TLN: ‘Wacht met claims tot uitspraak bekend is’

TLN schrijft dat de Europese Commissie vermoedt dat de fabrikanten ruim 14 jaar (1997 tot 2011) een kartel in stand hielden, waardoor mogelijk 600.000 transportondernemers gedupeerd zijn geraakt. De fabrikanten zouden onder meer afspraken hebben gemaakt over het tijdspad van de introductie van emissie reducerende motoren en de bijbehorende verkoopprijzen.

De Europese Commissie (EC) heeft al sinds begin 2011 de transportsector op het oog als het gaat om eventuele verboden prijsafspraken. Naar verwachting zal de EC binnen afzienbare tijd over gaan tot het opleggen van een boete. Dan zullen vermoedelijk ook de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd waaruit blijkt wat de effecten zijn geweest van deze afspraken.

Volgens TLN zijn er in deze 14 jaren in Nederland 239.128 voertuigen boven de 3,5 ton GVW verkocht. Zouden de verboden prijsafspraken hebben geleid tot een verhoogde verkoopprijs van 5 tot 10 procent, dan leidt dit tot een totaal schadebedrag dat ligt tussen de € 1,2 en € 2,4 miljard. Mocht de EC inderdaad oordelen dat er sprake is van verboden afspraken, dan vindt TLN dat de fabrikanten de plicht hebben om – naast het betalen van een boete aan de EU – transportondernemers adequaat te compenseren voor de geleden schade. TLN zal zich inspannen de rechten van zijn leden hierin te waarborgen.

Claims?

Diverse commerciële partijen bieden transportondernemers nu al de mogelijkheid om mee te doen met een vorm van een massaclaim. In september 2014 heeft TLN geadviseerd terughoudend te zijn om daar nu al in mee te doen. Dat advies blijft onverkort van kracht. Zolang de onderzoeksresultaten van de Europese Commissie niet openbaar zijn, valt er nog geen concrete schadeclaim in te dienen. Ondernemers die menen (straks) recht te hebben op een schadevergoeding verspelen hun rechten niet als zij voorlopig een afwachtende houding aannemen. TLN zal haar leden nader adviseren zodra daar aanleiding toe is.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3485 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *