Van den Bosch in hoger beroep

Volgens Wouterse bestempelt de inhoud van dit tussenvonnis de complexiteit van de richtlijn. “De rechter heeft duidelijk gemaakt dat de chauffeurs niet in dienst zijn van Van den Bosch Transporten en dat er geen sprake is van schijnconstructies en postbusfirma’s. Toch is de rechter van mening dat de betreffende chauffeurs volgens de detacheringrichtlijn bij hun Hongaarse werkgever recht hebben op Nederlandse basisarbeidsvoorwaarden. Maar waarom zou een buitenlandse chauffeur in dienst van een buitenlands bedrijf dat internationale transporten verricht onder de Nederlandse cao moeten vallen?”

De toepasbaarheid van de detacheringsrichtlijn binnen het internationale transport blijft volgens Wouterse dan ook onderwerp van discussie. “Deze richtlijn is onvoldoende duidelijk. Deze materie vraagt om overkoepelende regelgeving die duidelijkheid moet bieden over de verloning van chauffeurs die in het internationale transport worden ingezet.”

Van den Bosch Transporten blijft van mening dat een discussie die vele ondernemingen aangaat niet gevoerd kan worden in de vorm van een juridische strijd met één bedrijf. “Daarom willen wij dat het gesprek over de inzet en betaling van buitenlandse vervoerders wordt gevoerd op de plekken waar dat hoort”, benadrukt Wouterse.

“Er is een nationale en internationale politieke discussie nodig. Die moet leiden tot het opstellen van eenduidige Europese regelgeving en uniforme handhaving. Daarnaast moeten de stakeholders in de Nederlandse logistieke sector (werkgevers, werknemers en de overheid) om de tafel om samen te komen tot redelijke en praktische afspraken. Het spreekt voor zich dat wij daar een constructieve partij in willen zijn.”

Gedaagd

Van den Bosch stelt verder: De rechter heeft de Hongaarse werkgever Silo-Tank KFT gevraagd om meer informatie over de mogelijk toepasbare Nederlandse arbeidsvoorwaarden in te dienen in relatie tot de loonvordering van de Hongaarse chauffeurs. Deze zaak zal op 5 februari 2015 verder worden behandeld.

Tevens heeft de rechtbank bekendgemaakt dat de rechtszaak die vakbond FNV heeft aangespannen tegen Van den Bosch Transporten BV, Silo-Tank KFT en Van den Bosch Transport GmbH op beschuldiging van het niet naleven van de cao voor het beroepsvervoer op 22 januari 2015 verder wordt behandeld.

De FNV heeft de drie ondernemingen voor de rechter gedaagd op beschuldiging van het niet naleven van de cao voor het beroepsvervoer en daarmee voor het onrechtmatig handelen jegens zijn chauffeurs. Gelijktijdig vertegenwoordigt de vakbond tien voormalige chauffeurs van het Hongaarse Silo-Tank in een loonvordering.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3493 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *