Amsterdam weert trucks zwaarder dan 30 ton

Vrachtwagens zwaarder dan 30 ton krijgen vanaf 1 oktober aanstaande geen ontheffing meer om door de zone Centrumring te rijden. De maatregel is volgens Amsterdam nodig om de eeuwenoude bruggen en kademuren te beschermen.

Het gebied waar straks de nieuwe regel geldt, is iets groter dan de 7,5 ton-zone die er nu is. Gekozen wordt voor de hele Centrumring: stadsdeel Centrum en een deel van de Zeeheldenbuurt (zie kaartje). Daarnaast vervalt een aantal routes in het centrum, die vrachtwagens zonder ontheffing nu nog kunnen nemen. Binnen dit gebied geldt ook een maximale lengte van tien meter.

Uitzonderingen

Bedrijven met vrachtwagens zwaarder dan 30 ton die in het centrum moeten zijn, moeten dus op zoek naar alternatieven. Alleen als er een ‘ondeelbare’ lading vervoerd wordt, of als het gaat om ‘bijzondere voertuigen’ zoals verhuiswagens, kan een route-ontheffing worden aangevraagd. Per aanvraag toetst de gemeente of de bruggen en kademuren onderweg het gewicht van het voertuig aankunnen.

Alle voertuigen zwaarder dan 7,5 ton hebben sowieso een ontheffing nodig om de zone in te komen. Met zo’n ontheffing mogen ze volgens de gemeente niet parkeren binnen drie meter van de waterkant en moeten ze stapvoets over drempels rijden.

Weegmatten

De nieuwe maatregel moest uitvoerbaar en te handhaven zijn. Daarom heeft Amsterdam samengewerkt met vertegenwoordigers van verschillende logistieke partijen. De gemeente verwacht meer aanvragen voor ontheffingen in de toekomst, omdat het gebied groter is geworden. De gemeente zegt het proces om een ontheffing aan te vragen te willen verbeteren, waardoor aanvragers sneller uitsluitsel krijgen. De gemeente test weegmatten waarmee ter plekke het gewicht van een vrachtwagen vastgesteld kan worden. Ook wordt bekeken of er camera’s met kentekenherkenning bij de S100 kunnen worden gebruikt.

Samenwerken met bedrijfsleven

Naast deze aangescherpte regels voor zwaar verkeer, vraagt Amsterdam ook steeds meer op het gebied van luchtkwaliteit (uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2025) en verkeersveiligheid, zegt de gemeente. Amsterdam wil met het bedrijfsleven op korte termijn een intentieverklaring opstellen. Via het samenwerkingsplatform logistiek 020 kan dan concrete actie worden ondernomen om deze verandering stap voor stap te doen.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3316 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.