De afgelopen jaren is er een aanzienlijke toename geweest in het gebruik van Energie Opslag Systemen met lithium batterijen. Helaas brengt dit ook gevaren met zich mee, met name wanneer er brand uitbreekt en daardoor giftige gassen vrijkomen. Mede omdat er momenteel nog maar beperkte wet- en regelgeving is, is besloten om een PGS-richtlijn op te stellen voor dit onderwerp.

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is daarom richtlijn PGS 37-1 ontwikkeld door een team van experts vanuit bedrijfsleven en overheden. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces en goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is het document als definitief concept gereed voor publicatie.

PGS 37-1 richt zich specifiek op de veiligheid van lithiumhoudende energiedragers en de juiste toepassing ervan in een Energie Opslag Systeem (EOS). PGS 37-1 zorgt voor uniforme maatregelen, wat essentieel is gezien de snelle opkomst van EOS’en in zowel de industrie als de woonomgeving. PGS 37-2 over opslag van lithiumhoudende energiedragers sluit aan op dit eerste deel en zal binnenkort worden gepubliceerd.

Richtlijn PGS 37-1 voor de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen gaat over hoe je op een veilige manier met ‘grote batterijen’ moet omgaan. Deze batterijen bestaan uit gekoppelde lithiumbatterijen die worden gebruikt om energie op te slaan en vervolgens elektriciteit te leveren. Ze worden bijvoorbeeld door bedrijven gebruikt om zonne-energie op te slaan. Vanwege het risico op een thermal runaway, een brand die zich voordoet in de energiedrager en niet zomaar te stoppen is, kunnen ze potentieel gevaarlijk zijn. Daarom is het van cruciaal belang om ze op de juiste manier toe te passen.
De richtlijn is nuttig voor bedrijven die EOS‘en gebruiken, bouwen en/of installeren, maar ook voor ingenieurs- en adviesbureaus of gemeenten en omgevingsdiensten die vergunningen maken voor deze bedrijven. Ook de brandweer kan er uit putten voor adviezen over de veilige toepassingen van een EOS.

Al toepasbaar

Nu de PGS is vastgesteld door de PGS-stuurgroep en gepubliceerd is, kan deze vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Naar verwachting zal dit in het najaar van 2023 plaatsvinden. Het voornemen bestaat om PGS 37-1 vervolgens aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In de aanloop daarnaartoe zal in een notitie duidelijk worden beschreven op welke wijze bedrijfsleven en overheden gebruik kunnen maken van PGS 37-1 in de periode totdat deze is aangewezen in het Bal.

In de periode tot goedkeuring door het BOb kan PGS 37-1 al worden toegepast. Inhoudelijk zal de richtlijn niet meer veranderen. Op de PGS-website is meer informatie over PGS 37-1 te vinden. Voor de aanvullende eisen op NEN 3140 die zijn geformuleerd in de norm NEN 4288 ‘Bedrijfsvoering van batterij-energieopslagsystemen’ is informatie te vinden op de site van de NEN.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken
Recente Reacties