Werkgevers en vakbonden hebben na lange en stevige discussies een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, waaronder de cao voor het carrosserie-, trailerbouw- en schadeherstelbedrijf. Met dit onderhandelingsresultaat – met een looptijd van 30 maanden – zou er een periode van rust en zekerheid komen in onze sector. “Hierdoor kunnen we vooruitkijken en samen werken aan de verdere doorontwikkeling van ons vakmanschap”, zegt RAI CarrosserieNL.

In de komende weken zullen zowel de sociale commissie als het bestuur van RAI CarrosserieNL en FOCWA zich over het resultaat uitspreken. Pas als werkgeversorganisaties en vakbonden in de Metaal & Techniek hun akkoord hebben gegeven, is er sprake van een nieuwe cao. 

Lonen omhoog

Om de sector aantrekkelijker te maken voor nieuwe medewerkers én om gespecialiseerde vakmannen en -vrouwen te behouden, is er vanuit goed werkgeverschap gekozen voor een verbetering van de lonen van alle medewerkers. Daarom zullen de lonen per 1 juli stijgen met 42,50 euro, per 1 september 2022 met 2,75%, per 1 maart 2023 met 3,25% en per 1 januari 2024 met 0,6%. Per 1 juli 2022 is er een eenmalige uitkering van 382,50 euro.  

Extra aantrekkelijk voor jongeren 

De nieuwe cao’s zijn volgens RAI CarrosserieNL extra aantrekkelijk voor jongeren, omdat de sector zit te springen om jong technisch talent. In de cao’s hebben werkgevers en vakbonden de volgende afspraken gemaakt: jongeren tot 21 jaar krijgen per 1 januari 2023 een extra loonsverhoging, zodat zij in totaal minimaal 5% loonsverhoging krijgen, onder andere door de loonsverhoging van 42,50 euro. Verder gaat een werkgroep nieuwe jeugdschalen opstellen.  

Ouderen

De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over een zware-beroepenregeling voor oudere medewerkers. Ouderen met een maandloon tot 3.750 euro kunnen hieraan vanaf 1 januari 2023 deelnemen. Zij krijgen de mogelijkheid om maximaal drie jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken en een uitkering te ontvangen van maximaal 1.874 euro bruto per maand. Daarvoor komt een collectief fonds. Financiering daarvan vindt plaats via een heffing van 0,25%. Cao-partijen hebben daarnaast afgesproken om het Generatiepact voor onbepaalde tijd voort te zetten. 

Aanvullend 

Carrosserie, trailerbouw- en schadeherstelbedrijven bevinden zich na een coronacrisis opnieuw in een penibele situatie, schrijft RAI CarrosserieNL. “Naast de extreem hoge energieprijzen ondervinden bedrijven in onze sector dagelijks hinder van fors gestegen onderdelenprijzen en oplopende kosten van onder andere hogere eisen aan vervangend vervoer. In deze onzekere tijden hebben we daarom ook ingezet op flexibiliteit voor werkgevers in deze cao.” Zo wordt het mogelijk om onder voorwaarden de loonsverhoging van 1 september 2022 om te laten zetten naar vakantiedagen. Daarnaast is er -voor de eerste keer tijdens een cao-onderhandeling- gekozen om meer nominale loonsverhogingen door te voeren. Dit komt ten gunste van voornamelijk jongeren, omdat zij er verhoudingsgewijs meer op vooruit gaan dan de hogere salarissen. Ook zullen medewerkers met 54 jaar geen seniorendagen meer krijgen. De dagen die voorheen toegekend werden in het 54e levensjaar, worden verschoven naar 56 en 57 jaar. 

Tevreden maar kritisch

“Aan de onderhandelingstafel werden we de afgelopen maanden geconfronteerd met harde eisen van de vakbonden die voor ons onbespreekbaar waren. We zijn dan ook tevreden dat er nu toch een onderhandelingsresultaat ligt, waarbij de focus ligt op de instroom en behoud van personeel & het langer productief houden van werknemers” .  

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken
Recente Reacties