behoorden onder meer de lange levertijden van voertuigen en componenten, fors stijgende materiaalprijzen, hoge energiekosten en krapte op de arbeidsmarkt. Heersma: “Om de sector goede handvatten aan te reiken voor een gezonde toekomstige bedrijfsvoering, is na een strategische sessie met een groep jonge carrosserie- en trailerbouwers en het sectiebestuur, besloten om een brancheonderzoek te laten uitvoeren. Dit moet onze leden een helder inzicht geven in eventuele kansen en bedreigingen, een langetermijnperspectief schetsen en hen bouwstenen bieden om nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Emil Peeters has 622 posts and counting. See all posts by Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *