bekeken: 341 x
Waardeer dit artikel:
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
(0,00)
(Inloggen is vereist)

Introductie smart tacho

DOMEIN: Telematica

Geplaatst op: 10 juli 2019, 12:15

Leestijd: 5 minuten

De invoering van de smart tacho is uitgelopen op een voorbeeld van hoe het niet moet. Het grootste probleem werd veroorzaakt door te late beschikbaarheid van geschikte kaarten voor de nieuwe tachograaf. Voor chauffeurs, voor bedrijven en natuurlijk de controlerende instanties.

‘Dit had nooit zo mogen gebeuren’

Volgens Gerard Baegen, kwaliteitsmanager van Casu uit Utrecht (importeur van Stoneridge tachografen), is het kaartprobleem het grootste probleem. Dit heeft instanties zoals Bovag en RAI Vereniging, alsmede de beide grootste aanbieders van tachografen, flink veel werk bezorgd. “Het komt erop neer dat kaartproducent Idemia te laat aan de operatie is begonnen en dat Kiwa niet het juiste toezicht gehouden heeft. Daardoor waren in eerste instantie de werkplaatskaarten te laat en naar later bleek ook de overige kaarten. De kaarten worden besteld bij hetzelfde bedrijf dat in ons land rijbewijzen en paspoorten levert, het eerder genoemde Idemia.”

In het kort waarom het mis ging:
1. Kaartproducent Idemia begon volgens bronnen te laat, Idemia ontkent de aantijgingen.
2. Onvoldoende overleg met branche in aan-loopfase naar nieuwe wetgeving.
3. Fouten in het ontwerp van de kaart en in het productieproces.

Een tweede probleem is dat besloten is dat er geen overgangsregeling mocht zijn. “Ook dat brengt in de praktijk hoofdbrekens met zich mee, zegt Baegen. “De reden waarom dat nu niet is gebeurd, heeft te maken met mogelijke onduidelijkheden in de toekomst. Dan heb je een voertuig van bouwjaar 2019, maar dan kan het moeilijk te bepalen zijn welk type tachograaf erin moet zitten. Nu de datum van 15 juni 2019 zo hard is gesteld, is die onduidelijkheid verdwenen.”

Ook TLN toont zich ontevreden over de gang van zaken: bij de totstandkoming van de wetgeving is ‘onvoldoende nagedacht over de praktische gang van zaken bij invoering en mogelijke hindernissen die men kan tegenkomen bij uitvoering en implementatie’.

“Dit komt door onvoldoende overleg met de branche (voertuig- en tachograaffabrikanten en de transportsector). Dat merken we nu in de uitvoering”, aldus TLN. Ze beaamt dat het grote probleem ligt bij het te laat beschikbaar komen van werkplaatskaarten.

Kiwa

De vier nieuwe kaarten voor de Smart Tacho
De vier nieuwe kaarten voor de Smart Tacho

Uiteraard hebben we Kiwa om een reactie gevraagd. Paul Ras, bij Kiwa belast met de kaarten voor het wegvervoer, begrijpt de frustratie in de markt en zegt dat Kiwa met man en macht probeert om de situatie op te lossen. “De eerste 510 werkplaatskaarten zijn inmiddels in gebruik genomen. Dat bijtijds ter beschikking stellen niet lukte op de gestelde datum, had twee oorzaken. Die zaten in het ontwerp van de kaart en in het kunnen produceren van de kaart in de gewenste hoeveelheden. Toen zich dit voordeed, zijn we direct met alle betrokken partijen om tafel gaan zitten, met de oplossing van de Kroatische kaarten als gevolg. Vervolgens bleek dat ook de deadline voor de andere kaarten, 15 mei niet werd gehaald. Op zich geen ramp, want de huidige bestuurderskaarten werken ook gewoon in de nieuwe smart tacho.”

Ras legt uit dat Kiwa inmiddels twee buitenlandse kaartleveranciers heeft benaderd om te helpen. Daarvan is er eentje zo ver dat die bij het ter perse gaan van dit magazine een eerste serie kaarten kan leveren. Verder hebben werkplaatsen die nu nog zonder kaart zitten een brief ontvangen waarin staat dat ze kunnen gaan aanvragen. De eerste honderd bestellingen worden verwerkt wanneer dit magazine verschijnt. Ras zegt te verwachten dat eind juni 2019 de kaart-ellende voorbij zal zijn.

Op reacties uit de markt dat men eerder aan het project had moeten beginnen zegt hij: “We zijn zeker bijtijds aan het project begonnen, niets wees erop dat we in een situatie als deze terecht zouden komen. Door enkele verkeerde beslissingen bij onze leverancier zijn we in deze situatie terecht gekomen.”

Truckfabrikanten

De nieuwe Stoneridge Smart Tacho, standaard bij o.a. DAF en Scania.
De nieuwe Stoneridge Smart Tacho, standaard bij o.a. DAF en Scania.

De tachografen zelf konden al besteld worden bij Stoneridge en VDO. Verder hebben een aantal truckfabrikanten volgens Gerard Baegen de bedrading van hun nieuwe trucks al voor zover dat kon voorbereid voor de nieuwe tacho. “Zodanig dat een ouder type, laten we die 1B noemen, ingebouwd kan worden, maar een 1C kan dus ook.” Baegen legt uit dat kort voor de verplichte invoeringsdatum toch nog overeenstemming bereikt is tussen RDW, Bovag en RAI.

Het gevolg hiervan is dat voertuigen met een lange opbouwtermijn op basis van het CVO (certificaat van overeenstemming) een oudere datum eerste toelating krijgen waardoor de 1B tachograaf kan blijven zitten. “Dit voertuig zal bij een latere verkoop of inruil waarschijnlijk minder waard zijn”, verwacht Baegen.

“Dealernetwerken en transportbedrijven moeten dus een afweging maken wat gunstiger is, een eerdere datum eerste toelating of de tachograafinstallatie vervangen voor een 1C versie, de smart tacho.” In het verleden zagen we een piek in de verkopen van trucks, om nog gauw met de oudere tacho de weg op te kunnen (…). Na 15 juni zal Casu beginnen met levering en de achteraf inbouw van 1C tachografen. Volgens Baegen is het bedrijf daar klaar voor en zijn retrofitsets ontwikkeld om een en ander soepel te kunnen laten verlopen.

Meerdere scenario’s

Het werken met Kroatische werkplaatskaarten om 1C tachografen te ijken werkt volgens Baegen nu goed. “Maar op 15 juli verloopt de geldigheid van deze kaarten automatisch en kunnen deze niet meer gebruikt worden. Verder is het niet toegestaan om de ‘oude’ 1B tachograafkaarten te leveren met een ingangsdatum na 14 juni 2019.” Tijdens het schrijven van dit stuk is Kiwa met meerdere scenario’s bezig om ervoor te zorgen dat tijdig nieuwe chauffeurs-, werkplaats-, bedrijfs- en controlekaarten beschikbaar zijn. “Dit had natuurlijk nooit zo mogen gebeuren, ook al hebben ze met bij Kiwa met man en macht aan een oplossing gewerkt. Het is zeer de vraag hoe dit verder gaat.”

 

Kiwa verwacht dat eind juni 2019 de kaart-ellende voorbij zal zijn.

 

 

De DSRC module brengt grote nieuwe mogelijkheden.
De DSRC module brengt grote nieuwe mogelijkheden.

Baegen legt uit dat het echte effect van de smart tacho voorlopig niet wordt bereikt. “In de nieuwe tacho zit een gestandaardiseerde interface (DSRC). Via deze interface kan een controlerende instantie op afstand de tachograafinstallatie op een aantal punten monitoren en zo voertuigen waarbij mogelijk (technisch) gemanipuleerd is staande houden voor een verder onderzoek. Er worden geen rij- en rusttijd overtredingen of andere persoonsgebonden gegevens gecommuniceerd.” Controlerende instanties moeten namelijk een apparaat hebben om met de DSRC te kunnen communiceren, een REDCR.

Deze Remote Early Detection Communication Reader is de naam van het apparaat dat de inspectie onlangs de weg opstelt of in een rijdend voertuig monteert om trucks te controleren op het functioneren van de tachograaf. Er zou snel gezien kunnen worden of o.a. zonder kaart gereden is, de spanning onderbroken is geweest of impulsgeverstoringen opgetreden zijn. Wanneer deze REDCR beschikbaar komt is nog niet bekend.

Bluetooth

Verder komt in de toekomst een interface beschikbaar die via Bluetooth met de andere hardware communiceert. Denk hierbij aan boordcomputers of een app op een mobiele telefoon. Het vrijgeven van persoonsgebonden gegevens vindt plaats middels een pincode. Maar dit hele verhaal zit er nu nog niet in. Volgens Baegen hoeven chauffeurs niet bang te zijn voor privacy-inbreuken. “Bij het voorbij rijden wordt snel bekeken hoe de tachograaf gebruikt wordt. Daar staan de privacygevoelige gegevens helemaal buiten. Die komen pas aan de orde nadat gebleken is dat er iets niet in orde is en dus nadere inspectie gewenst is.”

VDO toont de nieuwe functies van hun Smart Tacho.
VDO toont de nieuwe functies van hun Smart Tacho.

Weer een nieuwe tacho

Hoe groot de problemen nu ook zijn met te late kaarten en het ontbreken van een overgangsregeling, toch zijn in Brussel al vergevorderde besprekingen gaande om een tweede versie van de smart tacho die mogelijk in de periode 2022-2025 ingevoerd moet gaan worden. “Hiervan zijn echter nog geen specificaties vastgelegd”, zegt Baegen. Belangrijkste verschil met de huidige 1C smart tacho is dat deze grensovergangen moet kunnen registreren. Daarvoor zijn echter nieuwe specificaties nodig.”

Nieuwe Kitas-gever, dit zijn de twee varianten. Ze worden verzegeld.
Nieuwe Kitas-gever, dit zijn de twee varianten. Ze worden verzegeld.

TLN zegt positief te staan tegenover die nieuwe tachograaf die automatisch grensovergangen vastlegt. “Dit helpt in de handhaving van andere wetgeving dan de rij- en rusttijden, zoals cabotage en detachering. TLN is wel van mening dat de retrofit (vervangingsverplichting) voor internationaal vervoer beperkt moet blijven tot tachografen die ouder zijn dan de smart tacho die in juni verplicht wordt, tenzij die retrofit inderdaad zoals wordt voorgesteld met een software-update plaats zou kunnen vinden. Het automatisch herkennen van de grensovergangen is waarschijnlijk niet mogelijk met een software-update. Hiervoor zal een volledige ‘update’ noodzakelijk zijn.”

Tags: , , , , , , ,

Provinciale winnaars beste…Minister wil minder transport…
REACTIES

Schrijf een reactie of commentaar

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Meest recente nieuws top 5

Meest gelezen afgelopen maand

Laatste reacties