Hiermee leggen de partijen, verenigd in het Nationaal LNG Platform, vast dat zij zich gezamenlijk inspannen voor een veilig transport en gebruik van het vloeibare aardgas in Nederland. Dit doen zij via het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma.

LNG is schoner dan traditionele transportbrandstoffen en draagt daarom bij aan het beperken van luchtvervuiling, zoals fijnstof. Motoren die op LNG draaien zijn bovendien stiller. De in 2012 gesloten Green Deal Rijn en Wadden was het startsein voor het gebruik van LNG in de Nederlandse transportsector, zowel scheepvaart als wegtransport.

Een voorwaarde voor grootschalig gebruik van deze nieuwe brandstof door binnenvaartschepen en vrachtwagens is natuurlijk dat dit op een veilige manier moet gebeuren. Het doel van het programma is dan ook om via kennisontwikkeling te komen tot passende regelgeving. Bijvoorbeeld over het verlenen van vergunningen voor gebruik en opslag van LNG door tank- en bunkerstations.

Voortrekkersrol

Staatssecretaris Mansveld hecht aan veilig gebruik en opslag van LNG, maar wil ook dat de voorwaarden die hieraan gesteld worden niet onnodig knellend zijn voor de transportsector. Nederland loopt voorop in de toepassing van LNG. Juist daarom is het belangrijk dat kennis en regelgeving samen met bedrijven, overheden, kennisinstituten en ook met de brandweer tot stand komen

In 2013 liet Mansveld de Tweede Kamer weten Safety Deals als onderdeel van het Programma Duurzame Veiligheid op te nemen. De Safety Deal LNG is een van de eerste voorbeelden hiervan. Het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (350.000 euro), het ministerie van Economische Zaken (350.000 euro), het ministerie van Veiligheid en Justitie (90.000 euro) en het bedrijfsleven (350.000 euro).

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken
Recente Reacties