Staat sector op kantelpunt naar meer samenwerking?

Dat marges flinterdun zijn weten we wel. Tegelijkertijd ziet de sector zich geconfronteerd met forse kostenverhogingen, nu en in de nabije toekomst. Schaalvergroting en de daarmee gepaard gaande verwachte voordelen zijn een mogelijkheid, maar samenwerking zou hoger op de agenda moeten. Dat is de rode draad van het vierde CEO Diner, dat Bricklog organiseerde tijdens Transport Compleet.

Een half procentje dat overschiet aan het einde van het jaar, op een miljoenenomzet. Is dat eigenlijk al de risico’s van het ondernemerschap in deze sector wel waard? Het betekent dat een onvoorziene schadepost de onderneming vrijwel direct in de rode cijfers drukt. Intussen lopen de energieprijzen (en dus ook de brandstofprijzen) fors op, zijn de cao-lonen verhoogd en verwachten klanten en overheden dat er geïnvesteerd wordt in de nieuwste milieu- en veiligheidstechnieken. Dat klanten daarbij ook verwachten dat transport en logistiek tevens de functie van bank gaat vervullen is schering en inslag tegenwoordig. Zestig, negentig of zelfs honderdtwintig dagen betalingstermijn, take it or leave it. Want klanten weten hoe de vork in de steel zit. Weglopen kunnen veel ondernemingen domweg niet.


‘Gas, water en licht. Transport hoort als vierde in dit rijtje thuis.’


Cynisch? Wellicht. Realistisch desalniettemin. Dat de spiraal doorbroken moet, daarover is wel consensus. Maar hoe? Gasten en sprekers verwachten veel van onderlinge samenwerking en de kracht van data. Eigen data en die van anderen, want data delen vergroot de bruikbaarheid enorm. Alleen is dat wel tweerichtingsverkeer. Je kunt niet verwachten dat anderen delen en jij niet. Jurgen Mook (ceo Nedcargo) geeft een voorbeeld. “Waarom zou je allemaal een pilot met elektrische voertuigen in Amsterdam willen optuigen? Als verschillende partijen hun data delen over pilots in verschillende gebieden dan is die dataset veel bruikbaarder. In mijn ogen kun je innovatie enorm versnellen door data te gaan delen.” Als je het Hubert Benneker (Bricklog) vraagt dan is het simpel: “In veiligheid en duurzaamheid is het geen vraag. Delen, dat doe je. Probleem in de praktijk is dat het vaak om beperkte samenwerking gaat, tussen twee partijen slechts. Maak de data vrij toegankelijk.”

Een van de doelen achter data delen is het voorkomen van de lege kilometers. Die zijn immers vanuit duurzaamheidsperspectief niet meer van deze tijd en ook de kilometerkostprijs inclusief brandstof en chauffeur maakt de lege kilometer zakelijk onverantwoord. En dus moeten vervoerders data delen zodat de beschikbare laadruimte op een route maximaal kan worden benut. Dat vraagt bereidheid van alle betrokkenen, maar ook vertrouwen in de privacy rond bedrijfskritische gegevens en de techniek die dat moet waarborgen. Hubert Benneker (Bricklog) ziet wel samenwerking ontstaan maar vaak tussen twee partijen en niet breder, terwijl juist dat de vooruitgang zou bieden.


‘Een 22-jarige die een 27-jarige al te oud noemt. De technische ontwikke-lingen gaan keihard.’


Tot de sprekers behoorde ook Sebastian Piest, als onderzoeker verbonden aan de universiteit van Twente. Hij verwacht veel van het zogenoemde Intelligence Amplification, ofwel niet alles te willen automatiseren maar waar mogelijk te kiezen voor snelle verbetering van de menselijke kwaliteit. Het ondersteunen van mensen door slimme techniek en data. In een tijd waarin personeel, ook achter het stuur, schaar is hoeven we dus niet bang te zijn dat het banen gaat kosten. Het levert de capaciteit die niet kan worden ingevuld omdat de chauffeurs er niet zijn.

Veiligheid
Het onderwerp veiligheid stond een dag later tijdens Transport Compleet weer op de agenda in de Brickbar. Marcel Evers, voorzitter Stichting Vertrouwen op Veiligheid, Johan Hemmen, manager Preventie en Risicobeheer TVM en Roberto Palland, commercieel directeur Transportopleider discussieerden er over de verkeersveiligheid in brede zin van
het woord. Het credo van de stichting, namelijk dat je op veiligheid niet concurreert, werd aan tafel breed omarmd. De opmaat naar veiliger verkeer is een samenspel van meerdere factoren.
Techniek aan de ene kant, denk aan de intelligente rijhulpassistenten in het voertuig, maar ook de menselijke factor aan de andere kant. Het inzetten van die systemen op een nuttige manier (in plaats van ze uit te zetten, wat ook gebeurt) is een punt van aandacht. Bij de aflevering, maar ook tijdens de opleidingen erna. Binnen de bedrijfscultuur moet ook ruimte zijn voor chauffeurs die nee zeggen als de gevraagde planning niet kan worden gehaald. Een van de factoren die ongevallen in de hand werken is de stress van tijdsdruk. Daarmee is cirkel weer rond naar het credo van de stichting. Want juist door te concurreren met de krappe planning gaat de verkeersveiligheid naar een lager plan.

De kersverse ceo van TVM, Michel Verwoest, gaf de sector de kwalificatie ‘bescheiden’. In een tijd waarin bedrijven en sectoren als het ware vechten om personeel is het vermarkten van je bedrijf en sector cruciaal. Zo adverteert Heineken niet alleen om consumenten te bereiken maar ook om het personeel te overtuigen dat ze voor een topclub werken. De transportwereld kan nog wel wat winnen, als het om imago gaat. Verwoest schetst dat de sector 1,4 miljard euro verliest als gevolg van ongevallen. 90 procent is te wijten aan menselijk gedrag. “F1-coureur Lando Norris werd naar binnen geroepen maar besloot eigenhandig door te rijden. Een kostbare fout omdat hij niet over alle data beschikten die het team wel heeft.” De brug naar de chauffeur in de cabine is dan snel gemaakt. Die moet middels data vanuit de thuisbasis maar ook vanuit voertuig geholpen worden. Efficiency en veiligheid gaan hand in hand. Voorbeeldcijfers laten zien dat wanneer vlooteigenaren in gesprek gaan met chauffeurs die meer dan twee procent afwijken van het gemiddelde rijgedrag, ze de schadelast met dertig procent weten te reduceren.

Barend Luiting

Hoofdredacteur Aftersales Magazine. Branchekenner annex bladenmaker. Houdt van vintage designs en dito single malts. Lijfspreuk: zonder wrijving geen glans.

Barend Luiting has 321 posts and counting. See all posts by Barend Luiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.