Vos noemt rechtszaak FNV ‘amateuristisch gepruts’

“Omdat Vos Transport telkens een opdracht uitbesteedt aan haar buitenlandse vestiging, zou Vos steeds gehouden zijn om de Nederlandse cao en arbeidsvoorwaarden te bedingen. Dat standpunt is door het Hof verworpen”, aldus Vallenduuk. 

Blijkens een persbericht van het FNV handelt Vos wel degelijk in strijd met de wet en heeft de Inspectie de directie boetes opgelegd voor het overtreden van de rij- en rusttijdenwet.

Inmiddels heeft Vos zelf een persbericht uitgegeven. “De vakbond klaagde Vos vorig jaar aan wegens het niet naleven van de cao en beschuldigde Vos van concurrentievervalsing en uitbuiting van Litouwse en Roemeense chauffeurs. Volgens de FNV betaalt Vos de buitenlandse chauffeurs het lokale loon, terwijl ze recht hebben op een Nederlands inkomen”, aldus het bericht. “Reeds op 24 augustus 2015 oordeelde de rechtbank anders en stelde het transportbedrijf uit Deventer voor 100% in het gelijk. Verder oordeelde de rechtbank destijds dat de vorderingen van FNV slechts gebaseerd waren op insinuaties en dat de feitelijke bewijzen volledig ontbraken. Na deze uitspraak heeft het FNV hoger beroep aangetekend en hierdoor kon het bedrijf uit Deventer op 30 maart 2016 weer voor het gerechtshof in Leeuwarden verschijnen.”

Vos bekijkt nu of het het FNV kan vervolgen: “Nadat FNV Vos eerst publiekelijk, op social media en overal waar het maar mogelijk was aan de schandpaal had genageld, toont de uitspraak opnieuw aan dat Vos de regelgeving in Europa naleeft. In plaats van het verlies te accepteren komt FNV, onder leiding van de heer Atema, opnieuw met leugens en insinuaties. Volgens Vos gaat het inmiddels nergens anders meer om dan moedwillig leugens en laster verspreiden via social media en de pers, om zo het eigen verlies zoveel mogelijk te camoufleren. Vos overweegt nu zelf om stappen te gaan ondernemen richting het FNV. “Wij leiden hierdoor imagoschade en zijn van mening dat dit soort amateuristisch gepruts niet tot schade aan ons mooie bedrijf mag leiden’’ aldus directeur Jules Menheere.

 

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3481 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *