Traileronderdelen duurder, levertijd langer

De situatie in de wereld­economie (stijgende grondstofprijzen, langere levertijden) heeft ook zijn weerslag op de markt van traileronderdelen. We spraken enkele leveranciers en vroegen hen hoe ze met de situatie omgaan.

Bij Diesel Technic Benelux zijn dit jaar de nodige stappen gezet naar verdere digitalisering. “We hebben de systemen van diverse leveranciers aangesloten op die van ons, waardoor onderdelen bestellen makkelijker gaat”, aldus algemeen directeur Onno Hannessen. “Er is duidelijk meer vraag naar truck- en trailer-onderdelen. De reden is niet eensluidend. Vanwege lange levertijden op nieuw te leveren materieel, rijden fleetowners langer door en plegen het nodige extra onderhoud. Dat zijn twee hoofdoorzaken, waar wij natuurlijk goed op kunnen inspelen. Diverse OES-leveranciers hebben tijdens de pandemie flink op de rem gestaan is onze indruk.”

Bij Diesel Technic zijn volgens Hannessen vrijwel geen levertijden ontstaan. “We hebben in 2020 juist onze voorraden enigszins vergroot en daarvan plukken we nu de vruchten.” Door op de markt te anticiperen kon Diesel Technic in 2020 naar eigen zeggen een omzetgroei van 5% realiseren en het jaar daarvoor nog tien procent. Dit jaar verwacht Diesel Technic op 15% groei uit te komen.

Prijsbeleid

En dat komt niet door prijsstijgingen. “Die kunnen we niet helemaal vermijden, maar we hebben ze tot nu toe weten te beperken. De voornaamste oorzaak van hogere prijzen zit hem in gestegen vervoerstarieven uit andere werelddelen”, zegt Hannessen. “Daar komt zeker niet alles vandaan, maar sommige onderdelen wel. Een deel van die gestegen tarieven moeten we toch doorberekenen, maar we hebben tot nu toe de schade weten te beperken tot een à twee procent.”

Nieuw distributiecentrum

Bij Wijlhuizen is twee maanden geleden de nieuwbouw van het uitgebreide distributiecentrum opgeleverd. Op het moment zijn zij druk bezig met de inrichting van de nieuwe hallen, het plaatsen van stellingen en het vullen van de stellingen met onderdelen. “We hebben nog ruim voldoende voorraad om het gevuld te krijgen. Tot nu toe hebben we grote leveringsproblemen kunnen voorkomen”, zegt adjunct-directeur Sander Bredewout.

Daar waar tekorten dreigen te ontstaan wordt snel gehandeld. “Onze productmanagers zitten er bovenop om bij het ontstaan van backorders bij vaste leveranciers direct op zoek te gaan naar alternatieven.” Dit is gezien de fors toegenomen vraag naar onderdelen een grote uitdaging. “Maar dankzij het internationale netwerk van dochteronderneming Parts Factory slagen wij er nog steeds in om aan onze leveringsgraad te voldoen.”

Extra voorraadorders

Ook Bulthuis anticipeerde op tekorten door extra voorraadorders te plaatsen. Nadat de berichten lieten zien dat er steeds meer problemen kwamen vanwege grondstoftekorten, heeft de inkoopafdeling daarop geschakeld door rekening te houden met langere levertijden en te kijken naar alternatieve leveranciers. Voor Bulthuis was 2020 een heel belangrijk jaar. Naast alle coronaperikelen vond de overgang plaats naar het nieuwe ERP-systeem, gecombineerd met een compleet vernieuwde webshop. Deze overgang was noodzakelijk om verdere groei van Bulthuis te kunnen realiseren. “Medio 2021 zijn de functies om op kenteken en op asnummer onderdelen uit te zoeken beschikbaar gekomen voor klanten met een werkplaats. Met deze functionaliteiten willen we bereiken dat de webshop niet alleen een bestelplatform is maar een compleet kennisportaal voor onze klanten. Naast het direct kunnen selecteren van onderdelen van een BPW-, SAF- of Valx-as, kan men vanuit de webshop ook direct doorklikken naar de sites van bijv. Wabco, Knorr etc. De komende tijd wordt de webshop stapsgewijs verder uitgebreid met allerhande functionaliteiten”, zegt commercieel directeur Alexander Hanewinkel.

“De markt is overspannen, de gasprijs is 8x zo hoog vergeleken bij een jaar geleden, een vat olie kost meer dan tachtig dollar. Al deze prijzen zullen doorwerken in de eindproducten, er zal op termijn weer een balans ontstaan in vraag en aanbod. We hebben nu te maken met het feit dat de economie aantrekt na de pandemie, er is weer vertrouwen en dus een absurd hoge vraag. Wij verwachten dat dit nog minimaal een jaar aanhoudt voordat de balans weer gevonden is. Hierbij zullen vooral grondstofprijzen op een hoger niveau blijven dan dat ze waren”, verwacht Hanewinkel, die de omzet ziet stijgen: “De omzet in het 3e kwartaal ligt rond 15% boven dezelfde periode in 2019. De hogere omzet duidt erop dat er met bestaande trucks en trailers langer wordt doorgereden waardoor er meer onderhoud moet worden uitgevoerd. Eventueel zullen oudere trucks/opleggers weer worden opgeknapt door extreem lange levertijden van de fabrikanten. Hier profiteren wij ook van.” Bulthuis is ook actief met gebruikte onderdelen. “Vanuit het verleden hebben wij altijd gebruikte onderdelen verkocht. Op dit moment zijn er zowel op origineel vlak als OES en IAM nog voldoende mogelijkheden om aan delen te komen. De grootste leveringsproblemen doen zich voor bij elektronica, wat gebruikt beperkt voorhanden is vanwege het ruilsysteem van zowel OE als OEM.”

Disbalans

Rick van der Bruin van A. van Tilburg uit Roosendaal zegt dat AVT snel moest omschakelen vanuit de coronasituatie naar een piekperiode ‘waar we nu nog inzitten’. “Tegelijkertijd staat de productbeschikbaarheid erg onder druk. Dit samenspel van factoren maakt het een uitdagende tijd.” Volgens Van der Bruin is er een grote schaarste aan onderdelen. “Producten waarin veel staal verwerkt zit zijn moeilijk verkrijgbaar en door de disbalans in containers duren leveringen langer dan verwacht. Producten waarin koper en chips verwerkt zijn, zijn moeilijker verkrijgbaar waardoor in diverse productgroepen schaarste ontstaat. Als inkopende partij proberen we meer en meer Europees in te kopen en alternatieven te zoeken.” AVT verwacht dat de situatie nog zeker tot het tweede kwartaal van 2022 zal aanhouden. “De extra vraag door de marktomstandigheden zorgt ervoor dat leveranciers de achterstanden nog steeds niet kunnen inlopen.”

Doorrijden

“Trucks en trailers worden langer rijdend gehouden waardoor er meer vraag naar onderdelen voor ouder materieel ontstaat”, zegt Van der Bruin. “In de truck- en trailermarkt zijn levertijden van een half jaar geen uitzondering meer, terwijl de verladers torenhoge volumes dienen te verwerken. Dit zorgt ervoor dat al het rijdend materieel momenteel maximaal wordt ingezet en er zelfs minder onderhoud plaatsvindt dan je zou mogen verwachten. Ook dit zal de komende maanden nog aanhouden is onze verwachting. Door ons netwerk zijn we gelukkig nog steeds in staat de meeste onderdelen en lijnen te blijven voeren zoals we altijd hebben gedaan. Op de onderdelen die we echt niet meer hebben zoeken we alternatieve mogelijkheden waarbij reman-onderdelen zeker een optie zijn. Tweedehands onderdelen zijn binnen AVT nog niet echt aan de orde.”

Mathieu Lenaerts, directeur van Truckparts 1919, hoeft niet lang na te denken over de vraag wat de voornaamste gebeurtenis is van 2021. Bij zijn bedrijf in Vuren moest het personeelsbestand worden uitgebreid, de website werd gekoppeld met andere onderdelenplatformen en er kwam een opslag- en demontageruimte voor gebruikte onderdelen. Verder kwam er een speciale vertegenwoordiger voor landen buiten Nederland. Over oplopende levertijden zullen we Lenaerts niet horen klagen: “Dat er schaarste is aan onderdelen is wat overdreven: de levertijd binnen bepaalde productgroepen loopt wel op, maar andere onderdelen zijn juist wel beschikbaar. Gebrek aan accurate informatie is een negatief ‘side effect’ in de hele keten”, zegt hij. Uiteraard proberen wij de levertijden samen met onze leveranciers onder controle te houden. Waar nodig zoeken we samen naar een alternatief.

Desgewenst lossen wij de langere levertijd op door een gebruikt onderdeel uit eigen voorraad aan te bieden.”

Lenaerts verwacht dat de situatie zal aanhouden tot medio volgend jaar. Hij is het ermee eens dat onderhoud nu soms wordt uitgesteld en dat er langer wordt doorgereden met bestaand materieel. “Wij hebben inmiddels onze voorraad gebruikte onderdelen praktisch verdubbeld, omdat onze klanten zweren bij Europese merken en de voorkeur geven aan ‘gebruikt Europees’ boven ‘goedkoop Chinees’. Inzet van gebruikte onderdelen werd al door ons gestimuleerd, maar nu trekken we deze kaart voluit. TruckParts1919.com levert zowel aan de Kleyn Group als aan exportklanten meer en meer gebruikte onderdelen. Binnen onze exportklanten is de verhouding nu zelfs 60% gebruikt!” Lenaerts zegt hierbij zeker te merken dat de prijzen stijgen. “De oorzaken daarvan zijn beschikbaarheid en hogere logistieke kosten. Dit kunnen we voor een groot stuk opvangen door uit de vijver van Kleyn (een voorraad van ongeveer 1000 trucks en trailers en 600 bestelbussen) te vissen.”

Sauer Quality Parts

De grootste verandering bij Jan van Oosterhout van IMS Group was de implementatie van een nieuw ERP-systeem. Over de marktsituatie zegt hij: “Dit jaar lijkt het erop, dat degene die kan leveren het hoogste marktaandeel heeft, niet degene die het meeste verkoopt.” De situatie met levertijden kon door de juiste communicatie met de fabriek, binnen de perken gehouden worden: “Onze service- en leveringsgraad aan onze klanten is gewaarborgd gebleven. Dit kon door tijdige besprekingen en het bestellen van jaarafnames, gevolgd door concrete orders op vastgestelde leveringsweken (was moeilijk om in te schatten vanwege COVID).” Ook hij verwacht dat de uitzonderlijke situatie nog wel enige tijd voortduurt. “Daarom zijn we nu al in gesprek met leveranciers en klanten over de 2022 jaarbehoeftes.”

IMS Group wil de voorraad van Sauer Quality Parts vergroten. “Dit is ons antwoord op behoeftes van de klant. Deze Sauer Quality Parts hebben wij ook extra op voorraad gelegd om niet alleen SAF Holland onderdelenservice te waarborgen, maar ook om ons portfolio van het hele programma IMS Group Truck & Trailer Parts te versterken in de markt.” Om die reden houdt IMS Group zich niet bezig met gebruikte onderdelen.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3348 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.