TVM krijgt bijval van minister op ‘eyetracker’ in vrachtwagencabine

TVM verzekeringen is blij met dit standpunt van de minister die in de beantwoording letterlijk zegt: “Voor zover ik dit kan overzien gaat TVM zorgvuldig om met de privacyaspecten. Zo laat TVM een Privacy Impact Analyse opstellen door een gespecialiseerd bureau, als externe toets of de pilot geheel volgens de privacy wet- en regelgeving is ingericht. Onderdeel  daarvan is een toets bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).”

CEO Arjan Bos van TVM verzekeringen: “Samen met de chauffeurs en hun vakbondsorganisaties willen we zorgvuldig de proef evalueren en waar nodig aanpassen. Veiligheid en privacy moeten hand in hand kunnen gaan.”

De minister zegt in haar beantwoording ook om andere reden tevreden te zijn met de proef van TVM verzekeringen.

“Het initiatief lijkt aan te sluiten bij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid richting de sector om maatregelen te nemen tegen vermindering van alertheid als gevolg van vermoeidheid en afleiding. Deze aanbeveling is gedaan op basis van het onderzoek naar ongevallen met trucks op snelwegen. Maar daarnaast is meer nodig om het aantal ongevallen op de snelwegen terug te dringen. Vermoeidheid of afleiding bijvoorbeeld door smartphone-gebruik -waardoor de ogen van de vrachtwagenchauffeur niet meer op de weg gericht zijn – zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ik acht het daarom in beginsel een goede zaak dat het bedrijfsleven, door het faciliteren van deze pilot, op dit punt zijn verantwoordelijkheid neemt om de verkeersveiligheid in Nederland verder te verbeteren.” 

Lees meer over de proef in Aftersales Truck

Barend Luiting

Hoofdredacteur Aftersales Magazine. Branchekenner annex bladenmaker. Houdt van vintage designs en dito single malts. Lijfspreuk: zonder wrijving geen glans.

Barend Luiting has 367 posts and counting. See all posts by Barend Luiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *