Bandenbranche in transitie

Covid-19 of niet, de bandenbranche is in een fase gekomen waarbij niets meer bij het oude blijft. Uit een mini-onderzoek van Aftersales Truck blijkt dat de bandenleveranciers alle op zoek zijn naar nieuwe materialen als alternatief voor rubber, naar lichtere banden en naar betere dataverwerking. Terwijl naar nieuwe, schonere productiemethoden wordt gezocht, probeert men bestaande banden zo lang mogelijk op de weg te houden door te pleiten voor vernieuwing.

Meest actueel is nu echter de beschikbaarheid van banden. Hier zien we het voornaamste effect van de coronacrisis: dat banden niet vanzelfsprekend leverbaar zijn. De Chinese merken lijken hier het hardst door geraakt. Containertarieven die de pan uit rijzen veroorzaken stagnatie in de bandenstroom vanuit Azië naar Europa. In hoeverre de Europese merken hiervan profiteren is niet duidelijk. 

Het Koreaanse merk Hankook suggereert duidelijk dat het de voorraadzaakjes op orde heeft. Maar bij het Chinese merk GITI, dat dankzij Truck Tyre Partner toch een serieus marktaandeel in Nederland wist te veroveren, klinkt een ander geluid. “In de tweede helft van 2020 zagen we lange levertijden ontstaan en dit is voorlopig nog niet voorbij. Deze lange levertijden zijn het resultaat van vele factoren. De fabrikanten stemden hun productie af op de sterk afnemende vraag in het begin van 2020, extreem lange afhandelingstijden in EU-havens door Covid, tekort aan containers, Suez-crises, OEM-onderdelenlevering enz. De situatie verbetert, maar zal niet van de ene op de andere dag worden opgelost. Een bijkomend probleem zijn de aanvoerkosten van zowel halffabricaat als eindproduct uit Azië”, zegt Wim Reijmerink van Truck Tyre Partner.

“De transportkosten zijn de laatste zes maanden opgelopen van zo’n 2000 dollar per container tot een niveau van 10.000 dollar per container. Enerzijds versterkt dit de schaarste omdat men wacht met verschepen tot kosten omlaag gaan, en anderzijds zien we dat prijsverhogingen hierdoor onvermijdelijk zijn. Iedere importeur loopt nu tegen een situatie aan dat je niet alleen veel meer moet betalen, maar ook dat het problematisch is om een plek te vinden op de schepen die de containers vervoeren. Als Truck Tyre Partner hebben wij een aantal maanden terug al geprobeerd op de te verwachte schaarste in te spelen en gelukkig kunnen wij momenteel vrijwel alle maten binnen 24 uur leveren”, aldus Reijmerink. 

Ook Heuver ziet de impact van schaarste, laat men de redactie weten, “maar hier hebben wij het voordeel van het hebben van een groothandel. Wij investeren en proberen tijdig in te kopen. Ook met onze eigen merken uit Azië zijn we wat minder afhankelijk (risicospreiding door wereldwijde inkoop), en we hebben natuurlijk ook goede strategische contacten, wat ervoor zorgt dat wij onze klanten over het algemeen nog goed kunnen leveren. We zijn een betrouwbare partner voor onze klanten en dat is zeker een groot voordeel.”

En Bridgestone zegt: “Onze fabrieken draaien op volledige capaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen, maar vanwege de wereldwijd toenemende vraag zijn de levertijden op sommige maten en typen banden langer dan de klant van ons gewend is. De sterke marktvraag in vrachtwagenbanden zal dit jaar hoog blijven, en levertermijnen zullen onder druk blijven staan.”

Het Koreaanse Hankook wekt de suggestie dat het allemaal nog redelijk meevalt: “Ondanks de voorbereidingen hebben we in februari een aantal weken moeite gehad om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit kwam gedeeltelijk door stagnatie in de supply chain vanuit onze fabrieken in Azië, maar ook door de algemene schaarste in de markt verhoogde de vraag naar onze producten. Hier hanteren we een simpel principe, loyaliteit wordt beloond. Onze trouwe partners hebben prioriteit in leveren boven incidentele vragers naar ons product. We werken nauw samen met onze strategische truckservice-partners om de juiste voorraad in huis te hebben. Daarnaast zijn er partners die met ons meedenken en extra voorraad in huis halen. Hier zien we de revenuen terug van onze langetermijnstrategie”, aldus Hielke van der Scheer van Hankook. 

Aantrekkende markt?

Meest optimistisch over de nabije toekomst is Goodyear, dat van de Aziatische toestanden geen last heeft: “Wij verwachten dat in 2021 de positieve trend van Q1 zich zal voortzetten, zowel in de totale bandenmarkt als onze eigen verkopen. Klanten zoeken steeds meer naar een bandenmanagementsysteem, en dankzij de Fleet Manager App die samen met deze producten gebruikt kan worden, heeft de vlootbeheerder een compleet overzicht van de conditie van band per wielpositie. Door preventieve controles en onderhoud, kan men tot 90% van bandengerelateerde pechgevallen voorkomen. Doordat banden steeds op de juiste bandenspanning opereren kan men 900 liter per truck per jaar besparen aan brandstof en de ecologische voetafdruk van transport verlagen.” 


Goodyear is net als Continental ook het gebruik van paardenbloemen aan het onderzoeken als alternatieve grondstof voor natuurlijk rubber. 


Truck Tyre Partner is het hiermee eens: De wereldwijde markt voor vrachtwagenbanden zal naar verwachting in 2021 sterk aantrekken en in 2022 terugkomen op het niveau van 2019. Voor Europa is het herstel zelfs nog scherper, en de markt zal naar verwachting tegen het einde van 2021 het niveau van 2019 bereiken. Europa groeide in het eerste kwartaal met bijna 20% ten opzichte van 2020. Goodyear en Heuver merken hierbij op dat er steeds vaker banden via de webshop worden besteld.

Anti dumping arrest

Michelin zegt dat het arrest van de EU, dat Chinese merken de toegang tot de Europese markt belemmerde, heeft gewerkt: “Sinds de afgelopen vijf jaar zagen we in de truckbandenmarkt in de Benelux in eerste instantie de grootste opwaartse beweging in het non-premium segment. Deze trend is mede door het anti-dumping arrest veranderd.” C-merken en budgetbanden kenden sinds het arrest op korte termijn een zeer sterke terugval. “Daarna groeide het segment deels maar het aandeel ervan kwam niet meer in de buurt van de periode van voor het anti-dumping arrest. Het aandeel van het B-segment in de markt stabiliseerde. Momenteel houdt het A-merk-segment meer dan stand. Het is groeiende en we verwachten dat, onder andere gedreven door Europese initiatieven als Green Deal en de daarbij horende extra aandacht voor duurzaamheid en de doelstellingen met betrekking tot CO2-reducties in de transportsector, het A-segment in de toekomst een sterkere positie zal verwerven in de nieuwe truckbandenmarkt”, aldus Michelin, dat ook gedachten heeft over vernieuwing: “Mede door de opkomst van C- en budgetmerken van de afgelopen jaren viel de vernieuwingsmarkt terug. Maar we zien nu dat deze de afgelopen twee jaar weer in de lift zit en dat dit eveneens gebeurt onder invloed van de groeiende aandacht voor duurzaamheid en het hergebruik van materialen.”

Rubber en recycling

We vroegen de bandenleveranciers: Corona laat ons ook zien hoe kwetsbaar supply chains kunnen zijn. Maar we kunnen ook niet eeuwig met dezelfde grondstoffen blijven werken. Hoe lang kunnen we nog voort met de huidige wijze van banden produceren? 

“In onze R&D centers wordt gekeken naar alternatieve materialen die de huidige grondstoffen vervangen en het milieu ontlasten. Eén van de Hankook MVO-doelen is het gebruik van 100% duurzame materialen in 2050, en de emissie van broeikasgassen met 50% te verminderen, vergeleken met 2018”, zegt Hankook. “Vaak wordt onderschat wat preventieve bandenservice bijdraagt aan een langere levensduur en daardoor minder verspilling. Ook de eerder genoemde Alpha-tread vernieuwingsbanden dragen bij aan het reduceren van bandenrubber. Een vernieuwde band heeft 70% minder grondstoffen nodig dan een nieuw exemplaar.” 

Michelin zegt dat het het percentage duurzame materialen in alle producten fors wil verhogen, namelijk naar 40% in 2030. Dat is in lijn met hun ambitie van tot 100% duurzame materialen in 2050. “Het duurzaamheidsaspect is opgenomen in de Alles Duurzaam/All Sustainable Strategie van de Michelin Groep. Concreet wordt deze strategie in de praktijk omgezet via onze drie pijlers People, Profit en Planet. Een aantal concrete projecten waarmee Michelin die CO2-uitstoot wil terugdringen: het vervoer van grondstoffen / producten tussen Canada en Frankrijk via Neoline-zeilschepen waardoor 90% minder CO2 uitgestoten zal gaan worden, de constructie in Chili van de eerste bandenrecyclage-fabriek in partnership met Enviro en de Michelin-projecten op het gebied van waterstofgas via Symbio/Faurecia.” 


‘Sterke marktvraag in vrachtwagenbanden zal dit jaar hoog blijven.’


Continental pleit voor vernieuwing en rekent voor wat dit aan grondstoffen en materialen scheelt: “Door te vernieuwen, kan een band drie tot vier keer langer meegaan. Dat scheelt vergeleken met een nieuwe band de helft aan benodigde energie, het scheelt 80% schoon water en er is 70% minder ruwe olie nodig.” Voor die olie worden alternatieven uitgetest en voor het natuurrubber zelf werkt Conti sinds 2018 aan een grondstof die uit paardenbloemen gewonnen wordt. Deze paardenbloemen kunnen in Europa gekweekt worden. Conti vermeldt nog niet of deze kweek op zodanig grote schaal mogelijk is, dat dit materiaal een serieus te nemen alternatief is voor natuurrubber. 

Rijstkafsilica

Goodyear vaart met hetzelfde doel een andere koers. Onder het Better Future-programma wordt onder andere bekeken of rijstsilica een volwaardig alternatief is voor silica. De fabrikant gebruikt momenteel een silica-product dat gemaakt wordt van het kaf van rijst (een bijproduct van de rijstproductie). De rijstkafsilica heeft dezelfde kwaliteit als silica die geproduceerd wordt uit zand, maar is veel milieuvriendelijker en zorgt voor minder afval. We gebruiken deze rijstkafsilica in verschillende van onze fabrieken over de hele wereld. Het doel is om het gebruik in 2021 te verdubbelen in vergelijking met 2018. In 2019 steeg het gebruik met 74%. Ook zijn we in staat om een band to produceren zonder producten gebaseerd op aardolie en 100% rijstkafsilica ter vervanging van de traditionele materialen als carbon black en/of zandsilica.

Goodyear is net als Continental ook het gebruik van paardenbloemen aan het onderzoeken als alternatieve grondstof voor natuurlijk rubber. Rubberbomen doen er zeven jaar over om de latex te produceren voor de rubberproductie terwijl paardenbloemen om de zes maanden geoogst kunnen worden. Daarnaast kunnen paardenbloemen ook in andere (koudere) klimaten en minder vruchtbare bodems gekweekt worden en kunnen bijgevolg dichter bij de productiefaciliteiten gekweekt worden. Soja-olie is een ander voorbeeld. Ontwikkelaars en wetenschappers van Goodyear ontwikkelden een band waarin soja-olie 100% van de van aardolie afgeleide olie vervangt. Deze innovatie wordt reeds sinds 2017 toegepast in diverse bandengamma’s. Tegen 2040 is het doel om aardolie volledig te vervangen door soja-olie, verwacht Goodyear. 

Bridgestone werkt aan een techniek, Enliten, die goed is voor een 20% lagere rolweerstand en deze band is tien procent lichter dan we gewend zijn. In de truckwereld zou dat een mooi verschil kunnen betekenen. Ook Bridgestone pleit voor bandenvernieuwing waar het kan. Het bedrijf is eigenaar van Bandag. Hankook zegt onderzoek te doen naar alternatieve materialen om 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn. Hankook zet nadrukkelijk in op vernieuwing van banden. Niet alleen via Alphatread, maar ook via Premium SmartLife Solutions, een nieuwe aanpak in Europa die erop gericht is om 100% van het potentieel uit Hankook TBR-banden te halen. “Wij zullen onze wagenparkpartners ondersteunen om de kosten te verlagen, het aantal kilometers te maximaliseren en de C02-uitstoot te verminderen door de nadruk te leggen op de juiste spanning, herprofilering en ook hergebruik van het bandenkarkas door Hankook-banden van een nieuw loopvlak te voorzien”, aldus Hankook. 

Elektrische trucks

Welke eisen moeten worden gesteld aan banden voor elektrische trucks? “Dit is een interessante vraag en ik ben benieuwd hoe snel de ontwikkeling zal gaan in de transformatie van door fossiele brandstof aangedreven trucks, naar alternatieve oplossingen”, zegt Wim Reijmerink. “Elektrisch aangedreven trucks zijn vanuit een economisch perspectief voorlopig nog niet interessant. Momenteel wordt er volop geëxperimenteerd doch dit is alleen mogelijk dankzij stevige subsidie van de overheid. Vooralsnog zijn elektrische trucks alleen geschikt voor stad- en streekvervoer. Voor bussen en bestelauto’s is het een ander verhaal.”

Bridgestone en Michelin leveren al sinds kort banden voor elektrische bussen, en bij Conti hebben we een duidelijke visie op banden voor dit type voertuig: “Banden voor elektrische voertuigen vereisen een zo laag mogelijke rolweerstand, voor een zo goed mogelijke actieradius. Vanwege een hoger eigen gewicht van elektrische voertuigen, is het van belang dat de draagvermogens van truckbanden geoptimaliseerd worden. De aandrijfkrachten van elektrische trucks zijn bij lage snelheden meestal groter, dus in het algemeen worden aan banden voor elektrische voertuigen nog zwaardere, strengere eisen gesteld”, aldus Conti. 

“Het is balanceren tussen de eerder genoemde criteria: actieradius, duurzaamheid, stiller, kracht. Zaken die bij de conventionele band ook spelen maar anders worden gewogen”, zegt Hankook. Goodyear sluit zich hierbij aan en zegt: “De juiste bandenspanning is nog crucialer bij elektrische voertuigen. Dus ook hier zijn Goodyear TPMS en de Drive-Over Reader een belangrijke tool om de het rijbereik van de elektrische trucks te optimaliseren. Bijgevolg zal het Goodyear Total Mobility Program in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden voor onze klanten.” En: “De huidige generatie van Goodyear-banden is compatibel met alle motorisatietypes, inclusief de specifieke noden voor elektrische voertuigen. Dit om maximale efficiëntie in de dagelijkse operatie en minimale complexiteit in het voorraadbeheer van banden bij de vloot te verkrijgen.” 

Data uit banden

Goodyear was een pionier in het implementeren van RFID in 2011 op een volume-trailerband (435/50R19.5 RHT II). “We hebben een uitgebreide ervaring opgebouwd in het gebruik van RFID om bandenbeheer te verbeteren in Truck Racing en in de dagelijkse vlootoperaties. Hiermee komen we tegemoet aan digitalisatietrend, en onze laatste generaties zoals de Kmax GEN-2 en Fuelmax GEN-2 hebben radiofrequentie-identificatie (RFID). De RFID-tag is geïntegreerd in de band om een eenvoudige identificatie en connectiviteit toe te staan aan bandenbeheer- en trackingsystemen.”

“We zijn ons aan het voorbereiden op nog meer digitalisatie van banden en oplossingen om banden te monitoren met behulp van intelligente proactieve algoritmes en koppelingen tussen diverse vlootmanagement systemen en hen zo verder te ondersteunen efficiënt en toekomstgericht te werken.”


Michelin verwacht dat het A-segment in de toekomst een sterkere positie zal verwerven in de markt voor nieuwe truckbanden.


Het voorbeeld van Goodyear krijgt navolging bij Bridgestone: “Klanten vragen op dit moment nog niet specifiek om deze tags, maar alle nieuwe typen vrachtwagenbanden van Bridgestone zullen worden voorzien van een elektronisch RFID-bandenidentificatiesysteem. Met RFID kunnen banden gedurende hun hele levenscyclus worden gevolgd. In de toekomst gaat dat verschillende voordelen bieden, zoals een hoger veiligheidsniveau en een hoger recyclingpercentage”, zegt Bridgestone. 

De komst van RFID in banden lijkt een kwestie van tijd te zijn en sluiten aan bij de behoefte en IoT (Internet of Things) oplossingen. Ook Hankook zegt er klaar voor te zijn. “RFID-chips en -stickers op banden zien we al meer dan 10 jaar in Europa. Tot op heden waren de voordelen van deze technologie vooral gericht op de bandenfabrikant (het traceren van banden, tijdens de productie, tijdens de opslag, logistiek en tijdens het loopvlakvernieuwingsproces). Naarmate er in de mobiliteitsindustrie meer connected items komen (banden die met behulp van TPMS op voertuigen worden aangesloten, sensoren voor het meten van bandeneigenschappen, enz.), zal RFID een hulpmiddel worden voor deze meetapparatuur en sensoren, waarbij de RFID-chip wordt gebruikt om het systeem te ‘informeren’ over de band (maat, fabrikant, fabricagedatum, uniek serienummer). We zien nu dus potentiële voordelen van RFID voor veel belanghebbenden en daarom monteert Hankook vandaag RFID in sommige truckbanden (we zijn hiermee in 2018 begonnen voor de Aziatische markten) en we verwachten het gebruik van RFID in truckbanden uit te breiden naarmate de marktbehoefte en de voordelen voor de belanghebbenden door technologische vooruitgang naar voren komen.”  

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3348 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.