Spelingsdetectoren, vlakke werkplaatsvloeren en deeltjestellers zijn op dit moment onderwerpen van gesprek tussen Bovag en de RDW. Als het aan laatstgenoemde ligt, moeten truckwerkplaatsen op korte termijn worden aangepast.

En dat vergt natuurlijk investeringen, zegt Aad Verkade, manager Bovag Truckdealers. “We pleiten ervoor dat er beter naar de timing van de investeringen wordt gekeken. Want nu staan de truckwerkplaatsen voor een drietal nieuwe investeringen die feitelijk binnen hetzelfde jaar moeten plaatsvinden. Dat had bij voorkeur beter gespreid kunnen worden.”

Om koplampen zo goed mogelijk te kunnen afstellen stelt de RDW vanaf 01-01-2022 strengere eisen aan de vlakheid van werkplaatsvloeren. “Maar werkplaatsvloeren zijn bijna nooit 100% vlak. Dat komt doordat binnenkomende trucks en trailers onbedoeld regenwater mee naar binnen nemen, dat weer moet kunnen afvloeien”, zegt Verkade. Hij legt dat uit dat bij metingen door de RDW in principe een vijfde van de werkplaatsvloeren van de erkenninghouders APK1 in ons land afgekeurd werden. “In principe mag er om de drie meter geen groter hoogteverschil ontstaan dan drie centimeter. Waar wij naartoe willen is dat de genoemde afwijking in zoverre wordt toegestaan, dat er geen metingen aan koplampen mogen worden verricht daar waar de norm wordt overschreden. Eventueel mag een markering worden aangebracht daar waar de vloer een te grote afwijking heeft, zodat daar geen wiel mag staan tijdens koplampafstelling.” Omdat er in de branche veel vragen bleken te zijn heeft Bovag recent samen met de RDW een webinar georganiseerd om meer toelichting te geven op de nieuwe eisen. Dat heeft wel tot meer begrip geleid. Toch zullen in sommige werkplaatsen flinke aanpassingen nodig zijn om aan de nieuwe eisen te voldoen, verwacht Verkade.

Deeltjesteller

Het fenomeen deeltjesteller is intussen voldoende bekend en beschreven. “We zouden echter graag zien dat meer leveranciers een deeltjesteller aanbieden, zodat werkplaatsmanagers meer keus hebben”, zegt Verkade. “Verder zou het mooi zijn wanneer werkplaatsen meer tijd krijgen eer er een deeltjesteller aangeschaft moet worden. We zien nu een dreigende opeenhoping van investeringen. Wanneer de werkplaatschef de kans krijgt een juiste keuze te maken waar het een deeltjesteller betreft, dan kan hij bovendien investeringen spreiden en eerst prioriteit geven aan het hoogst nodige”, zegt Verkade, die wijst op een eerdere publicatie van de Bovag, waarin zij aankondigt dat er komend najaar deeltjestellers van diverse equipment-leveranciers beschikbaar zullen zijn. Bovag adviseerde leden eigenlijk nog even te wachten tot er meer aanbod is.

Spelingsdetector

Hoewel de spelingsdetector al lang een bekend fenomeen is in de truckwerkplaats, is er toch aanleiding voor de RDW om te komen tot een aanvullende eis. De spelingsdetector wordt verplicht. De eis stelt dat het voertuig zich tijdens het meten van speling, in een afgesloten ruimte moet bevinden. “Dat is voor sommige bedrijven een moeilijk haalbare eis, omdat regelmatig hele combinaties de remmenbank op rijden, ook om speling te detecteren”, zegt Verkade. “En in sommige werkplaatsen wordt de spelingsdetector zo geplaatst dat soms een deel van een lang voertuig even buiten staat tijdens het testen. Uiteraard begrijpen wij dat de monteur c.q. controleur van de RDW niet op de tocht wil staan. Zoals de situatie nu is, zijn we in goed overleg met de RDW en loopt er momenteel een aanvullend onderzoek onder de erkenninghouders. We hebben wel het gevoel dat er begrip is voor onze argumentatie. In veel Nederlandse werkplaatsen ligt een spelingsdetector en het lijkt ons een stap te ver dat er nu ineens aanvullende investeringen nodig zijn om de monteur tochtvrij te kunnen laten werken. In de praktijk is tocht niet altijd te vermijden, maar niet iets dat als een probleem gezien moet worden.”

Ford, Hyzon en Hyundai

Verkade erkent dat het in de truckwerkplaats bijzonder druk is. “Die drukte komt op een moment dat de sector vele vacatures telt. Er is sprake van een zekere uitstroom vanwege pensioenen, maar ook andere oorzaken.” Hij legt uit dat het aantal werkplaatsen voor bedrijfswagens in ons land redelijk stabiel is. “Er zijn alleen veranderingen geweest toen Renault en Volvo werden samengevoegd, toen Cosmo failliet ging en bij de schaalvergrotingen die we hebben gezien bij een aantal merken. Zo werden soms twee oude vestigingen gesloten om één nieuwe te openen. We zijn ermee bekend dat Ford en Hyundai plannen hebben om de Nederlandse markt te betreden. Wellicht volgt ook Hyzon. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat er wat meer werkplaatsen bijkomen, maar grote groei verwacht ik niet. Het zal wel voor het eerst sinds vele jaren zijn dat er nieuwe merken op de markt van zware trucks komen. En dat is best speciaal. We zien dat hoewel het aantal vestigingen de afgelopen 10 jaar met 60 stuks is afgenomen het personeelsbestand op een relatief gelijk niveau is gebleven. Hieruit blijkt dat op een gezonde manier een schaalvergroting heeft plaatsgevonden. En die zal ook de komende jaren ongetwijfeld nog verder worden doorgezet.”

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Recente Reacties