fbpx
bekeken: 527 x
Waardeer dit artikel:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Inspectie komt met nieuwe bedrijfscontrole

DOMEIN:

Geplaatst op: 8 mei 2020, 09:38

Leestijd: 4 minuten

On Desk Tacho is de naam van een project van de Inspectie Leefomgeving en Transport om te komen tot een volautomatische verwerking van tachograafdata. Analyses vormen hierbij de basis voor het vaststellen van het naleefniveau van de arbeids-, rij- en rusttijden in het wegvervoer.

On Desk Tacho maakt deel uit van een groter project dat ‘Slim en veilig goederenvervoer over de weg’ genoemd wordt. Daarmee wil de Inspectie de transportbedrijven beter bewust maken van wat wel en niet mag, zonder meteen met sancties te dreigen. Verder wil de Inspectie de stroom aan gegevens optimaliseren, zodat die bij de Inspectie zelf sneller en transparanter verwerkt kan worden.

Nu is het nog zo dat de Inspectie trucks van de weg haalt en vervolgens de digitale tachograaf gaat uitlezen met behulp van een eigen kaart. Een andere mogelijkheid is om bij bedrijven langs te gaan en daar de administratie aangaande rij- en rusttijden van chauffeurs te controleren. Met On Desk Tacho wil de Inspectie bereiken dat het meer kan controleren en dat het gerichter te werk kan gaan. “Met de proef wil de inspectie een betere informatiepositie krijgen. De geanalyseerde data wordt teruggegeven aan de sector en aan de individuele vervoerder. Hiermee werken we aan de bewustwording en aan het naleefgedrag. Binnen het project worden dan ook geen boetes opgelegd”, aldus de Inspectie.

Uitbreiding dienst
De werving van nieuwe ILT-medewerkers is in volle gang, zegt de Inspectie. De eerste extra mensen zijn eind vorig jaar ingestroomd. De ILT werft met name data-analisten en technische specialisten die ingezet kunnen worden bij projecten als On Desk Tacho en andere vernieuwende manieren van inspecteren.

Of in een volgende fase overeenkomsten of convenanten met ondernemingen worden gesloten heeft de Inspectie nog niet bepaald. “Ook kunnen we nog niet aangeven of dan sancties worden opgelegd op basis van aangeleverde data. Overigens is dat ook niet het hoofddoel van On Desk Tacho. Belangrijk is om te realiseren dat On Desk Tacho een van de middelen van de ILT is op basis waarvan actie kan worden ondernomen. Voor verbetering van het naleefniveau werken we aan een samenhangend geheel van interventies. Naast de bekende bestuurs- en strafrechtelijke interventies ontwikkelen we andere gedragsbeïnvloedende strategieën”, aldus de instantie. Daarmee geeft de Inspectie aan, dat het voorlopig aan het testen is en dat er tot die tijd alleen indien nodig waarschuwingen of adviezen worden uitgedeeld. Van een koppeling met ICT-systemen is volgens de Inspectie geen sprake, bestanden moeten door transportbedrijven worden aangeleverd.

Methode

De Inspectie wil naar een werkwijze toe waarbij ze transporteurs op gezette tijden naar bestanden vraagt en die beoordeelt. Met die beoordeling kan de vervoerder zijn voordeel doen, door planningen in samenspraak met zijn opdrachtgevers te wijzigen op een dusdanige manier, dat alles weer netjes in de rij- en rusttijdenwet past. De Inspectie heeft daarbij de bedoeling om nog eens extra te checken of zulke wijzigingen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Begrijpelijkerwijs wordt er wanneer er sprake blijkt te zijn van manipulatie van de tachograaf, wel strafrechtelijk opgetreden.

De Inspectie komt met de bestanden tot een nauwkeurig inzicht hoe er in de diverse sectoren gewerkt wordt. Zo kon het gebeuren dat de Inspectie in de logistiek rond wegenbouw op een relatief groot aantal overtredingen van de rusttijden stuitte. Op advies van de Inspectie namen de betreffende chauffeurs samen met de bouwvakkers een rustpauze om op die manier niet in de knel te komen met de voorschriften rondom rusttijden tijdens de werkdag. “Dat kan dus ook zonder boete”, wil de Inspectie maar zeggen. Vanzelfsprekend is de Inspectie er ook mee bekend dat nog altijd de meeste overtredingen van de rij- en rusttijdenwet, een gevolg zijn van een onjuiste bediening van het apparaat, de tachograaf. De Inspectie benadrukt dit tegenover Aftersales Truck en dat ook hier niet meteen naar het sanctiemiddel wordt gegrepen wanneer een en ander wordt geconstateerd.

Het doel is bewustwording, werken aan het naleefgedrag. Binnen het project worden dan ook geen boetes opgelegd.

Het grote verschil tussen bestaande digitale tachografen en de nieuwe Smart Tacho, die op 19 juni 2019 na veel problemen met kaarten voor dit toestel werd ingevoerd, is dat op termijn op afstand informatie gedownload kan worden zonder wagens aan de kant te zetten. “Daarvoor kijken wij naar de ontwikkeling van apparatuur waarvan dit jaar de eerste prototypes verwacht worden. Als deze beschikbaar zijn, zullen ze gebruikt worden als voorselectiemiddel waarmee bepaald kan worden welke wagens we aan de kant zetten”, aldus de Inspectie, die dan alleen nog trucks hoeft aan te houden waar dankzij moderne apparatuur al meteen van is gebleken dat er iets mee aan de hand is. Met name daar waar manipulatie wordt geconstateerd, kan de Inspectie dat dan meteen zien.

Samenwerken

De Inspectie wil voorkomen dat het beeld ontstaat dat ze een nieuwe jacht op de transportondernemer heeft geopend. “Integendeel, door beter samen te werken met de branche en door in een proeffase als deze adviserend op te treden in plaats van boetes uit te delen, dragen we ons steentje bij aan het veiliger maken van de omstandigheden waarin het wegvervoer plaats heeft”, zegt de Inspectie, die hoopt dat bedrijven niet langer een bedrag op de bank laten wat is bedoeld voor het onverhoopt betalen van boetes na overschrijding van rij- en rusttijden. De Inspectie hoopt dat een systeem zoals dat nu wordt getest, op 1 januari 2021 operationeel zal zijn.

Cabotage
Met de hier genoemde werkwijze is het nog niet mogelijk om het relatief veelbesproken onderwerp van al dan niet illegale cabotage in ons land op te sporen. Hierbij voert een transportbedrijf uit een derde land, binnenlands vervoer in een ander land. Dit is aan strikte regels gebonden, maar de indruk bestaat dat dit niet altijd even netjes volgens de regels gebeurt, juist omdat handhaving van de voorschriften moeilijk is. Met de komst van de tweede generatie Smart Tacho, die al rond 2022 verwacht wordt, hoopt de Inspectie dit probleem juist wel te ondervangen, omdat hiermee nog nauwkeuriger plaatsbepalend te werk wordt gegaan. Die nieuwe tachograaf identificeert en registreert grensovergangen, waardoor cabotage en detachering van de chauffeur beter gevolgd kunnen worden. Ook zou de nieuwe tacho aslasten gaan registreren. De Inspectie benadrukt, dat dit nog even toekomstmuziek is.

Duitse Bondsdag: verleng…Hugelshofer vertrouwt op Van…
REACTIES

Schrijf een reactie of commentaar

Meest recente nieuws top 5

Meest gelezen afgelopen maand

Laatste reacties