Van den Bosch verliest zaak Hongaarse chauffeurs

De Hongaarse chauffeurs reden jarenlang ritten in opdracht van een transportbedrijf uit Erp en werden betaald naar Hongaars loon. Volgens het transportbedrijf stonden de chauffeurs onder contract bij een Hongaars zusterbedrijf en kregen zij daarom terecht dit loon. De chauffeurs stelden dat zij door het Nederlandse bedrijf waren ingehuurd en dus naar de Nederlandse cao betaald moesten worden. Toen de chauffeurs hier om vroegen, werden zij door het Hongaarse bedrijf ontslagen.

Naast het aanvechten van hun ontslag, claimden de chauffeurs achterstallig loon en een schadevergoeding via de rechtbank Oost-Brabant. Hiervoor kregen ze bijval van vakbond FNV, die in een afzonderlijke procedure heeft gevorderd dat buitenlandse chauffeurs die op ritten in, vanuit en naar Nederland werken, naar Nederlands loon betaald moeten krijgen.

De rechtbank oordeelt in de zaak van de Hongaarse chauffeurs kort gezegd dat de Nederlandse basisarbeidsvoorwaarden zowel gelden in gevallen dat Nederland het land is van waaruit tijdelijk gewerkt wordt als dat Nederland het land is van waaruit gewoonlijk gewerkt wordt. Dit is bij de tien Hongaarse chauffeurs het geval. Het transportbedrijf had de Hongaren dus Nederlands loon moeten betalen, waardoor ze nu aanspraak maken op achterstallig loon. Om wat voor bedrag het gaat, is nog onduidelijk omdat de loonvordering van de chauffeurs niet volledig is. De rechtbank verwijst de zaak naar de rolzitting van 5 februari 2015, wanneer partijen schriftelijk stukken kunnen indienen.

Ontslag aangevochten

De rechtbank oordeelt daarnaast dat de tien Hongaren in dienst waren van het bedrijf in hun vaderland. Dit bedrijf was daarom in staat de tien medewerkers te ontslaan. Overigens hebben de chauffeurs hun ontslag ook bij de Hongaarse rechtbank aangevochten.

Daarnaast heeft FNV nog een zaak aangespannen tegen het Nederlandse transportbedrijf en tegen haar Duitse en Hongaarse zustermaatschappij, die deel uitmaken van hetzelfde concern. De vakbond vroeg kort gezegd naleving van de cao goederenvervoer, waarin bepaald is dat de Nederlandse basisarbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de ingeschakelde buitenlandse chauffeurs.

Ook in deze zaak heeft de rechtbank beslist dat de Nederlandse basisarbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Of naleving van de cao gevorderd kan worden, is nog niet duidelijk omdat de looptijd van de cao inmiddels verstreken is. De partijen moeten zich daarover nog uitlaten en daarvoor heeft de rechtbank de zaak naar de rolzitting van 22 januari 2014 verwezen.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3524 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *