Het akkoord dat de leden van het Europees Parlement met de Raad van de Europese Unie overeen zijn gekomen over verplichte nationale doelstellingen voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor auto’s en vrachtwagens, de zogeheten Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), schiet tekort voor de ambitie om de CO2-uitstoot van vrachtwagens in 2030 met 45 procent te verminderen.

Dat stelt koepelorganisatie van auto- en vrachtwagenfabrikanten Acea in reactie op het akkoord. Dat akkoord voorziet in een laadstation voor vrachtwagens minimaal elke 120 kilometer tegen 2028 op tenminste de helft van de hoofdwegen in de EU, en tenminste één waterstoftankstationom de 200 kilometer tegem 2031.

Buiten bereik

Acea becijfert dat daartoe tegen 2030 zo’n 400.000 batterij- of waterstof-elektrische vrachtwagens op de Europese wegen zouden moeten rijden. Bovendien zou vanaf 2030 jaarlijks meer dan een derde van alle nieuw verkochte vrachtwagens uitstootvrij moeten zijn.

Deze vrachtwagens vereisen meer dan 50.000 laadpalen voor vrachtwagens, alsmede ten minste 700 waterstoftankstations. Met de huidige stand van zaken zijn zelfs de huidige CO2-doelstellingen (30 procent minder in 2030) buiten bereik.

In aanvulling op het akkoord zullen lidstaten ervoor moeten zorgen dat planning en het verstrekken van vergunningen worden opgeschaald, elektriciteitsnetwerken worden opgewaardeerd en terreinen worden ingericht om vrachtwagens te kunnen laten laden, aldus Acea.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Recente Reacties