Voor het realiseren van de CO2-doelstellingen gaat in het wegtransport de meeste aandacht uit naar trucks op alternatieve brandstoffen. Zonder financiële ondersteuning is dit nog niet rendabel. De komende jaren kunnen bedrijven met zuiniger rijden op diesel ook nog flinke stappen zetten. Dat concludeert ING in de jongste Asset Visie Trucks en Trailers.

Volgens auteur Rico Luman, sectoreconoom transport en logistiek, mobiliteit en automotive bij ING snijdt het mes aan twee kanten: minder uitstoot, lagere kosten en dus betere marge. Omdat er ook brandstofbesparing mogelijk is met de bestaande vloot, is de impact van elk procent op de totale uitstoot groot. 

Europa heeft ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie om klimaatverandering tegen te gaan. In 2030 moet de uitstoot 55% in de voorstellen (green deal) lager liggen dan in 1990 en naar verwachting zal ook Nederland zich committeren aan dit hogere doel. Dit kan een flinke verhoging van de opgave voor de mobiliteitssector betekenen. Via regulering wordt ook voor trucks al verduurzaming afgedwongen. Zo dwingen de Europese prestatienormen voor fabrikanten  af dat nieuwe (zware) trucks in 2025 gemiddeld 15% en in 2030 gemiddeld 30% minder zullen uitstoten dan in de periode 1/7/19-1/7/20. Om dit te kunnen halen moeten fabrikanten ook een start maken met de productie van elektrische trucks. Ook op het vlak van zero-emissie en hernieuwbare brandstoffen zijn verordeningen geformuleerd.

Lange weg te gaan

Terwijl de totale CO2-uitstoot in Europese landen in 2030 al meer dan gehalveerd moet zijn, lag de uitstoot van trucks in Nederland voor de pandemie in 2019 nog zo’n 70% hoger dan in 1990. Dit kwam vooral door groeiend vervoer, maar ook door toenemende filedruk. In de periode 2014-2019 steeg de uitstoot zelfs bijna 20% waarschijnlijk vooral doordat de verliestijd door files in die periode met 56% steeg (Bron: KIM). Door voortdurend stoppen en optrekken gebruiken trucks veel meer brandstof en gaat de totale uitstoot omhoog.

De wegvallende files hebben in 2020 voor een efficiëntieverbetering en lagere uitstoot van trucks gezorgd, maar een deel hiervan is naar verwachting tijdelijk. Structureel minder files is voor uitstootbeperking dus van belang. Maar ook los hiervan heeft het wegtransport nog een grote opgave om de CO2-uitstoot al voor 2030 terug te brengen en bij te dragen aan de klimaatdoelstelling. De verplichte extra bijmenging van biodiesel zal de uitstoot onvoldoende drukken. Dit betekent dat er ook nu al stappen nodig zijn. 

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken
Recente Reacties